Hogeschool Leiden

Publicaties

De lector schrijft sinds het bestaan van het Tijdschrift Verslaving hierin vier keer per jaar een column. Hiernaast publiceert hij geregeld columns voor Discura.nl. Deze zijn vrij toegankelijk via de site van Discura.

2021

2020

2019

2017

 • Inleiding in de psychische gezondheidszorg. Eerste druk. Uitgeverij: Boom

2015

 • Precision in Addiciton Care: Does It Make a Difference? In: het Engelstalige Yale Journal of Biology and Medicine (Volume 88 - December 2015 - pp. 415-422). 
 • Evolution of mental health and addiction care systems in Europe. In: G. Dom, F. Moggi (Eds.). Co-occurring Addictive and Psychiatric Disorders. Springer: Berlin.
 • Functioneel herstel en zelfregulatie in de psychische gezondheidszorg. De rol van verpleegkundigen. Nurse Academy GGZ, 1.
 • Concepten schaf je niet zomaar af. In: dossier schizofrenie. De Psychiater, 22, 4, p 20-21.
 • Psychische gezondheidszorg op maat. Op weg naar een precieze en persoonlijke psychiatrie. Houten: BSL.
 • Precision in psychiatry. Letter to the editor.  Acta Psychiatrica Scandinavica, in druk.
 • Functioneel herstel en zelfregulatie: opgaven voor cliënten én psychiaters. Tijdschrift voor Psychiatrie, in druk.

2014

 • Precisiepsychiatrie. PsychoPraktijk, 6, 1, 14-17.

2013

 • Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel. Verbetering en herstel van cognitie, emotie, motivatie en regulatie van gedrag. Amsterdam: SWP.
 • I.s.m. Postmes, L., Sno, H.N., Goedhart, S., Heering, H.D. & de Haan, L. Schizophrenia as a self-disorder due to perceptual incoherence. Schizophr Res. 2014 Jan;152(1):41-50.
 • Innovatie rond herstel. Tijdschrift Verslaving. 2013, 9 (4): 5-18.
 • De toekomst van diagnostiek en behandeling van comorbiditeit (epiloog). In: Dom, G. e.a. (redactie). Handboek dubbele diagnose. Utrecht: de Tijdstroom, pp. 381-390.

2012

 • Wat elke professional over verslaving moet weten. Canon verslaving. Tweede herziende druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Resultaten boeken: meer dan interventies. Studierapport voor Resultaten Scoren. 2012. (Amersfoort: Resultaten Scoren).
 • Focus op herstel bij psychische problemen. 2012 (Boom Lemma, Den Haag)
 • De culturele formulering als noodverband: pleidooi voor een radicaal perspectief. In: Dijk, R. van, Beijers, H. & Groen, S. (red.). Het Culturele Interview. In gesprek met de hulpvrager over cultuur en context. Deel 2 √ Beschouwingen, pp. 14-25. Utrecht: Pharos.

2011

 • Focus op geestelijke gezondheidszorg. 20 kernvragen. Den Haag: Boom|Lemma.
 • Resultaten boeken in een complexe wereld. Een nieuw paradigma voor de psychiatrie. Een andere praktijk van de GGz. Lectorale rede. Amsterdam: SWP.
 • Resultaten boeken in een complexe wereld. Wat de GGz en de psychiatrie kunnen leren van de oncologie. MGv, 66, 720-733.
 • Heeft het zin zo vroeg mogelijk te behandelen? PsychoPraktijk, 3, 20-23.
 • Fysieke activiteit. In S. van Rooijen & J. van Weeghel (red.) Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2011-2012 Tweejaarlijks state-of-the-art overzicht van wetenschap en praktijk (hoofdstuk 10, 151-166). Amsterdam: SWP.

2010

 • I.s.m. M.A. Boerma, T. van Amelsvoort, D.H. Linzen & L. de Haan. Vrouwen, schizofrenie en oestrogeen; neurobiologische hypothesen en interventiestudies. Tijdschrift voor Psychiatrie, 52, 235-244.
 • Liever wijs dan moedig? Kanttekeningen bij moedig leiderschap in de gezondheidszorg. Health Management Forum, 16, 26-28
 • Verslaving en psychiatrische comorbiditeit. In: A.F.G. Leentjes, R.O.B. Gans, J.M.G.A. Schols & C. Van Weel. (red.) Handboek multidisciplinaire zorg (hoofdstuk 13, p.p.. 187-203). Utrecht: De Tijdstroom.
 • The philosophy of the body and mind dichotomy. In: R.V. Schwarz & A.W.P.M. Snijdewind (eds.). Aspects of mental health. Focus on low-income countries. (pp. 23-35). Haarlem: Mension.
 • De verslavingszorg voorbij. (T.g.v. 100-jarig bestaan van Bouman GGz Rotterdam). Houten: BSL.
 • Heroïne op medisch voorschrift. De geschiedenis van een geneesmiddel in Nederland. (T.g.v. afsluiting heroïne-experiment). Utrecht: Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden. Utrecht: CCBH.
 • I.s.m. A. Snoek, E. Wits, & D. Van de Mheen. Kwetsbare groepen: kwetsbare groepen, jeugdigen en (problematisch) middelengebruik: visie en interventiematrix. Rotterdam: IVO. Utrecht: Kenniscentrum Verslaving resultaten scoren.

2009

 • Comorbiditeit. In: I. Franken & W. van den Brink (red.) Handboek verslaving (hoofdstuk 24, pp. 457-476). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Psychopathologie. Grondslagen, determinanten, mechanismen. Dissertatie Universiteit Leiden. Handelseditie: Amsterdam: Boom.
 • Behandelen van comorbiditeit: samen concurreren versus geïntegreerd werken. Casus: verslaving plus een andere psychische stoornis. In: Rosendal e.a. (red.) Ketenzorg (hoofdstuk 23, pp. 247-258). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
 • I.s.m. Everhardt, V. & Laar, M. van. Ontwikkeling van het Nederlandse drugsbeleid. In: M. van Laar & M. van Ooyen-Houben (red.) Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid (hoofdstuk 4, pp. 45-68). Utrecht / Den Haag: Trimbos-instituut / WODC.

Publicaties medewerkers lectoraat

2020