Onderzoek Moving - lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd

Schooltransitie Afstemmingsprogramma (STAP)

De STAP-methode is een lichte, omgevingsgerichte en preventieve methode. Het is bedoeld om ouders en docenten te ondersteunen in de begeleiding van een leerling met autismespectrum-kenmerken bij de overstap naar de middelbare school. Met autismespectrum-kenmerken wordt bedoeld: leerlingen die moeite hebben met sociale communicatie en/of flexibiliteit, bij wie er hierdoor dus zorgen zijn omtrent de schooltransitie.

In deze methode brengt een STAP-coach alle betrokkenen samen, organiseert en leidt een warme overdracht en stelt in samenwerking met de ouders, leerling, leerkracht van groep 8 en nieuwe mentor een concreet plan om de leerling passend te ondersteunen. De STAP-coach begeleidt dus het proces van de schooltransitie, checkt of de afspraken worden uitgevoerd en is tevens aanspreekpunt voor advies.

De volgende video's bevatten de 4 delen van de digitale STAP-training. De training is bedoeld voor onderwijsprofessionals of andere geïnteresseerden die als STAP-coach de methode willen gaan inzetten in de praktijk. De training duurt 1 uur in totaal, het wordt sterk aangeraden om alle delen op volgorde eerst te doorlopen voordat u deze inzet in de praktijk.

Onderstaand vindt u het STAP-boek dat gratis te downloaden en gebruiken is. Het STAP-boek bevat alles wat de STAP-coach nodig heeft: uitleg over de procedure, informatie over de aanpak bij verschillende thema's die bij deze leerlingen een rol kunnen spelen, praktische leerling- en omgevingsgerichte strategieën voor in de klas en bijlagen die aansluiten bij de thema's. Ook bevat het STAP-boek onder andere screeningslijsten die ter voorbereiding van de warme overdracht kunnen worden ingevuld om de zorgen rondom te overstap te inventariseren en het OverSTAPplan, waarin de afgesproken strategieën op een praktische manier kunnen worden vastgelegd. 

Achtergrond van de STAP-methode

STAP is een gestructureerde interventie die in Engeland speciaal voor docenten en onderwijsprofessionals is ontwikkeld om de overgang voor deze doelgroep van jongeren te ondersteunen (Murin et al., 2009-2012). Het bestaat uit drie belangrijke onderdelen: 

STAP-methode in beeld

Door de gerichte informatie en praktische handvatten voor docenten van het middelbaar onderwijs is er een handelingsplan van een leerling die direct in de klas toegepast kan worden.

Eerste onderzoeksresultaten STAP

De eerste onderzoeksresultaten van de oorspronkelijke STAP uit Engeland (STEP-ASD) zijn in 2015 gepubliceerd (Mandy et al., 2015a; 2015b). Uit deze resultaten blijkt dat de interventie op school goed bruikbaar is en dat de jongeren met autisme die de overgang met behulp van STAP/STEP-ASD hebben gemaakt minder emotionele en gedragsproblemen in de eerste klas hadden dan de groep jongeren die deze overgang zonder deze methode hadden gedaan. In overleg met de auteurs, hebben wij de interventie naar Nederland gehaald. Wij hebben deze vervolgens vertaald en aangepast aan het Nederlandse onderwijssysteem en aangepast voor een bredere doelgroep van jongeren met problemen in de sociale communicatie en flexibiliteit.

Terug naar MOVING-onderzoek