Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Master Advanced Nursing Practice

Duaal
 • Duur: 2 jaar
 • Start: 1 september
 • Max. 40 studenten p.j.
 • Master of Science
Zo werkt inschrijven

Master Advanced Nursing Practice bij Hogeschool Leiden

De gezondheidszorg is volop in beweging. Denk bijvoorbeeld aan eHealth, shared decision making, patient centered care en positieve gezondheid. Bij dit soort ontwikkelingen is taakherschikking binnen de zorgsector belangrijk. De Master Advanced Nursing Practice (MANP) speelt hier adequaat op in. Als verpleegkundig specialist (advanced nurse practitioner) ben je regiebehandelaar. Dit houdt in dat jij patiënten zelfstandig behandelt. Ook speelt jouw expertise een rol in wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.

Twee studenten van de master Advanced Nursing Practice die lachen naar de camera
Maak kennis met de Masteropleiding Advanced Nursing Practice

Voor wie?

Ben jij een hbo-verpleegkundige (BIG-geregistreerd) met werkervaring en heb je de ambitie om zelfstandig patiënten te behandelen? Beschik je over een erkende opleidingsplaats en een praktijkopleider (ervaren verpleegkundig specialist of arts) die jou kan begeleiden tijdens de opleiding? En durf jij de uitdaging van een pioniersfunctie en de combinatie van een pittige opleiding naast je dagelijkse werk aan? Bekijk dan de mogelijkheden van de Master Advanced Nursing Practice.

Loes | verpleegkundig specialist Cardiologie Leids Universitair Medisch Centrum
Ik heb het gevoel dat ik nu nog meer kan betekenen voor patiënten en het maximale uit mezelf haal.

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Inhoud programma
Wat heb je na de opleiding in huis?

Met het getuigschrift van de Master Advanced Nursing Practice van Hogeschool Leiden krijg je de titel MSc en ben je bevoegd om zelf geneesmiddelen voor te schrijven, medische handelingen (zoals bijvoorbeeld puncties) te verrichten en specialistische behandelingen uit te voeren. Ook weet je precies welke wettelijke voorwaarden hierbij gelden. Een van de krachten van de masteropleiding van Hogeschool Leiden, ligt in het leergebied Klinische Expertise. Tijdens de opleiding verwerf jij alle competenties die nodig zijn om de rol van klinisch expert in de praktijk met verve te vervullen. 

Na het behalen van de master ben je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken die er op dit moment spelen binnen jouw expertisegebied. Ook ben je in staat om zelf een praktijkgericht onderzoek op te zetten en uit te voeren en de resultaten daarvan te vertalen naar de organisatie waar je werkt.

Combineren werken en leren

De Master Advanced Nursing Practice is een duaal traject waarin je werken en leren met elkaar combineert. Hierdoor kun je nieuwe kennis en vaardigheden meteen inzetten in je werkomgeving. Ook kun je actuele vraagstukken in jouw werk voorleggen als casus, bijvoorbeeld tijdens de coachbijeenkomsten en lessen Klinische Expertise. Met een kleine groep VIOS (verpleegkundige in opleiding tot specialist) bespreek je tijdens de coachbijeenkomst casuïstiek en ‘kritische incidenten’. Tijdens de opleiding verdiep je jouw kennis over gezondheidsproblemen en wijzen om deze behandelen. Bij de ontwikkeling van het onderwijs werken we nauw samen met de beroepsvereniging V&VN VS en diverse zorgorganisaties. Op die manier is het mogelijk om snel en adequaat in te spelen op wat er speelt in de sector van de gezondheidszorg.

Leren in je eigen leeromgeving

Waar je als hbo-verpleegkundige vaak fungeerde als ‘allesweter’, stap je bij de start van deze opleiding in een nieuwe rol: die van verpleegkundig specialist (advanced nurse practitioner). Waar je vroeger zei “dat komt de arts u zo toelichten”, voer jij nu zelf dit gesprek met de patiënt. Opeens ben je weer afhankelijk en voel je je mogelijk onzeker door alles wat je nog niet weet en kan. Hoe ga je om met eventuele weerstand? Hoe voorkom je dat je blijft hangen in je vertrouwde werkzaamheden en samenwerkingsvormen?

Je eigen praktijkleerplan opstellen

Bij de Master Advanced Nursing Practice van Hogeschool Leiden hebben we ruime ervaring met het begeleiden van VIOS op de eigen werkplek: van de start van de opleiding tot aan het behalen van de mastertitel. In overleg met de opleidingscoach en de praktijkopleider (leermeester), stel jij een eigen praktijkleerplan op. De leerdoelen en -activiteiten die je hierin opneemt, hangen af van jouw ambities, leerbehoeften en alles wat nodig is binnen de werkomgeving. Samen zoeken we naar de juiste balans tussen werk, opleiding en privé.

Je beoogde leeruitkomsten leg je in de vorm van EPA’s (entrustable professional activities) vast in een digitaal portfolio. Hierin kun je tijdens de opleiding jouw studievoortgang en professionele ontwikkeling bijhouden, samen met je leermeester en studiecoach.

Opbouw programma

Het programma is opgebouwd uit verschillende onderwijseenheden, die verdeeld zijn over drie leergebieden:

 1. Klinische Expertise (KE)
 2. Onderzoek & Innovatie (O&I)
 3. Rolontwikkeling & Praktijkleren (R&P)

De competenties uit de CanMEDS-systemathiek vormen hierbij de leidraad.

Bekijk dan het programmaoverzicht van de Master Advanced Nursing Practice.

Jezelf ontwikkelen als klinisch expert

De Master Advanced Nursing Practice van Hogeschool Leiden staat onder andere bekend om de ontwikkeling tot Klinisch Expert. Tijdens de opleiding is er dan ook veel aandacht voor de competenties die nodig zijn om succesvol in die rol te functioneren. Denk aan vaardigheden zoals anamnese, lichamelijk onderzoek, klinisch redeneren, communicatie en evidence based practice (EBP).

Aansluiten op de beroepspraktijk

De beroepspraktijk van de verpleegkundig specialist is continu in ontwikkeling. Tijdens de opleiding verdiep je jouw kennis met wetenschappelijk onderzoek, publicaties en vakbladen. Om de master te volgen is een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal dan ook noodzakelijk. In het programma is ook aandacht voor de ontwikkelingen in het internationale werkveld. Zo gaan studenten van de master aan het einde van het eerste jaar op studiereis in het kader van de internationale oriëntatie op het beroep.

Praktijkgericht onderzoek

Aan het einde van het eerste studiejaar schrijf je tevens een onderzoeksvoorstel voor een vraagstuk uit je eigen werkpraktijk. Dit voorstel is het startpunt voor de masterthesis waarmee je de opleiding afsluit. In het tweede studiejaar zet je het onderzoek op en voer je het uit. Je kunt in het tweede jaar kiezen uit twee leerpaden:

 1. Een meer wetenschappelijk pad waarin je op klassieke wijze (praktijkgericht) onderzoek doet
 2. Een meer praktijkgericht pad waarin je voor het afstuderen een implementatieonderzoek uitvoert

Op het gebied van gezondheidszorg zijn bij Hogeschool Leiden inmiddels vier sterke lectoraten actief. Met behulp van toegepast onderzoek dragen zij bij aan de inhoud van het onderwijsprogramma en actuele thema’s in de sector:

Tijdens de master is het mogelijk om mee te werken aan de onderzoeks- en innovatieprojecten van deze lectoraten. De thema's Eigen regie en Verpleegkundig Leiderschap zijn ook opgenomen als vaste onderdelen in het onderwijsprogramma van de master. Ook werken we samen met de afdeling Academische Verpleegkunde van het LUMC en met het UNC-ZH (Universitair Network voor de Caresector Zuid-Holland), ook gevestigd in het LUMC.

Begeleiding tijdens je opleiding

Tijdens de Master Advanced Nursing Practice werk je minimaal drie dagen in de praktijk als VIOS (verpleegkundige in opleiding tot specialist) onder toeziend oog van een leermeester (praktijkopleider). Dit is een ervaren verpleegkundig specialist en in sommige gevallen een medisch specialist. 

Ons eigen docententeam en gastdocenten uit de praktijk (bestaande uit verpleegkundig specialisten of anderszins masteropgeleide verpleegkundigen, artsen, medische specialisten en gezondheidswetenschappers) verzorgen de lesdagen. Daarnaast begeleidt een studiecoach (ervaren verpleegkundig specialist) vanuit de opleiding jou bij jouw eigen professionele ontwikkeling. Deze coach onderhoudt ook contact met jouw praktijkopleider en vervult de rol van docent tijdens de lessen in het leergebied Rolontwikkeling & Praktijkleren (coachbijeenkomsten). 

 Voor de masterthesis krijg je naast de klassikale lessen een eigen masterthesisbegeleider toegewezen die jou één-op-één begeleidt bij het uitvoeren en beschrijven van jouw afstudeeronderzoek. 

Faciliteiten en Bio Science Park

Tijdens de Master Advanced Nursing Practice kun je gebruik maken van de faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo kun je bijvoorbeeld terecht bij het Mediacentrum, zowel op locatie als online, voor het zoeken naar vakliteratuur en heb je vrije toegang tot diverse databanken. Heb jij interesse om ervaring op te doen in het internationale werkveld? Zowel de opleiding als het International Office van Hogeschool Leiden bieden ondersteuning hierbij. Ook wordt er jaarlijks een internationale studiereis georganiseerd waaraan je kunt deelnemen. Onze hogeschool ligt midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek.

Studenten van de master Advanced Nursing Practice in een collegezaal
Studenten van de master Advanced Nursing Practice overleggen samen achter een laptop
Handig om te weten
Verpleegkundige Specialiteiten Register

De Master Advanced Nursing Practice is erkend door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde. Het Verpleegkundig Specialisten Register is een verzamelnaam voor de vijf wettelijke registers van verpleegkundig specialisten. Voordat je aan de opleiding begint, is het belangrijk om jezelf in te schrijven in het opleidingsregister (nadat je door ons bent aangenomen). Meer hierover:

Verschillende onderwijsvormen

Afhankelijk van de lesinhoud maken we tijdens de Master Advanced Nursing Practice gebruik van verschillende onderwijsvormen. Dit zijn voornamelijk hoorcolleges, werkcolleges, vaardigheidstrainingen en coach groepsbijeenkomsten.

Leren van elkaars ervaringen

Er staan ook onbegeleide bijeenkomsten in het rooster waarin je zonder docent met je medestudenten kunt sparren, samenwerken of oefenen. Door samen te werken met je medestudenten aan opdrachten, casussen en projecten krijg je de kans om te leren van elkaars ervaringen en de dilemma’s binnen de verschillende leergebieden.

Online voorbereiden

Sommige onderwijseenheden maken ook gebruik van online onderwijsvormen, zoals bijvoorbeeld e-learnings of weblectures die je kunt kijken als voorbereiding op een fysieke bijeenkomst, waarin de verdieping aan bod komt.

Ontwikkeling van beroepscompetenties

Studenten van de Master Advanced Nursing Practice zijn doorzetters, initiatiefrijk en flexibel ingesteld. Ze denken in creatieve oplossingen en zoeken actief de samenwerking op met medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Bovenal spreken ze de taal van de patiënt en zijn of haar omgeving. Daarbij dagen ze de patiënt uit om (zo veel mogelijk) de regie te nemen op het eigen genezingsproces en het optimaliseren van de kwaliteit van leven.

Competenties CanMEDS

De focus tijdens de opleiding ligt op de ontwikkeling van de competenties die vallen binnen de zeven bekwaamheidsgebieden die zijn vastgesteld door de beroepsvereniging V&VN VS:

 • Klinische expertise
 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Organisatie
 • Gezondheidsbevordering
 • Wetenschap
 • Professionaliteit

De systemathiek van CanMEDS is hierbij het uitgangspunt.

Met de praktijkopleider (leermeester), de studiecoach vanuit de opleiding en medestudenten onderzoek je waar het om gaat bij de verschillende competenties. Ook bespreek je hoe jij van plan bent om deze te ontwikkelen. In jouw portfolio verzamel je bewijzen van jouw kunnen. De opleidingscoach beoordeelt het portfolio aan het einde van het eerste jaar en aan het einde van de opleiding.

Toetsing

De competenties worden onder andere getoetst via patiëntensimulatietoetsen. Hierin toon jij de geleerde competenties aan tijdens een reële praktijksituatie met een simulatiepatiënt. Ook sluit je iedere onderwijseenheid af met een Proeve van Bekwaamheid. Deze kan bestaan uit een theorietoets, een verslag of een mondeling assessment.

Studiebelasting en lesdagen

De nominale studieduur van de Master Advanced Nursing Practice is twee jaar. Het totale studieprogramma heeft een studiebelasting van 120 EC (European Credits). Binnen dit systeem staat 1 studiepunt (EC) voor gemiddeld 28 uur studielast. Deze uren zet je in voor studieopdrachten, opleiding, praktijk en lesdagen. Dat betekent dat je een contract nodig hebt van tenminste 32 uur inclusief schoolactiviteiten om aan de masteropleiding deel te nemen.

Tijdens de opleiding werk je minimaal 24 uur in de praktijk. Daarnaast besteed je tenminste een dag (de woensdag) per week aan je studie. Een keer in de twee weken heb je les op de hogeschool en de andere week gebruik je die dag voor zelfstudie. In het eerste studiejaar zijn er 26 lesdagen (waarvan het grootste deel op woensdag en een aantal op vrijdag). In het tweede studiejaar zijn er 22 lesdagen waarvan 20 op woensdag en twee op vrijdag. 

Herregistratie of wisseling specialismen

Herregistratie

Is er sprake van herregistratie, neem dan voor meer informatie contact op met Sabrina Roofthooft (opleidingsmanager MANP) voor het opstellen van een individueel scholingsprogramma. Dit programma dienen we ter goedkeuring voor te leggen aan de registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) van de V&VN VS. Aan het volgen van het scholingsprogramma zijn extra kosten verbonden.

Wisseling specialismen

Sinds 2021 leidt MANP Hogeschool Leiden alleen nog op voor het specialisme AGZ (algemene/somatische gezondheidszorg) en dus níet meer voor de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Wil je wisselen naar het specialisme GGZ, dan verwijst MANP Hogeschool Leiden je door naar een hogeschool die voor de MANP het specialismen GGZ wél aanbiedt.

Neem voor meer informatie contact op met onderwijsmanager/hoofdopleider Sabrina Roofthooft via +31(0)6-48133628 of [email protected].

Overzicht programma

Hoe kom je erachter of de Master Advanced Nursing Practice de juiste stap is in jouw loopbaan? Bekijk een overzicht van het studieprogramma (pdf).

Sandor vertelt

"Als verpleegkundige heb ik gewerkt op de spoedeisende hulp. Ik ben hier ruim dertien jaar leidinggevende geweest. Ik merkte dat ik weer terug wilde naar de patiëntenzorg. Binnen de organisatie kwam een functie van verpleegkundig specialist vrij. Die kans heb ik met beide handen gegrepen.

De opleiding is pittig, maar alles wat je er leert tijdens de master, maakt het meer dan interessant."

Sandor is alumnus van de Master Advanced Nursing Practice

Verpleegkundige lacht
Afgestudeerd en dan?

Jouw toekomst

Na de opleiding kun je: 

 • Aan de slag als verpleegkundig specialist (advanced nurse practitioner). Je hebt je de MSc-graad (Master of Science) behaald; 
 • Worden ingezet als regiebehandelaar; zelfstandig spreekuren voerenhoogwaardige verpleegkundige zorg verlenen, een aantal medische taken verrichten en ook de follow-up van patiënten verzorgen. 
 • Innovaties initiëren op de werkvloer en bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.  

De opleiding bereidt jou voor op al deze taken. Alles wat je leert, kun je direct toepassen in de praktijk. Zo heb jij straks alles in huis om zelfstandig patiënten te behandelen en om bij te dragen aan efficiënte en up-to-date zorg. 

Werken

Geef richting aan je carrière

Van ziekenhuizen tot huisartsenpraktijken, huisartsenposten, verpleeghuizen, GGZ-instellingen, traumacentra en de thuiszorg: de verpleegkundig specialist valt niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Ook ontstaan er banen in nieuwe werkgebieden. Denk aan de medische dienst van Schiphol, het gevangeniswezen, nieuwe zorgvormen op het gebied van de ouderenzorg, buurtzorg (in kader van de toekomst van de extramurale zorg), etc.

Als gediplomeerd verpleegkundig specialist kun je jezelf registreren in het BIG-register voor verpleegkundig specialisten binnen twee specialismen:

 1. Algemene gezondheidszorg (AGZ)
 2. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Vanaf september 2021 leidt de master Advanced Nursing Practice van Hogeschool Leiden alleen nog op voor het specialisme AGZ (algemene/somatische gezondheidszorg). Binnen dit specialisme kies je in overleg met je werkgever zelf een expertisegebied. Bijvoorbeeld cardiologie, kindergeneeskunde, ouderenzorg of huisartsenzorg.

Verder studeren

Na het afronden van de Master Advanced Nursing Practice blijf je via onze alumni-werkgroep op de hoogte van ontwikkelingen. Ook kun je kennis en ervaringen uitwisselen met andere verpleegkundig specialisten. Daarnaast organiseert de werkgroep 1-2 keer per jaar een alumnibijeenkomst waaraan accreditatiepunten zijn gekoppeld.

En is het mogelijk om je na je master door te ontwikkelen op het gebied van onderzoek in een promotietraject of als professional. Bijvoorbeeld via de leergang Strategie & Positionering van de beroepsvereniging V&VN VS. Daarnaast draait er momenteel een landelijke pilot voor het PD-traject (professional doctorate), dat kansen biedt om in de toekomst als verpleegkundig specialist te kunnen promoveren in het hbo op een praktijkgericht vraagstuk.

Studenten en docenten van de master Advanced Nursing Practise overleggen aan een tafel.
Drie studenten van de Master Advanced Nursing Practice oefenen tijdens een praktijkles.
Checklist

Iets voor jou?

 • Je bent hbo-verpleegkundige (BIG-geregistreerd) met werkervaring.
 • Je hebt de ambitie om zelfstandig patiënten te behandelen.
 • Je hebt beschikking tot een erkende opleidingsplaats en een praktijkopleider (ervaren verpleegkundig specialist of arts), die jou kan begeleiden tijdens de opleiding.
 • Je durft de uitdaging aan van een pioniersfunctie en de combinatie van een pittige opleiding naast je dagelijkse werk.
Studenten van de master Advanced Nursing Practice bekijken een afbeelding op een pc van de binnenkant van het gehoor.
Studenten en docenten van de master Advanced Nursing Practice leggen iets uit over het gehoor. Ze wijzen daarbij naar een afbeelding op een beeldscherm.

Dáárom Hogeschool Leiden

Voor deze opleiding ga je natuurlijk naar Leiden, omdat:

 • Leiden bekend staat om kwalitatief hoogwaardige scholing, vooral in onderwijs, cultuur en zorg. Lees meer over onze hogeschool.
 • Hogeschool Leiden een breed aanbod biedt in bij-, om- en nascholing.
 • De opleidingen kleinschalig zijn, met een open sfeer waar iedereen elkaar kent en individuele aandacht krijgt.
 • Bijscholing in Leiden het leren combineert met de historische en culturele rijkdom van de stad.
 • Leiden een gezellige stad is.
Studenten parkeren fiets bij fietsenstalling voor hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Veelgestelde vragen

Over deze studie
Hoelang duurt de masteropleiding?

De master is een tweejarige deeltijdopleiding. Na de opleiding ontvang je een diploma Master of Science (MSc).

Wat zijn de toelatingseisen?

Bekijk de toelatingseisen voor de opleiding. Hier vind je ook meer informatie over de aanmeldprocedure.

Wat zijn de kosten?

De hoogte van het collegegeld voor bachelor- en masteropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Kosten en vergoedingen.

Wat staat er in de Onderwijs- en examenregeling (OER)?
Algemeen
Kan ik de studie doen met een functiebeperking?

In de meeste gevallen kun je deze studie gewoon doen! De afdeling Student Support ondersteunt je hierbij: bekijk informatie of maak een afspraak.

We ondersteunen je bij bijvoorbeeld:

 • Motorische of zintuiglijke handicap
 • (Chronische) ziekte
 • Psychische klachten
 • Spraakstoornis
 • Dyslexie/dyscalculie
 • Autismespectrumstoornis
 • AD(H)D
Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Hogeschool Leiden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens: we voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en jouw rechten? Lees ons Privacy Statement.

Wat is het verschil tussen een hbo-master en wo-master?

Een wo-master is meer gericht op theorie, onderzoek en analytische vaardigheden. In een hbo-master staat de praktijk letterlijk dichterbij.

Lees meer over hbo-masters.

Neem contact op

We denken graag met je mee

Heb je vragen over de subsidies, leermeestervergoeding en contractuele afspraken tussen werkgever, hogeschool en student?

Sabrina Roofthooft

Opleidingsmanager / hoofdopleider MANP
Foto van Sabrina Roofthooft

Eefje Belt

Programmaleider
Foto van Eefje Belt
Kijk nog even verder

Master Advanced Nursing Practice toch niet jouw ding?

Verpleegkunde voltijd

Voltijd
Lees meerover Verpleegkunde voltijd
Bachelor Verpleegkunde Hogeschool Leiden

Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg

Deeltijd
Lees meerover Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg
Oudere student legt wat uit master fysiotherapie en wijkgerichte zorg hogeschool leiden

Master Jeugdzorg

Deeltijd
Lees meerover Master Jeugdzorg
Twee vrouwen in gesprek