Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Verpleegkunde voor sociaal werkers

Duaal
 • Duur: 2 jaar
 • Start: 27 augustus
 • Inschrijven: t/m 15 juni
 • Bachelor of Science
Zo schrijf je je in

Van Sociaal Werk naar hbo Verpleegkunde bij Hogeschool Leiden

Heb jij de vierjarige bacheloropleiding Sociaal Werk afgerond met een specialisatie in het profiel zorg? Wil jij je kennis verbreden en binnen twee jaar je Bachelor of Science halen? De Bachelor Verpleegkunde voor Sociaal Werkers sluit aan bij de kennis en ervaring die je hebt opgedaan tijdens de opleiding Sociaal Werk.

Deze combinatie van opleidingen geeft je naast tools voor gespreksvaardigheden, groepsprocessen en krachtgericht werken, ook de benodigde medische kennis en verpleegtechnische handelingen die steeds meer een rol spelen binnen de gezondheidszorg. Zo kun je met een holistische blik de zorg organiseren en hoef je minder zorg over te dragen.

Cindy - student Verpleegkunde bij Hogeschool Leiden en sociaal werker bij Rivierduinen
HBO Duaal Verpleegkunde voor Sociaal Werkers | Hogeschool Leiden

Kies je opleidingsvariant

De Bachelor Verpleegkunde kun je volgen in verschillende varianten. Kies de vorm die past bij jouw achtergrond en ambities.

Voltijd

Verpleegkunde voltijd
De Bachelor Verpleegkunde voltijd duurt vier jaar. Praktijkervaring doe je op via meerdere stageperiodes.

Verpleegkunde voor verpleegkundigen

Verpleegkunde voor verpleegkundigen (niveau 4) 
Dit is een 2- tot 2,5-jarige opleiding (deeltijd of duaal) waarbij je een opleiding tot mbo-verpleegkundige niveau 4, een inservice-opleiding (A-, B-, óf Z- verpleegkundige) of verpleegkundige vervolgopleiding (VVO) hebt afgerond. 

Dit versnelde opleidingstraject wordt zowel aangeboden in duaal als in deeltijd, afhankelijk van je arbeidscontract (deeltijd) of leerarbeidsovereenkomst (duaal). Heb je eerder ook al een verpleegkundige vervolgopleiding (VVO) afgerond, dan is het mogelijk om de opleiding al in twee jaar af te ronden. 

Verpleegkunde voor Sociaal Werkers

Verpleegkunde voor Sociaal Werkers 
Dit is een verkorte variant van twee jaar, bedoeld voor sociaal werkers die de bachelor Sociaal Werk (specialisatie ‘Zorg’) hebben afgerond en beschikken over een leerarbeidsovereenkomst in een zorggerelateerde setting. Dit versnelde opleidingstraject wordt alleen duaal aangeboden.

Deeltijd

Verpleegkunde deeltijd
Ook bij de deeltijdopleiding combineer je leren en werken. Het programma is opgebouwd uit praktijkgerichte modules die je kunt combineren met het werken bij een zorginstelling (minimaal 20 uur per week).

Verpleegkunde FastSwitch
Heb je al een hbo- of wo-opleiding afgerond en overweeg je een overstap naar het beroep hbo-verpleegkundige? Dan is het FastSwitch programma iets voor jou! Binnen drie jaar kun je bij Hogeschool Leiden je Bachelor of Science behalen. We kunnen je helpen bij het vinden van een match met een werkgever.

IP verpleegkunde praktijkles docent laat injectie zien aan studenten
Close up van verpleegkundige materialen

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Tijdens de Bachelor Verpleegkunde voor Sociaal Werkers aan Hogeschool Leiden ontwikkel je de kennis en vaardigheden via praktijkgerichte modules in combinatie met een werkplek bij een zorginstelling (minimaal 20 uur per week).

Bekijk het leerplanschema voor het 2-jarige Bachelor Verpleegkunde voor Sociaal Werkers (pdf).

Belangrijk

Voordat je begint, solliciteer je eerst bij een zorginstelling. Elke zorginstelling kent een eigen beleid. In het overzicht van zorginstellingen (pdf) kun je zien bij welke instellingen onze studenten in het studiejaar 2023-2024 duaal studeren.

Samen en zelfstandig werken

Het programma Verpleegkunde voor Sociaal Werkers bestaat uit vier onderwijsperiodes per studiejaar. Je zit in een kleine klas van maximaal zestien studenten. Per periode krijg je acht weken onderwijs en zijn er twee weken gereserveerd voor toetsing. Het onderwijs wordt aangeboden op één vaste lesdag per week. 

Lesdagen

Op de lesdagen krijg je onderwijs dat aansluit bij de inhoud van de modules zoals:

 • Leergroepen
 • Online webinars
 • Skillslab-trainingen

Naast individuele opdrachten werk je ook samen in kleine groepen met andere studenten aan opdrachten. Zo profiteer je optimaal van elkaars kennis en praktijkervaring.

Wat heb je na je opleiding in huis?

Naast veel inhoudelijke kennis over verpleegkunde en medische biologie leer je om kritisch te kijken naar diverse zorgsituaties. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan aanvullende competenties, gericht op het domein Verpleegkunde. Bijvoorbeeld klinisch redeneren, evidence based practice, verpleegkundig leiderschap, gezondheidsbevordering en verpleegtechnische handelingen. Zo kom je tot voorstellen voor verbetering en tot de persoonlijke ontwikkeling van jou als allround zorgprofessional.

De competenties die je gedurende de opleiding ontwikkelt zijn belangrijke voorwaarden om met een verruimde blik ook goede verpleegkundige zorg te kunnen verlenen in vaak complexe situaties.

Met de begeleiding die je nodig hebt

Tijdens de opleiding word je begeleid door een team van deskundige docenten. Je hebt een studieloopbaanbegeleider die jouw aanspreekpunt is en die je ondersteunt bij de uitvoering van de opdrachten in de praktijk. Aan de hand van deze opdrachten doe je tijdens je werk aan je competentieontwikkeling. Op je werk krijg je begeleiding van een praktijkbegeleider.

Studeren met een functiebeperking 

Wil je deze studie doen met een functiebeperking? In de meeste gevallen kan dat gewoon! Lees meer over studeren met een functiebeperking en maak een afspraak.

Faciliteiten

Hogeschool Leiden ligt midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling en onderzoek. Naast de theorielokalen heeft de opleiding meerdere praktijklokalen. In deze lokalen leer je de vaardigheden die je nodig hebt als hbo-verpleegkundige. Het is belangrijk dat je vaardigheden leert in de context van het beroep. Er is dan ook veel ruimte om zelfstandig te kunnen oefenen in de praktijklokalen. 

Laat het ons weten

Heb je nu al vragen?
Ziekenhuisbalie met verpleegkundige
Studieopbouw

Wat doe je in een versneld traject?

Je wordt opgeleid tot een verpleegkundige met een kritische onderzoekende houding. Dus je onderzoekt, je onderbouwt je standpunten, je kent je eigen grenzen en handelt daarnaar. We besteden daarom veel aandacht aan:

 • (Klinisch) redeneren
 • Verpleegkundig leiderschap
 • Het ontwikkelen van onderzoekend vermogen
CanMeds rollen

Gedurende de opleiding bekwaam je je in zeven verschillende rollen. Deze rollen zijn afkomstig uit het CanMEDS-profiel en beschrijven per rol over welke kennis, vaardigheden en attitudes je moet beschikken. 

Zorgverlener

Zorgverlening is de kern van het beroep verpleegkundige (vakinhoudelijk handelen). In de rol van zorgverlener stel je de verpleegkundige zorgbehoefte van een zorgvrager vast. Je stelt een verpleegplan op in samenspraak met de zorgvrager en verleent de verpleegkundige zorg. Hierbij heb je in het bijzonder aandacht voor het versterken van het zelfmanagement van de zorgvrager. 

Communicator

Verschillende zorgvragers en situaties vragen om communicatie 'op maat'. Als verpleegkundige weet jij de juiste gesprekvaardigheden en -technieken in te zetten in het gesprek met zorgvragers en hun naasten. Je bent in staat je taalgebruik af te stemmen op het niveau van de zorgvrager, je in te leven en je kunt zorgvragers motiveren. Ook ben je in staat de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in te zetten in situaties waarin je zorg op afstand verleent. 

Samenwerkingspartner

Om de beste zorg te verlenen werk je als verpleegkundige nauw samen met anderen. Denk aan collega-verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en bovenal met de zorgvrager en zijn/haar netwerk. Als goede samenwerkingspartner bouw je continue aan de professionele relatie met zorgvragers, hun naasten en collega professionals. In je samenwerking streef je naar gezamenlijke besluitvorming en behoud van continuïteit van zorg.

Reflectieve professional

Het vakgebied is continu in ontwikkeling. Dat vraagt van jou dat je in staat bent om kritisch te kijken naar je eigen handelen. Zo krijg je meer inzicht in hoe jij je beroep nog beter kunt uitoefenen (reflecteren). De input hiervoor haal je bijvoorbeeld uit actueel wetenschappelijk onderzoek (Evidence Based Practice). Zo werk je continu aan het vergroten van je deskundigheid en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Gezondheidsbevorderaar

Als verpleegkundige speel jij een belangrijke rol bij het bevorderen van de gezondheid van mensen. Iemand met een verhoogd risico op één of meerdere gezondheidsproblemen benader je actief. Samen onderzoek je welke preventiemogelijkheden er zijn. Je daagt mensen uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en invulling te geven aan de behandeling (zelfmanagement). Om dat te realiseren zoek je steeds naar manieren om de leefstijl en het gedrag van iemand positief te beïnvloeden.

Organisator

Met een hbo-opleiding Verpleegkunde werk je als professional in verschillende sectoren van de zorg. Als verpleegkundige doe jij er alles aan om het zorgproces in goede banen te leiden en deze zo effectief mogelijk te organiseren. In je dagelijkse werk neem je allerlei beslissingen met betrekking tot de (organisatie van) zorgverlening aan zorgvragers. Hierbinnen toon je leiderschap en ondernemerschap. Je voelt je medeverantwoordelijk voor het betaalbaar houden van de gezondheidszorg en hebt oog voor een veilige zorgomgeving voor zowel de zorgvrager, zijn of haar omgeving en de betrokken zorgverleners. 

Professional en kwaliteitsbevorderaar

Het beroep van verpleegkundige vraagt om een verantwoordelijke en assertieve beroepshouding. Verpleegkundigen spreken elkaar aan op professioneel gedrag: ze complimenteren en waarderen elkaar, reflecteren samen en geven elkaar opbouwende feedback. Binnen de organisatie waar je werkt draag je bij aan kwaliteitszorg. Je staat open voor vernieuwing en denkt na op welke wijze de zorg verbetert kan worden middels implementatie van innovaties. Dit vraagt een continue onderzoekende en proactieve houding. 

Programma

De Bachelor Verpleegkunde voor Sociaal Werkers bestaat uit vier onderwijsperiodes per studiejaar. Per periode krijg je acht weken onderwijs en zijn er twee weken gereserveerd voor toetsing. Het onderwijs wordt aangeboden op één dag per week. 

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst (verplicht onderdeel van de intakeprocedure) krijg je te horen welke dag je vaste lesdag is. Op de lesdagen krijg je onderwijs in de vorm van werkcolleges, online activiteiten, trainingen en begeleidingsgesprekken. 

Naast individuele opdrachten werk je ook samen met andere studenten aan opdrachten. Zo profiteer je optimaal van elkaars kennis en ervaring! 

Praktijkgericht leren

Tijdens de opleiding Sociaal Werk heb je al een breed scala aan competenties ontwikkeld die je als hbo-verpleegkundige nodig hebt. Bij Hogeschool Leiden combineer je studeren met het werk in de praktijk (duaal). Je volgt één dag per week onderwijs op de hogeschool en daarnaast werk je bij een zorginstelling. Zo ontstaat een mooie wisselwerking tussen wat je leert op school en in de praktijk. De opdrachten waar je aan werkt, hebben een sterke relatie met wat er speelt in de beroepspraktijk.

Het gaat hierbij onder meer om competenties gericht het handelen in de praktijk door gebruik te maken van:

 • Evidence based practice
 • Gezondheidsbevordering
 • Onderzoekend vermogen
Werkplekcheck

Onderdeel van de verplichte intakeprocedure is een werkplekcheck. Hierbij toetsen we of het mogelijk is om de competenties behorende bij de verschillende jaren van de opleiding, op de werkplek te kunnen behalen. Daarnaast moet je een contract van minimaal 20 uur per week hebben en is het van belang dat je daar begeleidt kunt worden door iemand met een afgeronde Bachelor Verpleegkunde. 

Krijg je tijdens de opleiding een andere werkgever? Dan voeren we de werkplekcheck opnieuw uit.

Opleidingsduur en studiebelasting

Het complete opleidingsprogramma duurt twee jaar en heeft een belasting van 120 studiepunten (European Credit, afgekort EC), verdeeld over vier fases van ieder 30 EC. Hierbij staat 1 EC voor een studiebelasting van 28 uur.  

Studiebelasting per week 

Iedere theoretische module bestaat uit 5 EC. Je kunt rekenen op een totale studiebelasting van 36-40 uur per week, dit is inclusief de minimaal 20 uur uitvoerende zorg. Dit omvat alle activiteiten rondom je studie: voorbereiding, lessen, schrijven van opdrachten en ontwikkelen van competenties in de praktijk tijdens werk.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Kosten en vergoedingen van de afdeling Studentinschrijving.

Naast het collegegeld zijn er variabele kosten aan je studie verbonden, zoals boeken. Voor het aankomende studiejaar komen de kosten voor de boeken uit op circa € 1.000,-. De kosten voor de boeken van het 2e studiejaar zijn circa € 200,-. Totale kosten voor de boeken van de hele opleiding bedragen circa € 1.200,-.

Afgestudeerd en dan?

Jouw toekomst

De veranderingen in de zorg en maatschappij zijn groot. Dit vraagt om meer verpleegkundige professionals op hbo-niveau die de gezondheidszorg in Nederland op peil houden. Om jou hier zo goed mogelijk op voor te bereiden is vanaf de start van de Bachelor Verpleegkunde een directe verbinding tussen onderwijs en praktijk. Zo ontwikkel jij jezelf tot een hbo-verpleegkundige met niveau 6. Je ondersteunt zorgvragers in hun proces en draagt bij aan het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Werken

Met een bachelordiploma Verpleegkunde kun je overal in de Europese Unie als verpleegkundige werken in de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Wijkverpleging
 • Verpleeghuis
 • Revalidatiecentrum
 • Ziekenhuis
 • Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ)
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
 • Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD)

Tijdens je opleiding leer je veel over de zorg aan mensen met diverse problematiek. Je leert welke taken jij kunt vervullen bij het ondersteunen van deze mensen en helpt ze de regie over hun eigen leven (weer) te nemen en te houden. Daarvoor maak je gebruik van een brede kennisbasis en een breed scala aan vaardigheden. 

Alles wat je doet als verpleegkundig professional doe je vanuit je kennis, vaardigheden, inzicht en betrokkenheid bij je medemens.

Verder studeren

Na het afstuderen zijn er allerlei mogelijkheden om je verder te specialiseren op bachelor- of masterniveau. Bijvoorbeeld in oncologie of als praktijkverpleegkundige huisarts.

Verder studeren na Verpleegkunde bij Hogeschool Leiden

Een paar mogelijkheden:

Cindy - student en sociaal werker bij Rivierduinen
Wanneer er nu een patiënt binnenkomt kan ik heel breed naar iemand kijken, zowel naar gedrag als op lichamelijk vlak. Hierdoor kan ik een veel volledigere overdracht doen naar de artsen.
Checklist

Iets voor jou?

 • Je hebt een hbo-diploma Sociaal Werk met een specialisatie in het profiel Zorg.
 • Je hebt een relevante werkgever voor minimaal 20 uur per week.
 • Of je voldoet aan de andere toelatingseisen en werkervaring.
 • Je bent in staat om systematisch wetenschappelijke literatuur te zoeken, beoordelen en de inhoud daarvan op passende wijze te verwerken in verslagen.

Met een diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en/of Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV) ben je helaas niet toelaatbaar tot deze opleidingsvariant.

Verpleegkundige helpt oudere
Lidy van Pelt is simulatiepatiënt bij HBO-Verpleegkunde

Dáárom Hogeschool Leiden

Voor deze opleiding ga je natuurlijk naar Leiden, omdat:

 • Leiden bekend staat om kwalitatief hoogwaardige scholing, vooral in onderwijs, cultuur en zorg. Lees meer over onze hogeschool.
 • Hogeschool Leiden een breed aanbod biedt in bij-, om- en nascholing.
 • De opleidingen kleinschalig zijn, met een open sfeer waar iedereen elkaar kent en individuele aandacht krijgt.
 • Bijscholing in Leiden het leren combineert met de historische en culturele rijkdom van de stad.
 • Leiden een gezellige stad is.
Studenten lopen door Leiden centrum
Welkom bij Hogeschool Leiden

Veelgestelde vragen

Over deze studie
Wat zijn de toelatingseisen?

De toelatingsvoorwaarden vind je op de pagina Toelating en inschrijving.

Wanneer moet ik me inschrijven?

De deadline voor deze studie is 15 juni.

Controleer goed of je aan de toelatingseisen voldoet. En zorg dat je een DigiD hebt: die heb je namelijk nodig om je in te schrijven via Studielink. Een DigiD aanvragen duurt ongeveer een week.

Wanneer start de opleiding?

Op of rond 1 september. Let op: vaak zijn er al (introductie-)activiteiten in de laatste week van augustus. De precieze data hoor je van ons na je inschrijving.

Goed om te weten: je kunt bij deze opleiding niet in februari starten.

Hoeveel fysieke contacturen hebben we op school tijdens de opleiding?

Dit aantal kan per week wat verschillen. Maar je kunt rekening houden dat je op je wekelijkse vaste lesdag ongeveer vijf tot zes uur onderwijs hebt. Waarbij de ene week dus soms wat meer lesuren ingeroosterd zijn dan in de andere week. Onderwijs kan worden ingeroosterd tussen 8:30 uur en 18:30 uur.

Moet er een toets Medisch Rekenen worden gemaakt?

Er moet een toets Medisch Rekenen te worden gemaakt bij het 2-jarig doorstroomprogramma voor Sociaal Werkers.

Kom ik in aanmerking voor vrijstellingen?

Als je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen, kun je dit aangeven bij je aanmelding in de digitale vragenlijst. Vrijstellingen worden toegekend door de Examencommissie op het moment dat je ingeschreven bent. Vrijstellingen leiden niet automatisch tot kortere studieduur. Vrijstellingen worden alleen verleend op basis van:

 • Certificaat behaald bij het Centrum Voor Bij- en Nascholing (CBNV)
 • Afgeronde hbo- of wo-opleiding (een andere opleiding dan je Bachelor of Social Work)
 • Afgeronde positieve modules/leeruitkomsten van een andere hbo-of wo-opleiding, mits de inhoud overeenkomt met het onderwijsprogramma

Er worden geen vrijstellingen gegeven op basis van werkervaring of een mbo-diploma.

Algemeen
Wat is het verschil tussen mbo-v en hbo-v?

Nederland kent twee soorten verpleegkundigen: mbo- (niveau 4) en hbo-verpleegkundigen (niveau 6). De laatste jaren is het onderscheid tussen de twee soorten verpleegkundigen steeds duidelijker, omdat instellingen werken met functiedifferentiatie.

Zowel de mbo- als de hbo-verpleegkundige verleent zorg. Dat betekent dan ook dat als je hbo-verpleegkundige met veel verschillende mensen omgaat; mensen die zorg nodig hebben. Daarom is in de opleiding veel aandacht voor de mens en zijn zorgvragen.

Een hbo-verpleegkundige maakt gebruik van een brede kennisbasis bij de zorgverlening en de kritische benadering van de vraagstukken die spelen in de zorgpraktijk. De hbo-verpleegkundige kan in diverse complexe en onvoorziene zorgsituaties adequaat reageren, waarbij zij haar handelen baseert op wetenschappelijke inzichten, professionele kennis van de verpleegkundige beroepsgroep en op het perspectief van de zorgvrager.

Kom je tijdens je stage(s) in aanraking met patiënten met besmettelijke ziektes zoals corona?

Tijdens de opleiding zijn er verschillende stagemomenten. Net als in het toekomstige beroep is het mogelijk dat je stage gaat lopen bij een zorginstelling waar patiënten verblijven met een besmettelijke ziekte. De meeste zorginstellingen nemen in het geval van een besmettelijk virus voor hun medewerkers beschermende maatregelen. De maatregelen verschillen per sector, mede afhankelijk van overheidsbeleid. Deze beschermende maatregelen gelden ook voor studenten die stage lopen. In principe ben je als stagiair voldoende beschermd tegen besmetting.

Als je ondanks de beschermende maatregelen van de zorginstelling toch bezwaren voelt om stage te lopen in een instelling waar patiënten met een besmettelijke ziekte verblijven, heeft de opleiding hier begrip voor en gaat met je in gesprek om tot een oplossing te komen. Tegelijkertijd geldt dat leren en werken in de zorgpraktijk risico's met zich meebrengt, die de opleiding en de zorginstellingen niet voor 100% kunnen voorkomen. Een klein risico op het oplopen van besmettingen, waaronder covid-19, is de realiteit van het beroep van een verpleegkundige.

Kan ik vanaf de hogeschool overstappen naar de universiteit?

Universiteiten mogen toelatingseisen stellen aan een student met een hbo-propedeuse. Met je bacheloropleiding is doorstroom naar een universitaire master soms mogelijk, vaak moet je dan nog wel een schakeljaar volgen.

Zoek de diverse mogelijkheden goed uit via de universiteit van jouw keuze.

Kan ik de studie doen met een functiebeperking?

In de meeste gevallen kun je deze studie gewoon doen! De afdeling Student Support ondersteunt je hierbij: bekijk informatie of maak een afspraak.

We ondersteunen je bij bijvoorbeeld:

 • Motorische of zintuiglijke handicap
 • (Chronische) ziekte
 • Psychische klachten
 • Spraakstoornis
 • Dyslexie/dyscalculie
 • Autismespectrumstoornis
 • AD(H)D
Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Hogeschool Leiden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens: we voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en jouw rechten? Lees ons Privacy Statement.

Twijfel je nog?

Stel je vragen tijdens de online informatieavond op dinsdag 19 november.

Meld je aan

Vragen?

Stuur ze naar [email protected]: we helpen je graag.

Keuze gemaakt?

Je bent eruit: de opleiding Verpleegkunde voor Sociaal Werkers is jouw favoriet!

Schrijf je uiterlijk 15 juni in

Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde

Groei als zorgprofessional

Het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV), onderdeel van Hogeschool Leiden, biedt verschillende verpleegkundige cursussen, trainingen en masterclasses aan die inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Ook is het mogelijk om een maatwerktraject samen te stellen gericht op de scholingsbehoefte binnen uw organisatie. Verder hebben wijkverpleegkundigen de optie om deel te nemen aan het Leernetwerk Wijkverpleging.

Groeien in zorg & welzijn

Kijk nog even verder

Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs

Voltijd
Lees meerover Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs
Student praat met kind opleiding sociaal werk jeugd in onderwijs hogeschool leiden

Verpleegkundige scholing op maat voor jouw praktijkvraag

Maatwerk / incompany
Lees meerover Verpleegkundige scholing op maat voor jouw praktijkvraag
foto van scholing op maat

Fysiotherapie

Voltijd
Lees meerover Fysiotherapie
Docent fysiotherapie begeleid klas hogeschool leiden