Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Verpleegkunde voltijd

Voltijd
 • Duur: 4 jaar
 • Start: 27 augustus
 • Inschrijven: va. 1 okt.
 • Bachelor of Science
Zo schrijf je je in
Bachelor Verpleegkunde Hogeschool Leiden

Verpleegkunde bij Hogeschool Leiden

Als verpleegkundige verpleeg en verzorg je mensen met uiteenlopende gezondheidsproblemen. Je kunt zelfstandig de verpleegkundige zorgbehoefte vaststellen en gaat deze zorg vervolgens verlenen. Verpleegkundigen verplegen en verzorgen in vrijwel alle werkvelden binnen de gezondheidszorg. Tijdens de opleiding ga je stagelopen in deze verschillende werkvelden. 

Lees hier alles over het programma, je toekomstkansen en informatie over de Open Dag en het aanmeldproces.

Studenten van de bachelor Verpleegkunde van Hogeschool Leiden
Praktijkvideo’s Verpleegkunde

Kies je opleidingsvariant

Bij Hogeschool Leiden kun je de Bachelor Verpleegkundige volgen in verschillende varianten. Klik op de variant waar je meer over wil weten.

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Bij Hogeschool Leiden is de dagelijkse praktijk altijd het uitgangspunt. Verpleegkunde is een vakgebied dat, net als jij, continu in ontwikkeling is.

Samen en zelfstandig leren

Individuele en groepsopdrachten wisselen elkaar af tijdens de opleiding. Projectopdrachten zijn gebaseerd op patiëntencasussen uit de praktijk. Het eindresultaat? Denk aan:

 • Een verslag
 • Een posterpresentatie
 • Een infographic
 • Een verpleegplan

Je werkt onder andere in een online leeromgeving. Hier vind je alle informatie over de casus, de onderwijsplanning, te bestuderen literatuur, kennisclips en ook over de toets. 

Dit zijn een aantal van de werkvormen van deze opleiding

 • Leergroepen
 • Kennislabs
 • Beroepsvaardigheden trainingen
 • Stages
Samen en zelfstandig leren bij de opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Leiden
Wat heb je na je opleiding in huis?

Naast veel inhoudelijke kennis over verpleegkunde en medische biologie leer je om kritisch te kijken naar diverse zorgsituaties.

In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan klinisch redeneren en het ontwikkelen van onderzoekend vermogen om vraagstukken die spelen in de zorg te kunnen analyseren. Zo kom je tot voorstellen voor verbetering en tot de persoonlijke ontwikkeling van jou als verpleegkundig professional. 

De competenties die je gedurende de opleiding ontwikkelt, zijn belangrijke voorwaarden om goede verpleegkundige zorg te kunnen verlenen in vaak complexe situaties.

Met de begeleiding die je nodig hebt

Tijdens de hele opleiding krijg je begeleiding van docenten en je studieloopbaanbegeleider. Tijdens je stages word je niet alleen begeleid door een werk-/praktijkbegeleider van de instelling, maar ook door je docent praktijkleren van de opleiding. 

Aanvullend Deficiëntieprogramma biologie 

Sommige studenten, die geen eindexamen hebben gedaan in biologie, hebben moeite met het volgen van ons onderwijsprogramma. Had je geen biologie in je pakket? Dan is het bij ons mogelijk om in jaar 1 aanvullende medische biologielessen te volgen. Die zijn gericht op actuele beroepssituaties. 

Deze studie doen met een functiebeperking?

In de meeste gevallen kan dat gewoon! Lees meer over studeren met een functiebeperking en maak een afspraak.

Faciliteiten

Hogeschool Leiden ligt midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling en onderzoek. 

Naast de theorielokalen heeft de opleiding meerdere praktijklokalen. In deze lokalen leer je de vaardigheden die je nodig hebt als hbo-verpleegkundige. Het is belangrijk dat je vaardigheden leert in de context van het beroep. Er is dan ook veel ruimte om zelfstandig te kunnen oefenen in de praktijklokalen.

Jim - student Verpleegkunde bij Hogeschool Leiden
Jim - student
Wat werken in de psychiatrie zo leuk maakt? De complexiteit! Psychische stoornissen uiten zich vaak in lichamelijke klachten waardoor zorgvragers verschillende gezondheidsproblemen ervaren. Elke zorgvrager is uniek en het is juist daarom belangrijk dat je de persoon achter de ziekte leert kennen.

Studieopbouw

Van vakken tot stages: lees alvast wat je kunt verwachten. Handig om te weten, toch?

Bekijk hier alvast een handig leerplanschema van wat je per jaar kunt verwachten (pdf).

Je eerste jaar

Jaar 1 (de propedeuse) bestaat uit vier periodes van tien weken. Per periode krijg je acht weken onderwijs en zijn er twee weken gereserveerd voor toetsing. Je zit in een kleine klas van maximaal 16 studenten. Deze onderwerpen staan in het eerste jaar centraal:

 • Periode 1: oriëntatie op het verpleegkundig beroep & ouderenzorg
 • Periode 2: oriëntatiestage in een zorginstelling & evidence based practice
 • Periode 3: jeugdgezondheidszorg & wijkzorg
 • Periode 4: geestelijke gezondheidszorg (GGZ) & ziekenhuiszorg

Doorstromen naar de hoofdfase

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Heb je tussen de 50 en 60 EC behaald en alle verplichte studieonderdelen succesvol afgerond? Dan krijg je een positief studieadvies, waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase. 

Eerstejaarsstudenten van de opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Leiden
Jaar 2, 3 en 4

Na het behalen van je eerste jaar, begint de hoofdfase. In de hoofdfase word je verder opgeleid tot een verpleegkundige met een kritische en onderzoekende houding. Communicatieve vaardigheden, klinisch redeneren, onderzoekend vermogen en het tonen van verpleegkundig leiderschap zijn voorbeelden van competenties die je verder gaat ontwikkelen. 

Jaar 2

In het tweede jaar van de opleiding bouw je je theoretische kennis verder uit en volg je een stage van tien weken waarin je het geleerde in de praktijk gaat toepassen in laag tot midden complexe zorgsituaties. 

Jaar 3 en 4

Vanaf het derde studiejaar ligt de focus van de opleiding op het leren in de praktijk. Je loopt meerdere dagen per week stage en hebt daarnaast één lesdag per week in kader van terugkomonderwijs. Gedurende deze laatste twee jaar van de opleiding leer je als verpleegkundige zelfstandig zorg te verlenen in hoog-complexe zorgsituaties. 

Daarnaast kies je in het vierde jaar een minor van 30 EC die bij jou past. Deze volg je bij een opleiding naar keuze binnen of buiten de hogeschool. 

Actueel overzicht van onze minoren

 • Zorg voor de toekomst 
 • Management in de Zorg 
 • Toekomstgericht leiderschap: profileren met impact in zorg en welzijn 
 • International Helath & Development 
 • Eerstelijnszorg 
 • Acute en intensieve zorg/zorg in acute situaties 
 • Verpleegkundige Vervolg Opleiding 

Je kunt zelfs kiezen voor het buitenland als je de minor International Health Development volgt. 

Beeld pc opleiding Verpleegkunde
Duaal studeren vanaf jaar 3

Vanaf het derde studiejaar is het mogelijk de opleiding te volgen in de duale variant. Duaal past bij je:

 • Als je van aanpakken houdt
 • Je goed kunt plannen
 • En snel een betaalde baan wilt

Belangrijk: eerst solliciteren bij een zorginstelling

Voordat je begint, solliciteer je eerst bij een zorginstelling. Elke zorginstelling kent een eigen beleid. In het overzicht van zorginstellingen (pdf) kun je zien bij welke instellingen onze studenten in het studiejaar 2023-2024 duaal studeren.

Stages

Ongeveer 40% van de Bachelor Verpleegkunde voltijd bestaat uit stages. Deze zijn verdeeld over vier jaar en verschillen in duur, opdrachten en complexiteit van zorg verlenen. 

Er zijn in totaal vijf periodes waarin je stageloopt (de praktijkleerperiodes). De opleiding regelt álle stages en zorgt ervoor dat je op verschillende plekken ervaring opdoet, zoals:

 • Wijkverpleging
 • Verpleeghuis
 • Revalidatiecentrum
 • Ziekenhuis
 • Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ)
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
 • Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD)

Hoe verloopt een stage?

Je hebt een stageplek op een locatie die je binnen 1 uur en 15 minuten kunt bereiken met het openbaar vervoer.

Het kan weleens voorkomen dat je in de avonden en/of weekenden stage loopt. Op die manier maak je zo veel mogelijk verschillende zorg- en leersituaties mee.

Hoe word je begeleid tijdens een stage?

Onder begeleiding van een verpleegkundige en andere zorgprofessionals uit de stage-instelling leer je omgaan met steeds complexere zorgvragen. Vanuit de opleiding krijg je begeleiding van een docent praktijkleren en een studieloopbaanbegeleider. 

Tijdens iedere stageperiode volg je één dag per week 'terugkom-onderwijs', waarin jij en je medestudenten kennis en ervaringen uitwisselen over wat jullie meemaken tijdens de stage. Ook bespreek je de stageopdrachten en onderzoek je hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen.

Studente van de opleiding Bachelor Verpleegkunde van Hogeschool Leiden loopt stage
CanMeds rollen

Gedurende de opleiding bekwaam je je in zeven verschillende rollen. Deze rollen zijn afkomstig uit het CanMEDS-profiel en beschrijven per rol over welke kennis, vaardigheden en attitudes je moet beschikken. 

Zorgverlener

Zorgverlening is de kern van het beroep verpleegkundige (vakinhoudelijk handelen). In de rol van zorgverlener stel je de verpleegkundige zorgbehoefte van een zorgvrager vast. Je stelt een verpleegplan op in samenspraak met de zorgvrager en verleent de verpleegkundige zorg. Hierbij heb je in het bijzonder aandacht voor het versterken van het zelfmanagement van de zorgvrager. 

Communicator

Verschillende zorgvragers en situaties vragen om communicatie 'op maat'. Als verpleegkundige weet jij de juiste gesprekvaardigheden en -technieken in te zetten in het gesprek met zorgvragers en hun naasten. Je bent in staat je taalgebruik af te stemmen op het niveau van de zorgvrager, je in te leven en je kunt zorgvragers motiveren. Ook ben je in staat de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in te zetten in situaties waarin je zorg op afstand verleent. 

Samenwerkingspartner

Om de beste zorg te verlenen werk je als verpleegkundige nauw samen met anderen. Denk aan collega-verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en bovenal met de zorgvrager en zijn/haar netwerk. Als goede samenwerkingspartner bouw je continue aan de professionele relatie met zorgvragers, hun naasten en collega professionals. In je samenwerking streef je naar gezamenlijke besluitvorming en behoud van continuïteit van zorg.

Reflectieve professional

Het vakgebied is continu in ontwikkeling. Dat vraagt van jou dat je in staat bent om kritisch te kijken naar je eigen handelen. Zo krijg je meer inzicht in hoe jij je beroep nog beter kunt uitoefenen (reflecteren). De input hiervoor haal je bijvoorbeeld uit actueel wetenschappelijk onderzoek (Evidence Based Practice). Zo werk je continu aan het vergroten van je deskundigheid en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Gezondheidsbevorderaar

Als verpleegkundige speel jij een belangrijke rol bij het bevorderen van de gezondheid van mensen. Iemand met een verhoogd risico op één of meerdere gezondheidsproblemen benader je actief. Samen onderzoek je welke preventiemogelijkheden er zijn. Je daagt mensen uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en invulling te geven aan de behandeling (zelfmanagement). Om dat te realiseren zoek je steeds naar manieren om de leefstijl en het gedrag van iemand positief te beïnvloeden.

Organisator

Met een hbo-opleiding Verpleegkunde werk je als professional in verschillende sectoren van de zorg. Als verpleegkundige doe jij er alles aan om het zorgproces in goede banen te leiden en deze zo effectief mogelijk te organiseren. In je dagelijkse werk neem je allerlei beslissingen met betrekking tot de (organisatie van) zorgverlening aan zorgvragers. Hierbinnen toon je leiderschap en ondernemerschap. Je voelt je medeverantwoordelijk voor het betaalbaar houden van de gezondheidszorg en hebt oog voor een veilige zorgomgeving voor zowel de zorgvrager, zijn of haar omgeving en de betrokken zorgverleners. 

Professional en kwaliteitsbevorderaar

Het beroep van verpleegkundige vraagt om een verantwoordelijke en assertieve beroepshouding. Verpleegkundigen spreken elkaar aan op professioneel gedrag: ze complimenteren en waarderen elkaar, reflecteren samen en geven elkaar opbouwende feedback. Binnen de organisatie waar je werkt draag je bij aan kwaliteitszorg. Je staat open voor vernieuwing en denkt na op welke wijze de zorg verbetert kan worden middels implementatie van innovaties. Dit vraagt een continue onderzoekende en proactieve houding. 

Jouw toekomst

Net als de studie zijn het werk en de werkplekken veelzijdig. Kijk maar!

Werken

Met een bachelordiploma Verpleegkunde kun je overal in de Europese Unie als verpleegkundige werken in de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Wijkverpleging
 • Verpleeghuis
 • Revalidatiecentrum
 • Ziekenhuis
 • Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ)
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
 • Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD)

Tijdens je opleiding leer je veel over de zorg aan mensen met diverse problematiek. Je leert welke taken jij kunt vervullen bij het ondersteunen van deze mensen en helpt ze de regie over hun eigen leven (weer) te nemen en te houden. Daarvoor maak je gebruik van een brede kennisbasis en een breed scala aan vaardigheden. 

Alles wat je doet als verpleegkundig professional doe je vanuit je kennis, vaardigheden, inzicht en betrokkenheid bij je medemens.

Afgestudeerde van de Bachelor Verpleegkunde van Hogeschool Leiden aan het werk
Verder studeren

Na het afstuderen zijn er allerlei mogelijkheden om je verder te specialiseren op bachelor- of masterniveau. Bijvoorbeeld in oncologie of als praktijkverpleegkundige huisarts.

Verder studeren na Verpleegkunde bij Hogeschool Leiden

Een paar mogelijkheden:

Checklist

Iets voor jou?

 • Je hebt een havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma.
 • Je wil graag met mensen werken. 
 • Je bent geïnteresseerd in de bouw en werking van het menselijk lichaam. 
 • Je hebt een kritische houding.  
 • Je vindt het fijn om samen te werken. 
 • Je bent nieuwsgierig.
Vera vertelt over haar studiekeuze
Vera - afgestudeerd
In de dementiezorg maak je voor bewoners het verschil door een zinvolle activiteit aan te bieden. Door de huiselijke sfeer en kleinschaligheid leer je de bewoners heel goed kennen. Je kunt ze daarom ook goed ondersteunen wanneer zij bijvoorbeeld onzeker, boos of verdrietig zijn.

Dáárom Hogeschool Leiden

Voor de Bachelor Verpleegkundige ga je natuurlijk naar Hogeschool Leiden.

Drie studenten ontmoeten elkaar bij station Leiden Centraal onderweg naar Hogeschool Leiden
Studenten lopen door Leiden centrum
Welkom bij Hogeschool Leiden

Veelgestelde vragen

Over deze studie
Wat zijn de toelatingseisen?

Bekijk de toelatingseisen voor de opleiding. Daar lees je ook hoe je je moet inschrijven en hoe de verplichte studiekeuzecheck verloopt.

Wanneer moet ik me inschrijven?

De deadline voor deze studie was 15 juni. Vanaf 1 oktober is het mogelijk om je in te schrijven voor studiejaar 2025/2026.

Controleer goed of je aan de toelatingseisen voldoet. En zorg dat je een DigiD hebt: die heb je namelijk nodig om je in te schrijven via Studielink. Een DigiD aanvragen duurt ongeveer een week.

Hoe kan ik me voorbereiden?
Wanneer start de opleiding?

Op of rond 1 september. Let op: vaak zijn er al (introductie-)activiteiten in de laatste week van augustus. De precieze data hoor je van ons na je inschrijving.

Goed om te weten: je kunt bij deze opleiding niet in februari starten.

Welke vakken krijg ik?

Meer over de vakken lees je bij het onderdeel Studieopbouw op de pagina. In het leerplanschema van de voltijdopleiding (pdf) vind je alle vakken, ingedeeld per periode en studiejaar.

Is de opleiding in deeltijd of duaal te volgen?

Ja, er zijn verschillende opleidingsvarianten van Verpleegkunde. Je vindt ze bovenaan deze pagina.

Is er een verkort programma voor verpleegkundigen?
Krijg ik met besmettelijke ziekten te maken?

Het is mogelijk dat je stageloopt bij een zorginstelling waar patiënten verblijven met een besmettelijke ziekte. Zorginstellingen nemen in het geval van een besmettelijk virus voor hun medewerkers beschermende maatregelen. De maatregelen verschillen per sector, mede afhankelijk van overheidsbeleid. Deze beschermende maatregelen gelden ook voor studenten die stagelopen. 

Niet alle risico’s kunnen in deze sector voor 100% worden voorkomen. Een klein risico op het oplopen van besmettingen, waaronder covid-19, is de realiteit van het beroep van een verpleegkundige. Persoonlijke bezwaren zijn bespreekbaar.

Algemeen
Hoeveel collegegeld betaal ik?

Voor studiejaar 2024-2025 is het wettelijk collegegeld voltijd, deeltijd en duaal: € 2.530,-. Lees alles over collegegeld.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Hogeschool Leiden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens: we voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en jouw rechten? Lees ons Privacy Statement.

Twijfel je nog?

Kom dan sfeer proeven bij Hogeschool Leiden en stel al je vragen.

Bezoek onze Open Dag

Keuze gemaakt?

Je bent eruit: Verpleegkunde is jouw favoriete studie.

Zo schrijf je je in
Kijk nog even verder

Verpleegkunde toch niet helemaal jouw ding?

Fysiotherapie

Voltijd
Lees meerover Fysiotherapie
Docent fysiotherapie begeleid klas hogeschool leiden

Vaktherapie

Voltijd
Lees meerover Vaktherapie
Studenten vaktherapie maken beweging met handen in een cirkel

Sociaal Werk

Voltijd
Lees meerover Sociaal Werk
Gesprek tussen een client en een sociaal werker van hbo-opleiding Social Work Hogeschool Leiden