Welkom op Hogeschool Leiden

Over

Thema

Nieuw lectoraat Toegepaste Genomische Microbiologie

Hogeschool Leiden en BaseClear zetten samen in op een nieuw lectoraat Toegepaste Genomische Microbiologie om hun beider expertise op het gebied van microbiële genomics te vergroten. Dr. Astrid Heikema is aangesteld als gezamenlijke lector.

Samen met studenten, kennisinstellingen en bedrijven in de regio gaat zij praktijkgericht onderzoek verrichten naar de rol van micro-organismen in verschillende ecosystemen bij mens, dier en plant. Door de verdere kennisverwerving in de microbiologie streeft zij ernaar om nieuwe innovatieve toepassingen te ontwikkelen die bijdragen aan maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en milieu èn aan een versterkte innovatiekracht van bedrijven op het Leiden BioSciencePark.

Hogeschool Leiden

Dr. Astrid Heikema kijkt ernaar uit om in haar nieuwe rol als lector actief te zijn in een breed georiënteerd microbiologisch veld, contacten met het bedrijfsleven aan te gaan, netwerken te versterken en samen met bedrijven en studenten ideeën te ontwikkelen voor vernieuwend toegepast onderzoek.

Benieuwd naar de onderzoekslijnen? Lees het volledige persbericht ( pdf, 151 KB ).

Hogeschool Leiden