Onderzoek Moving - lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd

Schoolinterventie STAP

STAP is een gestructureerde interventie die in Engeland speciaal voor docenten is ontwikkeld om de overgang voor deze doelgroep van jongeren te ondersteunen. (Murin et al., 2009-2012). Het bestaat uit drie belangrijke onderdelen:

  1. een warme overdrachtsbijeenkomst met alle betrokkenen in de laatste maanden op de basisschool;
  2. een individueel handelingsplan van een leerling;
  3. gerichte informatie en praktische handvatten voor docenten van het middelbaar onderwijs om het handelingsplan van een leerling direct in de klas toe te kunnen passen.

Eerste onderzoeksresultaten STAP

De eerste onderzoeksresultaten van de oorspronkelijke STAP uit Engeland (STEP-ASD) zijn in 2015 gepubliceerd (Mandy et al., 2015a; 2015b). Uit deze resultaten blijkt dat de interventie op school goed bruikbaar is en dat de jongeren die de overgang met behulp van STAP/STEP-ASD hebben gemaakt minder emotionele en gedragsproblemen in de eerste klas hadden dan de groep jongeren die deze overgang zonder STAP/STEP-ASD hadden gedaan. In overleg met de auteurs, hebben wij de interventie naar Nederland gehaald en deze vertaald en aangepast aan het Nederlands onderwijssysteem en aan een bredere doelgroep van jongeren met problemen in de sociale communicatie.

Terug naar MOVING-onderzoek