Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Verpleegkunde voor verpleegkundigen

Deeltijd / Duaal
 • Duur: 2,5 jaar
 • Start: 28 augustus
 • Inschrijven: t/m 15 juni
 • Bachelor of Science
Zo schrijf je je in

Van mbo-v naar hbo-v bij Hogeschool Leiden

Ben jij verpleegkundige en wil je doorstromen naar de opleiding hbo-v? En heb jij al een opleiding tot verpleegkundige niveau 4 óf een inservice-opleiding (A-, B-, óf Z- verpleegkundige) afgerond? Dan heb je bij Hogeschool Leiden de mogelijkheid om binnen 2,5 jaar je Bachelor of Science te behalen. Dit traject sluit optimaal aan bij de kennis en ervaring tijdens de mbo-opleiding. 

Rosanne, student en verpleegkundige bij Alrijne
HBO Duaal/Deeltijd Verpleegkunde voor verpleegkundigen | Hogeschool Leiden

Kies je opleidingsvariant

De Bachelor Verpleegkunde kun je volgen in verschillende varianten. Kies de vorm die past bij jouw achtergrond en ambities.

Voltijd

Verpleegkunde voltijd
De Bachelor Verpleegkunde voltijd duurt vier jaar. Praktijkervaring doe je op via meerdere stageperiodes.

Verpleegkunde voor verpleegkundigen

Verpleegkunde voor verpleegkundigen (niveau 4) 
Dit is een 2- tot 2,5-jarige opleiding (deeltijd of duaal) waarbij je een opleiding tot mbo-verpleegkundige niveau 4, een inservice-opleiding (A-, B-, óf Z- verpleegkundige) of verpleegkundige vervolgopleiding (VVO) hebt afgerond. 

Dit versnelde opleidingstraject wordt zowel aangeboden in duaal als in deeltijd, afhankelijk van je arbeidscontract (deeltijd) of leerarbeidsovereenkomst (duaal). Heb je eerder ook al een verpleegkundige vervolgopleiding (VVO) afgerond, dan is het mogelijk om de opleiding al in twee jaar af te ronden. 

Verpleegkunde voor Sociaal Werkers

Verpleegkunde voor Sociaal Werkers 
Dit is een verkorte variant van twee jaar, bedoeld voor sociaal werkers die de bachelor Sociaal Werk (specialisatie ‘Zorg’) hebben afgerond en beschikken over een leerarbeidsovereenkomst in een zorggerelateerde setting. Dit versnelde opleidingstraject wordt alleen duaal aangeboden.

Deeltijd

Verpleegkunde deeltijd
Ook bij de deeltijdopleiding combineer je leren en werken. Het programma is opgebouwd uit praktijkgerichte modules die je kunt combineren met het werken bij een zorginstelling (minimaal 20 uur per week).

Verpleegkunde FastSwitch
Heb je al een hbo- of wo-opleiding afgerond en overweeg je een overstap naar het beroep hbo-verpleegkundige? Dan is het FastSwitch programma iets voor jou! Binnen drie jaar kun je bij Hogeschool Leiden je Bachelor of Science behalen. We kunnen je helpen bij het vinden van een match met een werkgever.

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Je start dit verkorte traject met werken en leren in de praktijk. De praktijkopdrachten voer je uit op je werk. Heb je, zowel alle onderdelen binnen- als buitenschoolse behaald, dan ontvang je het getuigschrift Bachelor of Science.

Bekijk het leerplanschema van het 2,5-jarige Bachelor Verpleegkunde voor verpleegkundigen (pdf).

Al CZO-geregistreerd?

Heb je al een verpleegkundige vervolgopleiding (CZO-geregistreerd) afgerond? Dan kun je het programma in 2 jaar afronden in plaats van 2,5 jaar. Belangrijk om te weten: dit is alleen mogelijk in een duale variant.

Bekijk het leerplanschema voor het 2-jarige Bachelor Verpleegkunde voor verpleegkundigen met een verpleegkundige vooropleiding (pdf).

Belangrijk

Tijdens de opleiding leer je de basis van probleemoplossend vermogen, waarbij het gaat om klinisch redeneren met gebruikmaking van je onderzoekende vermogen. Daarbij heb je een belangrijke rol in de regievoering en in het innoveren van de zorg. Dat maakt dit programma een interessante vervolgopleiding voor de verpleegkundige.

Voordat je begint, solliciteer je eerst bij een zorginstelling. Elke zorginstelling kent een eigen beleid. In het overzicht van zorginstellingen (pdf) kun je zien bij welke instellingen onze studenten in het studiejaar 2023-2024 duaal studeren.

Doorstroom in twee varianten

Duaal

Bij de duale variant van het doorstroomprogramma kies je voor een vervolgopleiding waarin je werken met leren combineert. Wij bepalen vervolgens of de leerwerkplek aan alle eisen voldoet Hierbij toetsen we of het mogelijk is om de competenties behorende bij de verschillende jaren van de opleiding, op de werkplek te kunnen behalen. Daarnaast moet je een contract van minimaal 20 uur per week hebben en is het van belang dat je daar kunt worden begeleid door iemand met een afgeronde Bachelor Verpleegkundige (op hbo-niveau). Bekijk het het overzicht van zorginstellingen (pdf).

Deeltijd

De deeltijd variant is hetzelfde als de duale variant, meestal betaal je de opleiding zelf.

Samen en zelfstandig werken

De Bachelor Verpleegkunde voor verpleegkundigen bestaat uit vier onderwijsperiodes per studiejaar. Je zit in een kleine klas van maximaal zestien studenten. Per periode krijg je acht weken onderwijs en zijn er twee weken gereserveerd voor toetsing. Het onderwijs wordt aangeboden op één vaste lesdag per week. 

Lesdagen

Op de lesdagen krijg je onderwijs dat aansluit bij de inhoud van de modules zoals:

 • Leergroepen
 • Online webinars
 • Skillslab-trainingen

Naast individuele opdrachten werk je ook samen in kleine groepen met andere studenten aan opdrachten. Zo profiteer je optimaal van elkaars kennis en praktijkervaring.

Wat heb je na je opleiding in huis?

In je opleiding heb je al brede kennis opgedaan over verpleegkunde in diverse zorgsituaties en medische biologie. In de opleiding bouwen we daar op voort en leer je juist om als hbo-professional aan de slag te gaan. Dat betekent dan ook veel aandacht voor het ontwikkelen van onderzoekend vermogen.

Je leert om vragen die leven in de praktijk systematisch te analyseren om vervolgens te onderzoeken wat passende acties zouden kunnen zijn. In dit proces leer je te denken en handelen vanuit de drie pijlers van EBP en toon je verpleegkundig leiderschap in de samenwerking met anderen.

Met de begeleiding die je nodig hebt

Tijdens de opleiding word je begeleid door een team van deskundige docenten. Je hebt een studieloopbaanbegeleider die jouw aanspreekpunt is en die je ondersteunt bij de uitvoering van de opdrachten in de praktijk. Aan de hand van deze opdrachten doe je tijdens je werk aan je competentieontwikkeling. Op je werk krijg je begeleiding van een praktijkbegeleider.

Studeren met een functiebeperking 

Wil je deze studie doen met een functiebeperking? In de meeste gevallen kan dat gewoon! Lees meer over studeren met een functiebeperking en maak een afspraak.

Faciliteiten

Hogeschool Leiden ligt midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling en onderzoek. Naast de theorielokalen heeft de opleiding meerdere praktijklokalen. In deze lokalen leer je de vaardigheden die je nodig hebt als hbo-verpleegkundige. Het is belangrijk dat je vaardigheden leert in de context van het beroep. Er is dan ook veel ruimte om zelfstandig te kunnen oefenen in de praktijklokalen.

Rosanne - student en verpleegkundige bij Alrijne
Ik zie vooral de meerwaarde in projecten, in de diepgang en kwaliteit van zorg. Ook weet ik nu hoe ik mijn team mee kan krijgen in verbetertrajecten.
Lees Rosannes verhaal

Laat het ons weten

Heb je nu al vragen?
Hogeschool Leiden Bio-informatica studenten samen achter een laptop
Studieopbouw

Wat doe je in een versneld traject?

Je wordt opgeleid tot een verpleegkundige met een kritische onderzoekende houding. Dus je onderzoekt, je onderbouwt je standpunten, je kent je eigen grenzen en handelt daarnaar. We besteden daarom veel aandacht aan:

 • (Klinisch) redeneren
 • Verpleegkundig leiderschap
 • Het ontwikkelen van onderzoekend vermogen
CanMeds rollen

Gedurende de opleiding bekwaam je je in zeven verschillende rollen. Deze rollen zijn afkomstig uit het CanMEDS-profiel en beschrijven per rol over welke kennis, vaardigheden en attitudes je moet beschikken. 

Zorgverlener

Zorgverlening is de kern van het beroep verpleegkundige (vakinhoudelijk handelen). In de rol van zorgverlener stel je de verpleegkundige zorgbehoefte van een zorgvrager vast. Je stelt een verpleegplan op in samenspraak met de zorgvrager en verleent de verpleegkundige zorg. Hierbij heb je in het bijzonder aandacht voor het versterken van het zelfmanagement van de zorgvrager. 

Communicator

Verschillende zorgvragers en situaties vragen om communicatie 'op maat'. Als verpleegkundige weet jij de juiste gesprekvaardigheden en -technieken in te zetten in het gesprek met zorgvragers en hun naasten. Je bent in staat je taalgebruik af te stemmen op het niveau van de zorgvrager, je in te leven en je kunt zorgvragers motiveren. Ook ben je in staat de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in te zetten in situaties waarin je zorg op afstand verleent. 

Samenwerkingspartner

Om de beste zorg te verlenen werk je als verpleegkundige nauw samen met anderen. Denk aan collega-verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en bovenal met de zorgvrager en zijn/haar netwerk. Als goede samenwerkingspartner bouw je continue aan de professionele relatie met zorgvragers, hun naasten en collega professionals. In je samenwerking streef je naar gezamenlijke besluitvorming en behoud van continuïteit van zorg.

Reflectieve professional

Het vakgebied is continu in ontwikkeling. Dat vraagt van jou dat je in staat bent om kritisch te kijken naar je eigen handelen. Zo krijg je meer inzicht in hoe jij je beroep nog beter kunt uitoefenen (reflecteren). De input hiervoor haal je bijvoorbeeld uit actueel wetenschappelijk onderzoek (Evidence Based Practice). Zo werk je continu aan het vergroten van je deskundigheid en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Gezondheidsbevorderaar

Als verpleegkundige speel jij een belangrijke rol bij het bevorderen van de gezondheid van mensen. Iemand met een verhoogd risico op één of meerdere gezondheidsproblemen benader je actief. Samen onderzoek je welke preventiemogelijkheden er zijn. Je daagt mensen uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en invulling te geven aan de behandeling (zelfmanagement). Om dat te realiseren zoek je steeds naar manieren om de leefstijl en het gedrag van iemand positief te beïnvloeden.

Organisator

Met een hbo-opleiding Verpleegkunde werk je als professional in verschillende sectoren van de zorg. Als verpleegkundige doe jij er alles aan om het zorgproces in goede banen te leiden en deze zo effectief mogelijk te organiseren. In je dagelijkse werk neem je allerlei beslissingen met betrekking tot de (organisatie van) zorgverlening aan zorgvragers. Hierbinnen toon je leiderschap en ondernemerschap. Je voelt je medeverantwoordelijk voor het betaalbaar houden van de gezondheidszorg en hebt oog voor een veilige zorgomgeving voor zowel de zorgvrager, zijn of haar omgeving en de betrokken zorgverleners. 

Professional en kwaliteitsbevorderaar

Het beroep van verpleegkundige vraagt om een verantwoordelijke en assertieve beroepshouding. Verpleegkundigen spreken elkaar aan op professioneel gedrag: ze complimenteren en waarderen elkaar, reflecteren samen en geven elkaar opbouwende feedback. Binnen de organisatie waar je werkt draag je bij aan kwaliteitszorg. Je staat open voor vernieuwing en denkt na op welke wijze de zorg verbetert kan worden middels implementatie van innovaties. Dit vraagt een continue onderzoekende en proactieve houding. 

Programma

De Bachelor Verpleegkunde voor verpleegkundigen bestaat uit vier onderwijsperiodes per studiejaar. Per periode krijg je acht weken onderwijs en zijn er twee weken gereserveerd voor toetsing. Het onderwijs wordt aangeboden op één dag per week. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst (verplicht onderdeel van de intakeprocedure) krijg je te horen welke dag je vaste lesdag is. Op de lesdagen krijg je onderwijs in de vorm van werkcolleges, online activiteiten, trainingen en begeleidingsgesprekken. Naast individuele opdrachten werk je ook samen met andere studenten aan opdrachten. Zo profiteer je optimaal van elkaars kennis en ervaring!

Werkplekcheck

In de verplichte intakeprocedure wordt een werkplekcheck uitgevoerd. Hierbij toetsen we of het mogelijk is om de competenties behorende bij de verschillende jaren van de opleiding, op de werkplek te kunnen behalen. Daarnaast moet je een contract van minimaal 20 uur per week hebben en is het van belang dat je daar begeleidt kunt worden door iemand met een afgeronde Bachelor Verpleegkunde..

Indien je tijdens de opleiding een andere werkgever krijgt, wordt de werkplekcheck opnieuw uitgevoerd.

Opleidingsduur en studiebelasting

De Bachelor Verpleegkunde voor verpleegkundigen deeltijd duurt 2-2,5 jaar. De studiebelasting van het complete opleidingsprogramma is tussen de 120 en 150 studiepunten (European Credit, afgekort EC), verdeeld over vier fases van ieder 60 EC. Hierbij staat 1 EC voor een studiebelasting van 28 uur.

Studiebelasting per week

Iedere theoretische module bestaat uit 5 EC. Je kunt rekenen op een totale studiebelasting van 36-40 uur per week, dit is inclusief de minimaal 20 uur uitvoerende zorg. Dit omvat alle activiteiten ten bate van je studie: voorbereiding, lessen, schrijven van opdrachten en ontwikkelen van competenties in de praktijk tijdens werk.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Kosten en vergoedingen van de afdeling Studentinschrijving.

Naast het collegegeld zijn er variabele kosten aan je studie verbonden, zoals boeken. De kosten voor de boeken in het eerste studiejaar van de opleiding komen uit op circa € 750,-. De kosten voor de boeken van het 2e en 3e studiejaar zijn circa € 150,- tot € 200,-. Totale kosten voor de boeken van de hele opleiding bedragen circa € 800,- tot € 1000,-.

Carin Westhof - opleidingsadviseur Alrijne Zorg
Doorstromers geven een extra dimensie aan het beroep. Zij ontwikkelen zich boven de praktische zorg uit, kijken veel kritischer, ondernemen actie en staan sterker in de samenwerking.
Afgestudeerd en dan?

Jouw toekomst

De veranderingen in de zorg en maatschappij zijn groot. Dit vraagt om meer verpleegkundige professionals op hbo-niveau die de gezondheidszorg in Nederland op peil houden. Om jou hier zo goed mogelijk op voor te bereiden is vanaf de start van de Bachelor Verpleegkunde een directe verbinding tussen onderwijs en praktijk. Zo ontwikkel jij jezelf tot een verpleegkundige met niveau 6. Je ondersteunt zorgvragers in hun proces en draagt bij aan het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Werken

Met een bachelordiploma Verpleegkunde kun je overal in de Europese Unie als verpleegkundige werken in de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Wijkverpleging
 • Verpleeghuis
 • Revalidatiecentrum
 • Ziekenhuis
 • Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ)
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
 • Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD)

Tijdens je opleiding leer je veel over de zorg aan mensen met diverse problematiek. Je leert welke taken jij kunt vervullen bij het ondersteunen van deze mensen en helpt ze de regie over hun eigen leven (weer) te nemen en te houden. Daarvoor maak je gebruik van een brede kennisbasis en een breed scala aan vaardigheden. 

Alles wat je doet als verpleegkundig professional doe je vanuit je kennis, vaardigheden, inzicht en betrokkenheid bij je medemens.

Verder studeren

Na het afstuderen zijn er allerlei mogelijkheden om je verder te specialiseren op bachelor- of masterniveau. Bijvoorbeeld in oncologie of als praktijkverpleegkundige huisarts.

Verder studeren na Verpleegkunde bij Hogeschool Leiden

Een paar mogelijkheden:

Checklist

Iets voor jou?

 • Je hebt een mbo-diploma Verpleegkunde niveau 4 óf een afgeronde inservice opleiding tot verpleegkundige (A-, B-, óf Z-verpleegkundige).
 • Je hebt een relevante werkgever voor minimaal 20 uur per week.
 • Je bent geregistreerd in het BIG-register. Als je net gediplomeerd bent dan ben je toelaatbaar. Het is dan belangrijk om zo spoedig mogelijk je registratie in orde te maken.
 • Wil je in aanmerking komen voor het 2-jarige duale programma? Dan moet je naast bovenstaande vooropleidingseisen ook in het bezit zijn van een getuigschrift verpleegkundige vervolgopleiding (CZO).
Verpleegkundige helpt oudere met sporten
Patiënt ligt in bed en verpleegkundige zit er naast

Dáárom Hogeschool Leiden

Voor deze opleiding ga je natuurlijk naar Leiden, omdat:

 • Leiden bekend staat om kwalitatief hoogwaardige scholing, vooral in onderwijs, cultuur en zorg. Lees meer over onze hogeschool.
 • Hogeschool Leiden een breed aanbod biedt in bij-, om- en nascholing.
 • De opleidingen kleinschalig zijn, met een open sfeer waar iedereen elkaar kent en individuele aandacht krijgt.
 • Bijscholing in Leiden het leren combineert met de historische en culturele rijkdom van de stad.
 • Leiden een gezellige stad is.
Studenten lopen door Leiden centrum
Welkom bij Hogeschool Leiden

Veelgestelde vragen

Over deze studie
Wat zijn de toelatingseisen?

De toelatingsvoorwaarden vind je op de pagina Toelating en inschrijving.

Wanneer moet ik me inschrijven?

De deadline voor deze studie is 15 juni.

Controleer goed of je aan de toelatingseisen voldoet. En zorg dat je een DigiD hebt: die heb je namelijk nodig om je in te schrijven via Studielink. Een DigiD aanvragen duurt ongeveer een week.

Wanneer start de opleiding?

Op of rond 1 september. Let op: vaak zijn er al (introductie-)activiteiten in de laatste week van augustus. De precieze data hoor je van ons na je inschrijving.

Goed om te weten: je kunt bij deze opleiding niet in februari starten.

Moet ik BIG-geregistreerd zijn en zo ja waarom?

De opleiding gaat uit van de aanwezige kennis, kunde en ervaring als mbo-verpleegkundige met actuele ervaring en kennis in haar rol als mbo-verpleegkundige. Op basis van het opleidingsprogramma van jouw afgeronde mbo-verpleegkunde opleiding is het doorstroomprogramma voor mbo-verpleegkundigen tot stand gekomen. Om dit aan te kunnen tonen moet je dus je BIG-geregistreerd zijn.

Waarom kan Hogeschool Leiden het doorstroomprogramma voor mbo-verpleegkundigen in 2,5 (of 2 jaar) aanbieden, terwijl andere hogescholen dit in 3 jaar aanbieden?

De opleidingsduur van het doorstroomprogramma voor mbo-verpleegkundigen is bij Hogeschool Leiden 2,5 jaar. Iedere hogeschool met een Bachelor Verpleegkunde mag zelf de inhoud van het onderwijsprogramma bepalen, waarbij het beroeps- en opleidingsprofiel wel het leidende kader moet zijn. Dat betekent dat iedere hogeschool dus een eigen onderwijsprogramma heeft.

Hogeschool Leiden heeft op basis van de inhoud van de opleiding mbo-verpleegkunde gekeken welke onderdelen vrijgesteld kunnen worden. En dat heeft geleid tot een 2,5-jarig programma.

Hoeveel fysieke contacturen hebben we op school tijdens de opleiding?

Dit aantal kan per week wat verschillen. Maar je kunt rekening houden dat je op je wekelijkse vaste lesdag ongeveer vijf tot zes uur onderwijs hebt. Waarbij de ene week dus soms wat meer lesuren ingeroosterd zijn dan in de andere week. Onderwijs kan worden ingeroosterd tussen 8:30 uur en 18:30 uur.

Moet er een toets Medisch Rekenen worden gemaakt?

Er hoeft geen toets Medisch Rekenen te worden gemaakt bij het 2,5-jarige doorprogramma voor mbo-verpleegkundigen.

Kom ik in aanmerking voor vrijstellingen?

Als je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen, kun je dit aangeven bij je aanmelding in de digitale vragenlijst. Vrijstellingen worden toegekend door de Examencommissie op het moment dat je ingeschreven bent. Vrijstellingen leiden niet automatisch tot kortere studieduur. Vrijstellingen worden alleen verleend op basis van:

 • Certificaat behaald bij het Centrum Voor Bij- en Nascholing (CBNV)
 • Afgeronde hbo- of wo-opleiding
 • Afgeronde positieve modules/leeruitkomsten van een andere hbo-of wo-opleiding, mits de inhoud overeenkomt met het onderwijsprogramma

Er worden geen vrijstellingen gegeven op basis van werkervaring of een ander mbo-diploma dan mbo-verpleegkunde.

Algemeen
Wat is het verschil tussen mbo-v en hbo-v?

Nederland kent twee soorten verpleegkundigen: mbo- (niveau 4) en hbo-verpleegkundigen (niveau 6). De laatste jaren is het onderscheid tussen de twee soorten verpleegkundigen steeds duidelijker, omdat instellingen werken met functiedifferentiatie.

Zowel de mbo- als de hbo-verpleegkundige verleent zorg. Dat betekent dan ook dat als je hbo-verpleegkundige met veel verschillende mensen omgaat; mensen die zorg nodig hebben. Daarom is in de opleiding veel aandacht voor de mens en zijn zorgvragen.

Een hbo-verpleegkundige maakt gebruik van een brede kennisbasis bij de zorgverlening en de kritische benadering van de vraagstukken die spelen in de zorgpraktijk. De hbo-verpleegkundige kan in diverse complexe en onvoorziene zorgsituaties adequaat reageren, waarbij zij haar handelen baseert op wetenschappelijke inzichten, professionele kennis van de verpleegkundige beroepsgroep en op het perspectief van de zorgvrager.

Kom je tijdens je stage(s) in aanraking met patiënten met besmettelijke ziektes zoals corona?

Tijdens de opleiding zijn er verschillende stagemomenten. Net als in het toekomstige beroep is het mogelijk dat je stage gaat lopen bij een zorginstelling waar patiënten verblijven met een besmettelijke ziekte. De meeste zorginstellingen nemen in het geval van een besmettelijk virus voor hun medewerkers beschermende maatregelen. De maatregelen verschillen per sector, mede afhankelijk van overheidsbeleid. Deze beschermende maatregelen gelden ook voor studenten die stage lopen. In principe ben je als stagiair voldoende beschermd tegen besmetting.

Als je ondanks de beschermende maatregelen van de zorginstelling toch bezwaren voelt om stage te lopen in een instelling waar patiënten met een besmettelijke ziekte verblijven, heeft de opleiding hier begrip voor en gaat met je in gesprek om tot een oplossing te komen. Tegelijkertijd geldt dat leren en werken in de zorgpraktijk risico's met zich meebrengt, die de opleiding en de zorginstellingen niet voor 100% kunnen voorkomen. Een klein risico op het oplopen van besmettingen, waaronder covid-19, is de realiteit van het beroep van een verpleegkundige.

Kan ik vanaf de hogeschool overstappen naar de universiteit?

Universiteiten mogen toelatingseisen stellen aan een student met een hbo-propedeuse. Met je bacheloropleiding is doorstroom naar een universitaire master soms mogelijk, vaak moet je dan nog wel een schakeljaar volgen.

Zoek de diverse mogelijkheden goed uit via de universiteit van jouw keuze.

Kan ik de studie doen met een functiebeperking?

In de meeste gevallen kun je deze studie gewoon doen! De afdeling Student Support ondersteunt je hierbij: bekijk informatie of maak een afspraak.

We ondersteunen je bij bijvoorbeeld:

 • Motorische of zintuiglijke handicap
 • (Chronische) ziekte
 • Psychische klachten
 • Spraakstoornis
 • Dyslexie/dyscalculie
 • Autismespectrumstoornis
 • AD(H)D
Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Hogeschool Leiden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens: we voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en jouw rechten? Lees ons Privacy Statement.

Twijfel je nog?

Stel je vragen tijdens de online informatieavond op dinsdag 19 november.

Meld je aan

Vragen?

Stuur ze naar [email protected]: we helpen je graag.

Keuze gemaakt?

Je bent eruit: deze Bachelor Verpleegkunde voor verpleegkundigen is jouw favoriet!

Schrijf je uiterlijk 15 juni in

Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde

Groei als zorgprofessional

Het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV), onderdeel van Hogeschool Leiden, biedt verschillende verpleegkundige cursussen, trainingen en masterclasses aan die inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Ook is het mogelijk om een maatwerktraject samen te stellen gericht op de scholingsbehoefte binnen uw organisatie. Verder hebben wijkverpleegkundigen de optie om deel te nemen aan het Leernetwerk Wijkverpleging.

Groeien in zorg & welzijn

Kijk nog even verder

Vaktherapie

Voltijd
Lees meerover Vaktherapie
Studenten vaktherapie maken beweging met handen in een cirkel

Verpleegkunde voor sociaal werkers

Duaal
Lees meerover Verpleegkunde voor sociaal werkers
Student doorstroom social work meet bloeddruk

Fysiotherapie

Voltijd
Lees meerover Fysiotherapie
Docent fysiotherapie begeleid klas hogeschool leiden