Hogeschool Leiden

Levensvaardigheden in het po

Van jongs af aan leren kinderen. Zij leren steeds meer over wie zij zijn, wat ze willen, kunnen en hoe ze met anderen om willen en kunnen gaan. Hiervoor hebben zij levensvaardigheden nodig; vaardigheden die hen helpen om te gaan met uitdagingen in het dagelijks leven.

Deze vaardigheden zorgen er bijvoorbeeld voor dat kinderen in staat zijn om vriendjes te maken, zichzelf te presenteren en met verschillen om te gaan. Kinderen oefenen deze vaardigheden gedurende hun leven in contact met andere kinderen, ouders, leerkrachten, familie en mensen uit de wijk.

Verbinding, maatwerk en doorlopende leerlijn

Het programma levensvaardigheden PO richt zich op continuïteit en maatwerk. Daarin staan de volgende punten centraal:

  • Verbinding tussen het kind, ouder(s), school en wijk

Een consistent en geleidelijk leerproces draagt bij aan het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Om deze reden ligt in het aanbod Levensvaardigheden de nadruk op het verbinden van de omgeving met en rond het kind. In het programma wordt de thuisomgeving, school en de wijk actief betrokken door middel van behoeften en evaluatie onderzoeken en het krijgen van een ondersteunend, op maat gemaakt aanbod.

  • Aanbod op maat gemaakt

Het aanbod wordt altijd samen met de doelgroep(en) ontwikkeld. Waar ligt de behoefte? Welke thema’s spelen er? In het aanbod wordt per groep aan verschillende thema’s gewerkt. Deze thema’s zijn door kinderen, ouders en (onderwijs)professionals zelf benoemd. Het gaat bijvoorbeeld om thema’s zoals: gevoelens; behoeften; samen leren, leven en spelen; grenzen; omgaan met spannende gebeurtenissen en tegenslag, plannen (en motivatie).

  • Doorlopende leerlijn

Het programma voor het primair onderwijs is ontworpen als een meerjarig programma, dat ervoor zorgt dat kinderen geleidelijk de nodige vaardigheden en kennis verwerven tijdens hun schooljaren.

Aanbod Levensvaardigheden

Op basis van het onderzoek is het aanbod LifeSkills ontwikkeld voor thuis, het onderwijs en de omgeving van het kind. Dit bestaat uit een levensvaardighedenpaspoort voor Ouder & Kind en Toolkits voor Ouders, Onderwijs & Omgeving.

Levensvaardighedenpaspoort Ouder & Kind

In het Levensvaardighedenpaspoort voor Ouder & Kind worden voor de verschillende leeftijdsgroepen thema’s behandeld. Ouder en kind doen oefeningen uit het paspoort zodat ze vaardigheden kunnen oefenen. Het gaat over (lastige) situaties op school, thuis of de wijk en hoe kinderen hiermee om kunnen gaan en hoe ouders dat zouden doen.

Toolkit voor Ouders

Deze Toolkit bestaat uit een brochure met daarin handreikingen voor de ouder. Deze omvat per leerjaar:

  • Ouderinstructies voor gebruik van het paspoort en tips om de communicatie tussen ouder en kind over de bijbehorende thema’s te stimuleren.
  • Per thema: informatie over de ontwikkeling van het kind op deze leeftijd, (opvoed)tips en concrete aanwijzingen voor activiteiten waarmee ouders thuis de levensvaardigheden van hun kind kunnen bevorderen

Toolkits voor Onderwijs & Omgeving

De Toolkit voor Onderwijs en de Toolkit Omgeving bevatten informatie en actieve groepsopdrachten die in de klas of in de wijk gedaan kunnen worden. In de toolkits wordt het paspoort uitgelegd en aangegeven hoe dit ingezet kan worden in onderwijs en omgeving. Ook worden suggesties gedaan voor het bevorderen van oudercontact in de wijk.