Hogeschool Leiden

Lectorale rede Carolien Gravesteijn 'Ouderschap in Ontwikkeling'

Ouderschap is meer dan alleen opvoeden; het is een complex proces van continue interactie tussen ouder, kind en omgeving. In de huidige tijd wordt vanuit de omgeving steeds meer van ouders verwacht. Dit vraagt aandacht voor positief ouderschap. Immers, positief ouderschap vormt de basis voor positief opvoeden en voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Opvallend is dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar factoren die van invloed zijn op positief ouderschap en de manier waarop ouders hun ouderschap beleven

Er is in de media, politiek en wetenschap wel regelmatig aandacht voor opvoeden. De vraag is of deze aandacht ouders helpt of dat het hen juist in de weg zit: worden ouders daadwerkelijk gesteund door de voortdurende aandacht voor het onderwerp ‘opvoeden’, of maken we ouders hiermee alleen maar onzeker? Is het überhaupt mogelijk om te spreken over effectieve opvoedtips of is de werkelijkheid hiervoor te complex? Wat betekent aandacht voor ouderschap voor professionals, media en politiek?

Bovenstaande vragen staan centraal in het lectoraat en in de lectorale rede van Carolien Gravesteijn. Zij pleit voor investeren in ouderlijk welzijn en levensvaardigheden in plaats van opvoedtips en –strategieën. Het perspectief van de ouders staat hierbij centraal.

Tijdens deze middag komen ook Micha de Winter en René Diekstra als gastspreker aan het woord en zal het (studie-)boek 'Meer dan opvoeden – Perspectieven op het werken met ouders' worden gepresenteerd en aangeboden aan Roos van Gelderen (Wethouder Jeugd, Zorg en welzijn van de gemeente Leiden).

Het lectoraat is tot stand gekomen in samenwerking met Augeo Foundation.