Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Management in de Zorg: Associate degree

Duaal
 • Duur: 1 jaar
 • Start: sept/feb
 • Inschrijven: t/m 15 juni
 • Associate degree
Zo schrijf je je in

Associate degree Management in de Zorg van Hogeschool Leiden

Ben jij werkzaam als professional in de zorg, maatschappelijke dienstverlening of welzijnssector en heb jij de ambitie om je verder te ontwikkelen op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en teamontwikkeling? 

In deze 1-jarige opleiding leer je hoe je vorm kunt geven aan die ambitie. Na het behalen van je Associate degree heb jij alle competenties in huis om op operationeel niveau leiding te geven: aan jezelf, aan individuele medewerkers en aan een team.

Ontdek de duale bachelor Management in de Zorg van Hogeschool Leiden
Management in de Zorg AD - Hogeschool Leiden

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

De opleiding Management in de Zorg Associate degree is een duaal traject waarin je werken en leren met elkaar combineert. Hierin studeer je flexibel: in je eigen tempo en op een manier die bij jou past. 

Een Associate degree is in principe een tweejarige opleiding, maar bij Hogeschool Leiden kan het in één jaar! Hoe? Als je in het intaketraject aantoont dat je beschikt over de competenties van het eerste studiejaar. Je kunt dan direct starten in jaar 2 en de opleiding in één jaar afronden. 

Onderwijslijnen en modules

Het programma van Management in de Zorg Associate degree is opgebouwd uit onderwijslijnen en modules. In iedere onderwijsmodule voer je verschillende opdrachten uit. Alle lesstof krijg je aangeboden in onze digitale leeromgeving. 

Onderwijslijnen

 • Organisatie en Ondernemerschap
  • Je maakt een organogram en geeft inzicht in de eigen organisatie. Aan de orde komen onder meer missie en visie, overlegstructuur, besluitvormingsprocedure, belangrijkste externe en interne stakeholders en de organisatiecultuur.
 • Leiderschap
  • Je geeft op zelfgekozen wijze inzicht in de manier waarop jij jouw ontwikkeling ter hand neemt en je in de organisatie-eenheid positioneert.
 • Veranderkunde
  • Je schrijft een artikel over een door jou meegemaakt veranderingsproces. Aan de orde komen maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsbesluiten die aanleiding vormden voor de verandering en de consequenties van het veranderingsproces voor de eigen organisatie-eenheid. Ook kijken we naar de benaderingswijze van het proces en de sterke en zwakke kanten ervan.
 • Teamontwikkeling en HR 
  • Je geeft op zelfgekozen wijze inzicht in de manier waarop jouw team/ organisatie-eenheid de afgesproken resultaten behaalt. We kijken daarbij onder meer naar jouw rol, de samenwerking en wat het team doet (taakuitoefening) om de resultaten te behalen.

Modules 

De vier onderwijslijnen bestaan uit de volgende modules:  

 • Ondernemer in de Zorg
  • Hoe kun je op basis van een analyse van de organisatie en haar omgeving (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) een gedegen verbeterplan opstellen? 
  • Je maakt een externe en interne analyse met verbeterplan
 • Actieve Leider
  • Hoe wil jij je ontwikkelen in persoonlijke en professionele effectiviteit op het gebied van leiderschap en management?
  • Je maakt een analyse beroepskritische situatie video- en reflectieverslag portfolio.
 • Regisseur van Veranderingen
  • Hoe analyseer je het samenwerkingsvermogen van je team en met welke interventies kun je jouw team verder ontwikkelen?
   Welke oplossingen kun je inzetten bij een dilemma in de praktijk als er sprake is van tegengestelde waarden in de samenwerking?
  • Je maakt een operationeel personeelsplan, teamanalyse, interventieplan en reflectieverslag
 • Verbinder van Mensen
  • Hoe plan en implementeer je een verandering binnen je eigen werkeenheid als het gaat om kwaliteit en/of samenwerking?
  • Je maakt een interventieplan en een implementatieverslag 

Colleges en intervisiebijeenkomsten

Tijdens colleges wordt deze lesstof verder verdiept, onderbouwd en geïllustreerd met casussen uit de praktijk. Ook staan er intervisiebijeenkomsten op het programma, waarin je met je leergroep vraagstukken en dilemma’s uit jouw werkomgeving bespreekt.

Informatie voor je werkgever

Met deze Associate degree ontwikkelt jouw medewerker diens professionele effectiviteit, zelfsturend vermogen en persoonlijk leiderschap.

Binnen het opleidingstraject is er volop ruimte om te werken aan concrete vraagstukken en praktijksituaties binnen jouw organisatie. Je medewerker komt steviger in de functie te staan en leert op een andere manier kijken naar de eigen werkomgeving en de ontwikkelingen binnen de sector.

Maak opdrachten mogelijk

Als werkgever faciliteer je het leren in de werkomgeving. Het is belangrijk dat jouw medewerker voldoende mogelijkheden krijgt om opdrachten uit te voeren in de praktijk en ondersteuning krijgt van een managementcoach. Een managementcoach is een leidinggevende die het leren op de werkplek faciliteert en begeleidt.

De managementcoach maakt in het spanningsveld werken en leren een afweging tussen de belangen van de organisatie en van de student-werknemer. Deze:

 • Onderhandelt over de noodzakelijke randvoorwaarden voor het realiseren van leersituaties voor de student-werknemer.
 • Ziet erop toe dat de organisatie de situaties aanbiedt die de student-werknemer in staat stellen zijn opdrachten uit te voeren.
 • Zorgt ervoor dat relevante informatie en/of documenten toegankelijk zijn voor de student-werknemer.
 • Geeft concrete instructie en feedback bij de uitvoering van de praktijkopdrachten.
 • Stemt de begeleiding af op de mogelijkheden en de leerstijl van de student-werknemer.

Arbeidsovereenkomst

Een student kan deelnemen aan de duale opleiding Management in de Zorg Associate degree met een baan in zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening van ten minste 20 uur per week. Als werkgever sluit je daarom een arbeidsleerovereenkomst af met de werknemer en de opleiding voor de duur van het opleidingstraject.  

Blended learning

Bij de Associate degree Management in de Zorg leer je flexibel doordat we werken volgens de principes van blended learning. Afhankelijk van wat jij nodig hebt, stel je jouw eigen leerroute samen en kies je voor leeractiviteiten die daarbij passen. Tijdens de opleiding werk je:  

 • Via persoonlijk contact met je docenten en medestudenten (o.a. in de colleges, workshops en intervisiebijeenkomsten).
 • Door digitale lessen in onze e-learning omgeving.
 • Door praktijkopdrachten die je op jouw werkplek uitvoert.
Digitale leeromgeving

Tijdens de opleiding Management in de Zorg Associate degree kun je gebruik maken van onze digitale leeromgeving. Hierop kun je op ieder gewenst moment inloggen, waar je op dat moment ook bent. Zo heb je altijd toegang tot de digitale lessen, modulehandleidingen, toetsopdrachten en aanvullende leerstof. 

Ook kun je via de digitale leeromgeving contact leggen met je medestudenten en het docententeam. 

Leren op je werkplek

Alle opdrachten voer je uit op je eigen werkplek. Voor sommige opdrachten word je gevraagd om in gesprek te gaan met stafmedewerkers of leidinggevenden uit jouw organisatie. Andere opdrachten kun je uitvoeren binnen je eigen team. 

Online informatieavond

Dinsdag 15 oktober
Meld je aan
Hogeschool Leiden Bio-informatica studenten samen achter een laptop

Wat leer je?

Tijdens de opleiding Management in de Zorg Associate degree combineer je werk en opleiding. De leerroute kies je zelf, in overleg met je persoonlijke mentor. Hoe die route eruitziet is onder andere afhankelijk van wat er binnen jouw werk- en privésituatie mogelijk is, de kennis en ervaring die je mee brengt, maar ook van je doelen, dromen en de richting waarin jij jezelf wilt ontwikkelen. 

Het opleidingsprogramma is vormgegeven in samenwerking met het werkveld. Zo weet je zeker dat jij de kennis en vaardigheden ontwikkelt die onmisbaar zijn binnen jouw beroep. 

Jaar 1

Voorafgaand aan de opleiding doorloop je een intakeproces waarbij je een intakeassessment maakt. In dit intakeassessment toon je aan dat je over de competenties van het eerste jaar jaar beschikt. Bij een voldoende beoordeling van het volledige intakeproces krijg je dus feitelijk vrijstelling voor jaar 1 en kun je in één jaar de Associate degree Management in de Zorg behalen. 

Jaar 2

Bestaat uit 4 modules van 15 EC, Ondernemer in de Zorg, Actieve Leider, Verbinder van Mensen en Regisseur van Verandering. Je volgt 2 modules per semester

Een indruk krijgen van hoe het programma van de Associate degree Management in de Zorg is opgebouwd? Het programmaoverzicht geeft je een globaal overzicht. 

Tips van studenten
Afgestudeerd en dan?

Jouw toekomst

Na het afronden van de associate degree Management in de Zorg kun je:

 • Teamleider of zorgmanager worden.
 • Een waardevolle bijdrage leveren aan beleids- en kennisontwikkeling en innovatie.
 • Collega’s of teams coachen en gesprekken leiden over morele dilemma’s uit het werkveld.
 • Overstappen naar de bacheloropleiding Management in de Zorg
 • Resultaatgericht regie te voeren over je eigen werk. 
 • Afdelings- en jaarplannen opstellen.
 • Financieel management uitvoeren en de kwaliteit van zorg aan cliënten bewaken.
 • Het werkproces aansturen en de dagelijkse gang van zake regisseren.
Checklist

Iets voor jou?

 • Je hebt een havo, vwo- of mbo 4-diploma in de zorg of dienstverlening.
 • Je hebt een baan (minimaal op mbo4-niveau) van ten minste 20 uur per week in de zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening.
 • Je bent in de gelegenheid om op je werk opdrachten uit te voeren.
 • Je bent goed in plannen en organiseren.
 • Je houdt van uitdagingen en bent proactief.
 • Je houdt van gesprekken voeren en adviezen geven.

Topopleiding

Op basis van hoge scores in de Keuzegids hbo is de opleiding al twee jaar Topopleiding. Op alle punten, zoals inhoud, docenten en sfeer, scoort de studie uitstekend. Kortom, je studeert straks aan een opleiding die als één van de beste uit de bus komt.

Stel je vraag

Milène Lochtenberg

Opleidingscoördinator

Aanwezig ma, di & do

071 518 87 38

Dáárom Hogeschool Leiden

 • Leiden staat bekend om hoogwaardig scholingsaanbod in met name de zorg, het onderwijs en Life Science.
 • De betrokkenheid, persoonsgerichtheid en deskundigheid van onze vakdocenten is groot.
 • Geniet van de historische charme, musea en culturele evenementen van Leiden.

Meer over Hogeschool Leiden.

Veelgestelde vragen

Hoeveel uur per week ben ik bezig?

Opleidingsduur

Zestien lesdagen (9.00 – 16.30 uur), tweewekelijks, en afsluitend een diplomeringsavond.

Studiebelasting

De studiebelasting is 16- 20 uur per week. Als je met behulp van het intakeassessment kunt aantonen dat je beschikt over de competenties van het eerste studiejaar dan is het mogelijk om de Associate degree-opleiding in één jaar af te ronden. 

Lesdag

Maandag is de vaste opleidingsdag. Deze dag kan op verschillende manieren worden ingevuld. De ene week volg je een klassikale les, de andere week werk je aan een opdracht met je medestudenten of heb je persoonlijk overleg met je docent. 

Online of fysiek

De lesdagen vinden plaats bij Hogeschool Leiden.

Wat is het verschil tussen de Bachelor en Associate degree van Management in de Zorg?

Management in de Zorg heeft twee opleidingsvarianten: Associate degree (Ad) en Bachelor degree (Bd). Deze opleidingsprogramma’s sluiten op elkaar aan. Na het afronden van de Associate degree Management in de Zorg kun je, als je aan de overige instroomvoorwaarden voldoet, direct of op een later moment doorstromen naar de Bd.

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Associate degree

 • Focus: Zelfsturend vermogen, zelforganisatie, operationeel leidinggeven
 • Startniveau: Operationeel
 • Niveau vooropleiding: Diploma mbo niveau 4 in de zorg of dienstverlening
 • Criteria voor werkplek: Baan in de zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening (min. 20 uur per week )

Bachelor degree

 • Focus: Coachend leiderschap en management
 • Startniveau: Tactisch/strategisch
 • Niveau vooropleiding: Getuigschrift Associate degree Management in de Zorg of aantoonbaar vergelijkbaar niveau
 • Criteria voor werkplek: Baan als leidinggevende of manager in de zorg, welzijnssector of maatschappelijke dienstverlening (min. 20 uur per week) 
   
Wat kost deze opleiding?

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. Met behulp van de informatie op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving kun je nagaan welk bedrag voor jou waarschijnlijk van toepassing is. 

Wat staat er in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)?

Meer weten?

Stel je vragen op de online informatieavond.

Meld je aan

Keuze gemaakt?

Je bent eruit: de Associate degree Management in de zorg is jouw favoriet.

Schrijf je uiterlijk 15 juni in
Kijk nog even verder

Associate degree Management in de Zorg toch niet jouw ding?

Fysiotherapie

Voltijd
Lees meerover Fysiotherapie
Docent fysiotherapie begeleid klas hogeschool leiden

Leergang Persoonlijk Leiderschap en Kanjertraining

Training
Lees meerover Leergang Persoonlijk Leiderschap en Kanjertraining
Lachend persoon

Verpleegkunde deeltijd

Deeltijd
Lees meerover Verpleegkunde deeltijd
Student deeltijd hbo-v biedt patiënt uitvoerende zorg