Hogeschool Leiden

Levensvaardigheden (PO)

Van jongs af aan leren kinderen. Zij leren steeds meer over wie zij zijn, wat ze willen, kunnen en hoe ze met anderen om willen en kunnen gaan. Hiervoor hebben zij levensvaardigheden nodig; vaardigheden die hen helpen om te gaan met uitdagingen in het dagelijks leven.

Deze vaardigheden zorgen er bijvoorbeeld voor dat kinderen in staat zijn om vriendjes te maken, zichzelf te presenteren en met verschillen om te gaan. Kinderen oefenen deze vaardigheden gedurende hun leven in contact met andere kinderen, ouders, leerkrachten, familie en mensen uit de wijk.

Levensvaardigheden zijn: zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn, relatievaardigheden en verantwoordelijke besluitvorming.

Hogeschool Leiden

Wat vinden ouder, kind en (onderwijs) professionals?

Door het lectoraat is een onderzoek gedaan bij kinderen, ouders en (onderwijs) professionals. Kinderen blijken thuis, op school en in de wijk soms onvoldoende vaardig te zijn om met uitdagingen in hun leven om te kunnen gaan. Om deze reden ontwikkelt het lectoraat in samenwerking met ouders, kinderen, scholen en organisaties een aanbod om de levensvaardigheden van leerlingen (PO) te versterken.

Lees meer over ons onderzoek ( pdf, 436 KB )

Het aanbod

Op basis van het onderzoek is het aanbod LifeSkills ( pdf, 137 KB ) ontwikkeld voor thuis, het onderwijs en de omgeving van het kind. Dit bestaat uit een levensvaardighedenpaspoort voor Ouder & Kind en Toolkits voor Ouders, Onderwijs & Omgeving.

Contact

Voor meer informatie over het onderzoeksrapport en het aanbod, stuurt u een e-mail naar [email protected]

Thema’s

In het aanbod wordt per groep aan verschillende thema’s gewerkt. Deze thema’s zijn door kinderen, ouders en (onderwijs)professionals zelf benoemd. Het gaat om: gevoelens, behoeften, samen leren, leven en spelen, grenzen, omgaan met spannende gebeurtenissen & tegenslag, plannen (& motivatie), wie ben ik en wie ben jij?, kiezen.

Materialen

Levensvaardighedenpaspoort Ouder & Kind

In het Levensvaardighedenpaspoort voor Ouder & Kind worden voor de verschillende leeftijdsgroepen thema’s behandeld. Ouder en kind doen oefeningen uit het paspoort zodat ze vaardigheden kunnen oefenen. Het gaat over (lastige) situaties op school, thuis of de wijk en hoe kinderen hiermee om kunnen gaan en hoe ouders dat zouden doen. Bekijk een aantal voorbeeldpagina’s uit een paspoort (groep 4)

Toolkit voor Ouders

Deze Toolkit bestaat uit een brochure met daarin handreikingen voor de ouder. Deze omvat per leerjaar:

  • Ouderinstructies voor gebruik van het paspoort en tips om de communicatie tussen ouder en kind over de bijbehorende thema’s te stimuleren.
  • Per thema: informatie over de ontwikkeling van het kind op deze leeftijd, (opvoed)tips en concrete aanwijzingen voor activiteiten waarmee ouders thuis de levensvaardigheden van hun kind kunnen bevorderen. Bekijk de voorbeelden van de Oudertoolkit ( pdf, 3.70 MB ).

Toolkits voor Onderwijs & Omgeving

De Toolkit voor Onderwijs en de Toolkit Omgeving bevatten informatie en actieve groepsopdrachten die in de klas of in de wijk gedaan kunnen worden. In de toolkits wordt het paspoort uitgelegd en aangegeven hoe dit ingezet kan worden in onderwijs en omgeving. Ook worden suggesties gedaan voor het bevorderen van oudercontact in de wijk. Bekijk een aantal voorbeeldpagina’s uit de Toolkits ( pdf, 3.70 MB ) en een voorbeeld van een combinatie-aanbod ( pdf, 797 KB ).

Contact

Voor meer informatie over het aanbod, stuurt u een e-mail naar [email protected]