Hogeschool Leiden

Leuker voor Later

Aandacht voor ouderwelzijn

Ouders zijn niet alleen opvoeder, maar hebben ook andere rollen, zoals partner, werknemer of mantelzorger. Ouders hebben meerdere ballen in de lucht te houden; de zorg voor de partnerrelatie, financiële kwesties, combineren van zorg voor kinderen, werk, vrije tijd, huishouden. Deze ballen zijn net zo belangrijk voor hun welzijn als de opvoedbal. We weten dat wanneer ouders goed in hun vel zitten, dit de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen ten goede komt. 

Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de ouders het ouderschap moeilijker vindt dan van tevoren gedacht. Daarnaast vindt ongeveer 1 op de 3 ouders het gezin onder te hoge druk staan. Wat maakt dat sommige ouders zich goed en zeker in hun ouderschap voelen en anderen minder of niet? Wat willen zij aan ondersteuning bij het organiseren van zorg, werk en vrije tijd? Wat willen zij weten en wat willen zij kunnen en bereiken op en rondom de ouderlijke werkvloer? En hoe kunnen professionals en wetenschappers hen hierin ondersteunen? 

Doel van het onderzoek

Het  lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding is in 2015 gestart met een ambitieus onderzoek (Leuker voor Later) dat ouders volgt gedurende de periode dat hun kind 0 tot 24 jaar ouders is. Door ouders te volgen en te vragen naar hun ervaringen op het gebied van levensvaardigheden, (samenwerings)relatie met hun partner en sociaal netwerk en wat dit betekent voor hun welzijn, kan worden 'ingevoegd' in de leefwereld van de ouder.

Het onderzoek heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouders en hun kinderen in Nederland door inzichten die worden verkregen over de ontwikkeling van ouderschap te delen met de samenleving en professionals. Zij die dagelijks, direct of indirect, met ouders werken kunnen hierdoor welzijnsbevorderend interveniëren.

Centraal staan de vragen:

  • welke behoefte aan steun hebben ouders, om hun welzijn te vergroten?
  • wat onderscheidt ouders die het ouderschap naar tevredenheid vervullen van ouders die het moeilijk(er) vinden?

De voorschoolse periode (0-4 jaar)

In de eerste fase van het onderzoek werden ruim 500 ouders gevolgd vanaf de zwangerschap tot hun kind vier jaar oud was. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: vragenlijsten en huisbezoeken (interviews en observaties). Het onderzoek heeft tal van inzichten opgeleverd. 

Lees hier meer over de uitkomsten van het onderzoek

De basisschool periode (4-12 jaar)

Het onderzoek is nu aanbeland in de tweede fase. Een grote groep ouders wordt gevolgd gedurende de basisschoolperiode. Deelnemers vullen elk schooljaar een online vragenlijst in. Daarnaast worden deelnemers (optioneel) geïnterviewd. Je kunt meedoen aan het onderzoek als je een kind hebt in groep 2 t/m 5.

Lees hier meer over deelname aan het onderzoek

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail dan naar Jolien Grolleman (hoofdonderzoeker) via [email protected]