Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Verpleegkunde deeltijd

Deeltijd
 • Duur: 4 jaar
 • Start: 27 augustus
 • Inschrijven: va. 1 okt.
 • Bachelor of Science
Zo schrijf je je in
Student deeltijd hbo-v biedt patiënt uitvoerende zorg

Verpleegkunde deeltijd bij Hogeschool Leiden

Bij de Bachelor Verpleegkunde deeltijd van Hogeschool Leiden combineer je vanaf de start leren met werken. Wij leiden je in vier jaar op tot verpleegkundige met een kritische onderzoekende houding.

Een dag in de week volg je onderwijs bij ons op school, de andere dagen doe je praktijkervaring op en ben je verzekerd van een salaris. Zo pas je kennis en ervaring vanuit de opleiding direct toe in je werk. En gebruik je werkervaring uit de praktijk weer tijdens je studie.

Judith – student en leerlingverpleegkundige bij Xenia
HBO Deeltijd Verpleegkunde | Hogeschool Leiden

Kies je opleidingsvariant

De Bachelor Verpleegkunde kun je volgen in verschillende varianten. Kies de vorm die past bij jouw achtergrond en ambities.

Voltijd

Verpleegkunde voltijd
De Bachelor Verpleegkunde voltijd duurt vier jaar. Praktijkervaring doe je op via meerdere stageperiodes.

Verpleegkunde voor verpleegkundigen

Verpleegkunde voor verpleegkundigen (niveau 4) 
Dit is een 2- tot 2,5-jarige opleiding (deeltijd of duaal) waarbij je een opleiding tot mbo-verpleegkundige niveau 4, een inservice-opleiding (A-, B-, óf Z- verpleegkundige) of verpleegkundige vervolgopleiding (VVO) hebt afgerond. 

Dit versnelde opleidingstraject wordt zowel aangeboden in duaal als in deeltijd, afhankelijk van je arbeidscontract (deeltijd) of leerarbeidsovereenkomst (duaal). Heb je eerder ook al een verpleegkundige vervolgopleiding (VVO) afgerond, dan is het mogelijk om de opleiding al in twee jaar af te ronden. 

Verpleegkunde voor Sociaal Werkers

Verpleegkunde voor Sociaal Werkers 
Dit is een verkorte variant van twee jaar, bedoeld voor sociaal werkers die de bachelor Sociaal Werk (specialisatie ‘Zorg’) hebben afgerond en beschikken over een leerarbeidsovereenkomst in een zorggerelateerde setting. Dit versnelde opleidingstraject wordt alleen duaal aangeboden.

Deeltijd

Verpleegkunde deeltijd
Ook bij de deeltijdopleiding combineer je leren en werken. Het programma is opgebouwd uit praktijkgerichte modules die je kunt combineren met het werken bij een zorginstelling (minimaal 20 uur per week).

Verpleegkunde FastSwitch
Heb je al een hbo- of wo-opleiding afgerond en overweeg je een overstap naar het beroep hbo-verpleegkundige? Dan is het FastSwitch programma iets voor jou! Binnen drie jaar kun je bij Hogeschool Leiden je Bachelor of Science behalen. We kunnen je helpen bij het vinden van een match met een werkgever.

John de Best - docent Verpleegkunde deeltijd | Hogeschool Leiden
John - docent Verpleegkunde deeltijd
Studenten met een (beroeps)opleiding op zak nemen veel kennis en ervaring mee. Dat geeft diepgang aan de les.

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Tijdens de Bachelor Verpleegkunde deeltijd aan Hogeschool Leiden ontwikkel je de kennis en vaardigheden via praktijkgerichte modules in combinatie met een werkplek bij een zorginstelling (minimaal 20 uur per week). De opdrachten waar je aan werkt, hebben een sterke relatie met wat er speelt in de beroepspraktijk. 

Belangrijk

Voordat je begint, solliciteer je eerst bij een zorginstelling. Elke zorginstelling kent een eigen beleid. In het overzicht van zorginstellingen (pdf) kun je zien bij welke instellingen onze studenten in het studiejaar 2023-2024 duaal studeren.

Samen en zelfstandig werken

De Bachelor Verpleegkunde deeltijd bestaat uit vier onderwijsperiodes per studiejaar. Je zit in een kleine klas van maximaal 16 studenten. Ook voer je ieder jaar vier tot vijf opdrachten uit in de praktijk. Per periode krijg je acht weken onderwijs en zijn er twee weken gereserveerd voor toetsing. Het onderwijs wordt aangeboden op één vaste lesdag per week.  

Lesdagen

Op de lesdagen krijg je onderwijs dat aansluit bij de inhoud van de modules zoals:

 • Leergroepen
 • Online webinars
 • Skillslab-trainingen

Naast individuele opdrachten werk je ook samen in kleine groepen met andere studenten aan opdrachten. Zo profiteer je optimaal van elkaars kennis en praktijkervaring.

Wat heb je na je opleiding in huis?

Naast veel inhoudelijke kennis over verpleegkunde en medische biologie leer je om kritisch te kijken naar diverse zorgsituaties. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan aanvullende competenties, gericht op het domein Verpleegkunde. Bijvoorbeeld klinisch redeneren, evidence based practice, verpleegkundig leiderschap, gezondheidsbevordering en verpleegtechnische handelingen. Zo kom je tot voorstellen voor verbetering en tot de persoonlijke ontwikkeling van jou als allround zorgprofessional.

Je leert om vragen die leven in de praktijk systematisch te analyseren om vervolgens te onderzoeken wat passende acties zouden kunnen zijn. In dit proces leer je te denken en handelen vanuit de drie pijlers van EBP en toon je verpleegkundig leiderschap in de samenwerking met anderen.

Met de begeleiding die je nodig hebt

Tijdens de opleiding word je begeleid door een team van deskundige docenten. Je hebt een studieloopbaanbegeleider die jouw aanspreekpunt is en die je ondersteunt bij de uitvoering van de opdrachten in de praktijk. Aan de hand van deze opdrachten doe je tijdens je werk aan je competentieontwikkeling. Op je werk krijg je begeleiding van een praktijkbegeleider.

Studeren met een functiebeperking 

Wil je deze studie doen met een functiebeperking? In de meeste gevallen kan dat gewoon! Lees meer over studeren met een functiebeperking en maak een afspraak.

Faciliteiten

Hogeschool Leiden ligt midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling en onderzoek. Naast de theorielokalen heeft de opleiding meerdere praktijklokalen. In deze lokalen leer je de vaardigheden die je nodig hebt als hbo-verpleegkundige. Het is belangrijk dat je vaardigheden leert in de context van het beroep. Er is dan ook veel ruimte om zelfstandig te kunnen oefenen in de praktijklokalen.

Online informatieavond

Dinsdag 19 november
Meld je aan
Hogeschool Leiden Bio-informatica studenten samen achter een laptop
Studieopbouw

Wat doe je in deze deeltijd studie?

Je wordt opgeleid tot een verpleegkundige met een kritische onderzoekende houding. Dus je onderzoekt, je onderbouwt je standpunten, je kent je eigen grenzen en handelt daarnaar. We besteden daarom veel aandacht aan:

 • (Klinisch) redeneren
 • Verpleegkundig leiderschap
 • Het ontwikkelen van onderzoekend vermogen

Bekijk het leerplanschema voor Bachelor Verpleegkunde deeltijd (pdf).

CanMeds rollen

Gedurende de opleiding bekwaam je je in zeven verschillende rollen. Deze rollen zijn afkomstig uit het CanMEDS-profiel en beschrijven per rol over welke kennis, vaardigheden en attitudes je moet beschikken. 

Zorgverlener

Zorgverlening is de kern van het beroep verpleegkundige (vakinhoudelijk handelen). In de rol van zorgverlener stel je de verpleegkundige zorgbehoefte van een zorgvrager vast. Je stelt een verpleegplan op in samenspraak met de zorgvrager en verleent de verpleegkundige zorg. Hierbij heb je in het bijzonder aandacht voor het versterken van het zelfmanagement van de zorgvrager. 

Communicator

Verschillende zorgvragers en situaties vragen om communicatie 'op maat'. Als verpleegkundige weet jij de juiste gesprekvaardigheden en -technieken in te zetten in het gesprek met zorgvragers en hun naasten. Je bent in staat je taalgebruik af te stemmen op het niveau van de zorgvrager, je in te leven en je kunt zorgvragers motiveren. Ook ben je in staat de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in te zetten in situaties waarin je zorg op afstand verleent. 

Samenwerkingspartner

Om de beste zorg te verlenen werk je als verpleegkundige nauw samen met anderen. Denk aan collega-verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en bovenal met de zorgvrager en zijn/haar netwerk. Als goede samenwerkingspartner bouw je continue aan de professionele relatie met zorgvragers, hun naasten en collega professionals. In je samenwerking streef je naar gezamenlijke besluitvorming en behoud van continuïteit van zorg.

Reflectieve professional

Het vakgebied is continu in ontwikkeling. Dat vraagt van jou dat je in staat bent om kritisch te kijken naar je eigen handelen. Zo krijg je meer inzicht in hoe jij je beroep nog beter kunt uitoefenen (reflecteren). De input hiervoor haal je bijvoorbeeld uit actueel wetenschappelijk onderzoek (Evidence Based Practice). Zo werk je continu aan het vergroten van je deskundigheid en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Gezondheidsbevorderaar

Als verpleegkundige speel jij een belangrijke rol bij het bevorderen van de gezondheid van mensen. Iemand met een verhoogd risico op één of meerdere gezondheidsproblemen benader je actief. Samen onderzoek je welke preventiemogelijkheden er zijn. Je daagt mensen uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en invulling te geven aan de behandeling (zelfmanagement). Om dat te realiseren zoek je steeds naar manieren om de leefstijl en het gedrag van iemand positief te beïnvloeden.

Organisator

Met een hbo-opleiding Verpleegkunde werk je als professional in verschillende sectoren van de zorg. Als verpleegkundige doe jij er alles aan om het zorgproces in goede banen te leiden en deze zo effectief mogelijk te organiseren. In je dagelijkse werk neem je allerlei beslissingen met betrekking tot de (organisatie van) zorgverlening aan zorgvragers. Hierbinnen toon je leiderschap en ondernemerschap. Je voelt je medeverantwoordelijk voor het betaalbaar houden van de gezondheidszorg en hebt oog voor een veilige zorgomgeving voor zowel de zorgvrager, zijn of haar omgeving en de betrokken zorgverleners. 

Professional en kwaliteitsbevorderaar

Het beroep van verpleegkundige vraagt om een verantwoordelijke en assertieve beroepshouding. Verpleegkundigen spreken elkaar aan op professioneel gedrag: ze complimenteren en waarderen elkaar, reflecteren samen en geven elkaar opbouwende feedback. Binnen de organisatie waar je werkt draag je bij aan kwaliteitszorg. Je staat open voor vernieuwing en denkt na op welke wijze de zorg verbetert kan worden middels implementatie van innovaties. Dit vraagt een continue onderzoekende en proactieve houding. 

Werkplekcheck

In de verplichte intakeprocedure wordt een werkplekcheck uitgevoerd. Hierbij toetsen we of het mogelijk is om de competenties behorende bij de verschillende jaren van de opleiding, op de werkplek te kunnen behalen. Daarnaast moet je een contract van minimaal 20 uur per week hebben en is het van belang dat je daar begeleidt kunt worden door iemand met een afgeronde Bachelor Verpleegkunde.

Indien je tijdens de opleiding een andere werkgever krijgt, wordt de werkplekcheck opnieuw uitgevoerd.

Opleidingsduur en studiebelasting

De Bachelor Verpleegkunde deeltijd duurt vier jaar. De studiebelasting van het complete opleidingsprogramma is 240 studiepunten (European Credit, afgekort EC), verdeeld over vier fases van ieder 60 EC. Hierbij staat 1 EC voor een studiebelasting van 28 uur.  

Studiebelasting per week 

Iedere theoretische module bestaat uit 5 EC. Je kunt rekenen op een totale studiebelasting van 36-40 uur per week, dit is inclusief de minimaal 20 uur uitvoerende zorg. Dit omvat alle activiteiten ten bate van je studie: voorbereiding, lessen, schrijven van opdrachten en ontwikkelen van competenties in de praktijk tijdens werk.

Studieadvies

Wanneer je aan het eind van het eerste collegejaar (de propedeuse) 50 of meer EC’s hebt behaald, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen van de propedeutische fase naar de hoofdfase van de opleiding. Heb je alle onderdelen van het opleidingsprogramma succesvol afgerond dan ontvang je het getuigschrift Bachelor of Science.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.  

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor de gehele deeltijdopleiding ongeveer € 1.350,- (waarvan ongeveer € 1000,- tijdens het eerste studiejaar).

Het verhaal van Judith en Jacqueline

Judith - student Verpleegkunde deeltijd

"Als zorgvrijwilliger in de palliatieve zorg kwam de opleiding op mijn pad. Ik werd gevraagd om in het vaste team te komen en ben ervoor gegaan. Het is zo leuk om weer in de schoolbanken plaats te nemen na 25 jaar!"

Jacqueline - directrice van Xenia, een hospice voor jongeren

"Judith is een hele fijne collega en teamlid. Ze is sociaal, staat open voor iedereen en heeft een speciale band met de gasten. Ze is ontzettend leergierig  en neemt ons mee in de opleiding die zij nu volgt."

Afgestudeerd en dan?

Jouw toekomst

De veranderingen in de zorg en maatschappij zijn groot. Dit vraagt om meer verpleegkundige professionals op hbo-niveau die de gezondheidszorg in Nederland op peil houden. Om jou hier zo goed mogelijk op voor te bereiden is vanaf de start van de Opleiding tot verpleegkundige een directe verbinding tussen onderwijs en praktijk. Zo ontwikkel jij jezelf tot een hbo-verpleegkundige met niveau 6. Je ondersteunt zorgvragers in hun proces en draagt bij aan het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Werken

Met een bachelordiploma Verpleegkunde kun je overal in de Europese Unie als verpleegkundige werken in de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Wijkverpleging
 • Verpleeghuis
 • Revalidatiecentrum
 • Ziekenhuis
 • Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ)
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
 • Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD)

Tijdens je opleiding leer je veel over de zorg aan mensen met diverse problematiek. Je leert welke taken jij kunt vervullen bij het ondersteunen van deze mensen en helpt ze de regie over hun eigen leven (weer) te nemen en te houden. Daarvoor maak je gebruik van een brede kennisbasis en een breed scala aan vaardigheden. 

Alles wat je doet als verpleegkundig professional doe je vanuit je kennis, vaardigheden, inzicht en betrokkenheid bij je medemens.

Afgestudeerde van de Bachelor Verpleegkunde van Hogeschool Leiden aan het werk
Verder studeren

Na het afstuderen zijn er allerlei mogelijkheden om je verder te specialiseren op bachelor- of masterniveau. Bijvoorbeeld in oncologie of als praktijkverpleegkundige huisarts.

Verder studeren na Verpleegkunde bij Hogeschool Leiden

Een paar mogelijkheden:

Judith – student en leerlingverpleegkundige bij Xenia
Judith – student en leerlingverpleegkundige bij Xenia
Als zorgvrijwilliger viel ik als een blok voor de palliatieve jongerenzorg. Na 20 jaar ging ik terug de schoolbanken in, zodat ik in het vaste team als verpleegkundige aan te slag kan bij Xenia.
Checklist

Iets voor jou?

 • Je hebt een havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma (elk profiel).
 • Je hebt al een baan, met een contract van minimaal 20 uur, bij een zorginstelling of bent hiernaar op zoek.
 • Je bent gemotiveerd om een baan met een studie te combineren.
 • Je wil het verschil maken voor individuele mensen, maar ook voor de kwaliteit van de zorg in het algemeen.
Twee studenten Verpleegkunde van Hogeschool Leiden oefenen op een pop.
IP verpleegkunde praktijkles docent laat injectie zien aan studenten

Dáárom Hogeschool Leiden

Voor deze opleiding ga je natuurlijk naar Leiden, omdat:

 • Leiden bekend staat om kwalitatief hoogwaardige scholing, vooral in onderwijs, cultuur en zorg. Lees meer over onze hogeschool.
 • Hogeschool Leiden een breed aanbod biedt in bij-, om- en nascholing.
 • De opleidingen kleinschalig zijn, met een open sfeer waar iedereen elkaar kent en individuele aandacht krijgt.
 • Bijscholing in Leiden het leren combineert met de historische en culturele rijkdom van de stad.
 • Leiden een gezellige stad is.
Studenten lopen door Leiden centrum
Welkom bij Hogeschool Leiden

Veelgestelde vragen

Over deze studie
Wat is het verschil tussen voltijd en deeltijd?

De Bachelor Verpleegkundige deeltijd is bedoeld voor studenten die zelf een werkplek hebben gevonden waar zij de competenties kunnen ontwikkelen die bij deze hbo-opleiding horen.

Je werkplek heeft twee belangrijke eisen:

 1. Je krijgt begeleiding van een HBO-V’er.
 2. Je hebt een contract van minimaal 20 uur.
Wat zijn de toelatingseisen?

De toelatingsvoorwaarden vind je op de pagina Toelating en inschrijving.

Wanneer moet ik me inschrijven?

De deadline voor deze studie was 15 juni. Vanaf 1 oktober is het mogelijk om je in te schrijven voor studiejaar 2025/2026.

Controleer goed of je aan de toelatingseisen voldoet. En zorg dat je een DigiD hebt: die heb je namelijk nodig om je in te schrijven via Studielink. Een DigiD aanvragen duurt ongeveer een week.

Wanneer start de opleiding?

Op of rond 1 september. Let op: vaak zijn er al (introductie-)activiteiten in de laatste week van augustus. De precieze data hoor je van ons na je inschrijving.

Goed om te weten: je kunt bij deze opleiding niet in februari starten.

Moet ik een externe stage lopen tijdens de opleiding?

In jaar 2 of 3 moet een externe stage gelopen worden (omvang 5 EC). In totaal moet je 15-20 dagen op een andere werkplek in de gezondheidszorg stage lopen. De exacte invulling wordt gedurende opleiding besproken. Als je ervaring hebt in verschillende werksettings en/of met andere zorgcategorieën dan waar je tijdens de opleiding werkt, kan het zo zijn dat je geen externe stage hoeft te lopen. De opleiding beoordeelt of dit wel/niet van toepassing is.

Bij welke instellingen kan ik als deeltijdstudent aan de slag?

Je zoekt zelf naar een geschikte instelling voor een werkplek. De opleiding beschikt over een lijst met instellingen voor het duale traject die je kunt benaderen met de vraag of zij ook plek hebben voor een deeltijdstudent. Je kunt ook instellingen buiten de lijst benaderen, mits je hier de verpleegkundige competenties kan ontwikkelen.

Kan ik gedurende de gehele opleiding blijven werken op mijn werkplek?

Het is belangrijk dat je op jouw werkplek jouw eigen competenties kan blijven ontwikkelen naar een hoger niveau. Dat kan betekenen dat een werkplek voor jaar 1 voldoende is, maar dat je voor de hogere jaren een andere werkplek moet zoeken. Ieder jaar wordt de kwaliteit van je werkplek getoetst door de opleiding.

Een voorbeeld van een werkplek voor jaar 1 is een particuliere thuiszorgorganisatie waarbij focus ligt op laag complexe zorg voor dementerende thuiswonenden.

Ik heb net mijn havo-diploma gehaald en leer beter in de praktijk. Is de deeltijdvariant geschikt voor mij?

Het advies is om na een middelbare schoolopleiding te starten met de voltijdopleiding.

Hoeveel fysieke contacturen hebben we op school tijdens de opleiding?

Dit aantal kan per week wat verschillen. Maar je kunt rekening houden dat je op je wekelijkse vaste lesdag ongeveer vijf tot zes uur onderwijs hebt. Waarbij de ene week dus soms wat meer lesuren ingeroosterd zijn dan in de andere week. Onderwijs kan worden ingeroosterd tussen 8:30 uur en 18:30 uur.

Moet er een toets Medisch Rekenen worden gemaakt?

Er moet een toets Medisch Rekenen te worden gemaakt bij het vierjarige deeltijdprogramma.

Kom ik in aanmerking voor vrijstellingen?

Als je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen, kun je dit aangeven bij je aanmelding in de digitale vragenlijst. Vrijstellingen worden toegekend door de Examencommissie op het moment dat je ingeschreven bent. Vrijstellingen leiden niet automatisch tot kortere studieduur. Vrijstellingen worden alleen verleend op basis van:

 • Certificaat behaald bij het Centrum Voor Bij- en Nascholing (CBNV)
 • Afgeronde hbo- of wo-opleiding
 • Afgeronde positieve modules/leeruitkomsten van een andere hbo-of wo-opleiding, mits de inhoud overeenkomt met het onderwijsprogramma

Er worden geen vrijstellingen gegeven op basis van werkervaring of een mbo-diploma.

Kan ik tijdens mijn opleiding wisselen van werkgever?

Het wordt niet geadviseerd om te wisselen van werkgever tijdens je opleiding maar het is wel mogelijk. Een werkgever neemt jou waarschijnlijk aan voor de gehele opleidingsduur. Daarnaast vraagt dat ook veel van jou als student om iedere keer op nieuw op zoek te moeten gaan naar een werkgever en te wennen aan een nieuwe werkplek. Mocht je van werkgever willen wisselen door omstandigheden is dit natuurlijk ook mogelijk.

Wanneer je hier meer vragen over hebt, stel deze via [email protected] of bespreek dit tijdens je opleiding met je studieloopbaanbegeleider.

Algemeen
Is er een doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen?

Heb jij al een opleiding tot mbo-verpleegkundige niveau 4 of een inservice-opleiding (A-, B-, óf Z- verpleegkundige) afgerond? Dan kun je het doorstroomprogramma voor mbo-verpleegkundigen doorlopen in 2,5 jaar. Je combineert werken en leren.

Voordat je hieraan kunt beginnen, moet je solliciteren bij één van de zorginstellingen waarmee Hogeschool Leiden samenwerkt.

Kom je tijdens je stage(s) in aanraking met patiënten met besmettelijke ziektes zoals corona?

Tijdens de opleiding zijn er verschillende stagemomenten. Net als in het toekomstige beroep is het mogelijk dat je stage gaat lopen bij een zorginstelling waar patiënten verblijven met een besmettelijke ziekte. De meeste zorginstellingen nemen in het geval van een besmettelijk virus voor hun medewerkers beschermende maatregelen. De maatregelen verschillen per sector, mede afhankelijk van overheidsbeleid. Deze beschermende maatregelen gelden ook voor studenten die stage lopen. In principe ben je als stagiair voldoende beschermd tegen besmetting.

Als je ondanks de beschermende maatregelen van de zorginstelling toch bezwaren voelt om stage te lopen in een instelling waar patiënten met een besmettelijke ziekte verblijven, heeft de opleiding hier begrip voor en gaat met je in gesprek om tot een oplossing te komen. Tegelijkertijd geldt dat leren en werken in de zorgpraktijk risico's met zich meebrengt, die de opleiding en de zorginstellingen niet voor 100% kunnen voorkomen. Een klein risico op het oplopen van besmettingen, waaronder covid-19, is de realiteit van het beroep van een verpleegkundige.

Ik heb cursussen gedaan na mijn (voor)opleiding. Kan ik vrijstelling(en) krijgen?

Voor cursussen, trainingen, e.d. die je gevolgd hebt na je havo-/vwo-/hbo- of wo-opleiding geldt dat bepaald kan worden of je vrijstellingen kunt krijgen op het moment dat je je hebt aangemeld voor de opleiding. Zorg ervoor dat je bewijs van de inhoud en eventuele getuigschriften tot je beschikking hebt. De inhoud hiervan wordt vergeleken met de inhoud van de modules van de opleiding. De Examencommissie neemt uiteindelijk een besluit om de vrijstelling(en) wel/niet toe te kennen.

Ik heb al een andere hbo- of wo-opleiding gedaan. Kan ik een versneld programma volgen?

Indien je een getuigschrift hebt van een hbo- of wo opleiding, dan ben je mogelijk toelaatbaar tot het driejarige FastSwitch hbo-v traject. Op basis van de de intakevragenlijst wordt bepaald of je hiervoor in aanmerking komt.

Ik heb een coördinerende functie in de zorg, kan ik nu de deeltijdopleiding volgen?

Het vak van verpleegkundige draait om de rol van zorgverlener. Dat betekent dus dat je direct contact hebt met zorgvragers/cliënten/patiënten. Om je opdrachten in de praktijk uit te kunnen voeren is het dus van belang dat je ook een substantieel deel in de uitvoerende zorg werkt. 

Ik heb in België Verloskunde gedaan en kan daar in twee jaar Verpleegkunde halen. Kan dat ook bij jullie?

Als je start met de opleiding, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen op basis van eerder behaalde resultaten. Tijdens jouw aanmelding voor de opleiding brengen wij een advies uit voor eventuele vrijstellingen.

Ik doe een andere opleiding Verpleegkunde, maar wil overstappen naar Hogeschool Leiden. Kan dit?

Ja, dat kan. 

Dit betekent niet dat de door jouw behaalde resultaten van de andere hogeschool automatisch overgenomen worden. Dit heeft te maken met verschillen in de onderwijsprogramma’s. 

Zodra je je hebt aangemeld via Studielink voor de Bachelor Verpleegkunde van Hogeschool Leiden (je dient dan een hogerejaarsverzoek in) neemt de opleiding contact met je op. Nadat je jouw gegevens hebt aangeleverd, vergelijkt de opleiding de curricula van de verschillende opleidingen met elkaar en brengt een advies uit.

Kan ik vanaf de hogeschool overstappen naar de universiteit?

Universiteiten mogen toelatingseisen stellen aan een student met een hbo-propedeuse. Met je bacheloropleiding is doorstroom naar een universitaire master soms mogelijk, vaak moet je dan nog wel een schakeljaar volgen.

Zoek de diverse mogelijkheden goed uit via de universiteit van jouw keuze.

Vragen?

Stuur ze naar [email protected]: we helpen je graag.

Keuze gemaakt?

Je bent eruit: je gaat voor de Bachelor Verpleegkunde deeltijd.

Zo schrijf je je in

Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde

Groei als zorgprofessional
Groei als zorgprofessional

Het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV), onderdeel van Hogeschool Leiden, biedt verschillende verpleegkundige cursussen, trainingen en masterclasses aan die inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Ook is het mogelijk om een maatwerktraject samen te stellen gericht op de scholingsbehoefte binnen uw organisatie. Verder hebben wijkverpleegkundigen de optie om deel te nemen aan het Leernetwerk Wijkverpleging.

Groeien in zorg & welzijn

Kijk nog even verder

Vaktherapie

Voltijd
Lees meerover Vaktherapie
Studenten vaktherapie maken beweging met handen in een cirkel

Verpleegkunde FastSwitch

Deeltijd
Lees meerover Verpleegkunde FastSwitch
Student FastSwitch hbo-v in gesprek met patiënt

Management in de Zorg: Associate degree

Duaal
Lees meerover Management in de Zorg: Associate degree
Studenten werken aan opdracht