Onderzoek naar ouderschap: Leuker voor later!

Leuker voor Later

In de participatiesamenleving wordt steeds meer van ouders gevraagd. Meer dan vroeger zijn ouders op zichzelf en hun netwerk aangewezen, waardoor het soms lastig is om alle ballen in de lucht te houden (o.a. werk, relatie, (mantel)zorg). Dit kan leiden tot verminderd welzijn. Dit vraagt aandacht, want we weten uit onderzoek dat als ouders goed in hun vel zitten dat dit het opvoeden en de ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Positief ouderschap gaat vooraf aan positief opvoeden!

Focus van het project

Het project richt zich dan ook op het ontwerpen van oudergerichte interventies om welzijn van ouders, en daarmee van het kind, te bevorderen. Centraal staan de vragen:

  • welke behoefte aan steun hebben ouders, om hun welzijn te vergroten?
  • wat onderscheidt ouders die het ouderschap naar tevredenheid vervullen van ouders die het moeilijk aankunnen en/of moeilijk vinden?

Doel van het project

Het project heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouders en hun kinderen in Nederland door de inzichten die worden verkregen over de ontwikkeling van ouderschap te delen met de samenleving en met name met professionals. Zij die dagelijks, direct of indirect, met ouders werken kunnen hierdoor welzijnsbevorderend interveniëren. Wanneer ouders goed in hun vel zitten, komt dit het ouderschap en de opvoeding, en uiteindelijk ook de ontwikkeling van kinderen ten goede. 

Stand van zaken

De eerste fase van het onderzoek duurt vier jaar en is gestart in januari 2015. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: een vragenlijst, interviews en ouder-kind-observaties aan huis. Deelnemers in de Leidse regio nemen deel aan alle onderdelen, deelnemers daarbuiten vullen alleen de vragenlijsten in. Inmiddels zijn er ruim 500 deelnemers, waarvan ongeveer 200 in Leiden.

Eerste resultaten van het onderzoek

De eerste resultaten van het project 'Leuker voor later', onderzoek over ouderschap, zijn inmiddels verschenen. Het lectoraat geeft lezingen, schrijft publicaties en probeert ook de deelnemers middels nieuwsbrieven op de hoogte te houden. Enkele resultaten zijn hier verder beschreven: 

Leuker voor vaders

Vroeger werd er, wanneer er gesproken werd over ouders, vaak moeders bedoeld. Gelukkig is dat nu anders. Om het perspectief van vaders extra goed in beeld te krijgen, hebben we binnen Leuker voor Later het project ‘Leuker voor vaders’ opgezet. Hierin duiken studenten en onderzoekers nog dieper in de beleving van het vaderschap en de eventuele ondersteuningsbehoefte van vaders. Het Janivo-fonds is medefinancier van dit project. In de loop van 2017 worden de eerste resultaten verwacht.

Meer informatie

De werving voor het project is inmiddels gesloten. Heeft u vragen? Mail dan naar leukervoorlater@hsleiden.nl.

Volg het project ook op Facebook en Twitter @leukervoorlater.