Hogeschool Leiden

Leef-, Leer- en Werk-klimaatonderzoek per instelling

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg voert leef-, leer- en werkklimaatonderzoek uit bij verschillende instellingen.

Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI)

In opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's) voert het lectoraat sinds 2013 jaarlijks leef-, leer- en werkklimaatonderzoek uit in de JJI's in Nederland. Per instelling leveren we rapporten op met de resultaten van ons onderzoek. Daarnaast schrijven we jaarlijks een overkoepelende rapportage over het leef-, leer- en werkklimaat in alle JJI's ( pdf, 125 KB ).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Susanne Höfte.

Fivoor (forensische en intensieve psychiatrie)

Het lectoraat doet twee à drie keer per jaar leef- en werkklimaatonderzoek bij drie locaties van Fivoor: de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Utrecht, de FPA in Den Haag en de FPA en FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek in Rotterdam. Binnen de FPA’s en FPK’s wordt het leefklimaat bij volwassen patiënten in kaart gebracht, waarbij er extra aandacht is voor de veiligheidsbeleving van zowel patiënten als medewerkers.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge de Wit.

Ipse de Bruggen (gehandicaptenzorg)

Binnen de locaties van Ipse de Bruggen wordt onderzoek gedaan naar het leef- leer- en werkklimaat. Deze locaties hebben veel te maken met cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). De huidige vragenlijst is aangepast op deze doelgroep en deze wordt momenteel gevalideerd. Sinds 2018 voert Ipse de Bruggen het onderzoek zelf uit, in samenwerking met Hogeschool Leiden. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge de Wit.

Transferium Jeugdzorg

Transferium is een Jeugdzorg-Plus instelling (gesloten jeugdzorg) voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Deze jongeren krijgen intensieve behandeling en onderwijs. Het lectoraat doet in deze instelling sinds 2011 onderzoek naar het leef-, leer- en werkklimaat.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge de Wit.

Regio College

Het Regio College biedt ongeveer 130 mbo- opleidingen, havo, vwo en cursussen in Zaandam, Purmerend, Heerhugowaard en Edam. Het lectoraat doet sinds 2018 op deze scholen leer- en werkklimaatonderzoek.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge de Wit.

Schakenbosch

Schakenbosch is een gesloten behandelcentrum voor Jeugdzorg-Plus voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met ernstige gedrags- en of psychiatrische problematiek. Het biedt intensieve behandeling en onderwijs. Het lectoraat doet sinds 2013 leer- leef- en werkklimaatonderzoek bij Schakenbosch. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge de Wit of Geke Klapwijk.

Stichting Trajectum

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. Het lectoraat doet sinds 2014 leef- en werkklimaatonderzoek bij Trajectum.

 

Onderwijsspecialisten

De Onderwijsspecialisten bieden (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest- Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek. Leerlingen krijgen hier extra begeleiding omdat zij moeilijk leren, een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of gedragsproblemen hebben. Het lectoraat doet sinds 2015 twee keer per jaar leer- en werkklimaatonderzoek op de scholen. Leerkrachten maken daarbij gebruik van observatielijsten ( pdf, 208 KB ). Vanaf 1 maart 2019 gaan de Onderwijsspecialisten het onderzoek zelf uitvoeren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Geke Klapwijk.

Human Concern – ervaringsprofessionals in eetstoornissen

Stichting Human Concern is een gespecialiseerde GGZ–instelling, die behandeling biedt bij eetstoornissen als anorexia, boulimia en eetbuisstoornis (BED) op vijf locaties in Nederland (Amsterdam, Bilthoven, Tilburg, Den Haag en Zwolle) en Portugal. Human Concern maakt hierbij gebruik van ervaringsprofessionals. Het lectoraat voert sinds 2018 werkklimaatonderzoek uit bij alle locaties in Nederland. 

Horizon Jeugdzorg & Onderwijs

Horizon biedt open en gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus), speciaal onderwijs, pleegzorg en ambulante zorg. Het lectoraat voert sinds 2013 leefklimaat- leerklimaat- en werkklimaatonderzoek uit bij Horizon. In de beginjaren werd dit onderzoek nog op een beperkt aantal zorg- en onderwijslocaties uitgevoerd. Sinds 2017 vinden op alle locaties elk half jaar metingen plaats. Sinds 2018 voeren medewerkers van de onderzoeksafdeling van Horizon het onderzoek zelfstandig uit.

Ambiq

Het lectoraat doet sinds 2014 leef- en werkklimaatonderzoek bij Ambiq op de locatie in Hengelo. Ambiq biedt behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. De intentie is om dit onderzoek van 2019 t/m 2021 ook uit te voeren bij de volwassenzorg van Ambiq. Het lectoraat voert in 2019 de metingen en rapportages volledig uit. Hierna zal het lectoraat  een deel van deze werkzaamheden overdragen aan een medewerker van Ambiq, zodat de instelling na 2021 zelfstandig periodiek leef- en werkklimaatonderzoek uit kan voeren. Vanaf het voorjaar van 2019 vindt zowel leef- als werkklimaatonderzoek plaats binnen de volwassenzorg, behandelgroepen, trainingshuizen en gezinshuizen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Geke Klapwijk.

Gezinshuizen

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg heeft bij verschillende gezinshuizen ( pdf, 158 KB ) leef- en werkklimaatonderzoek uitgevoerd.

Lees het onderzoeksrapport ( pdf, 803 KB )

Bekijk het overzicht van instellingen waarmee het lectoraat eerder heeft samengewerkt.