Veronique van Miert

Hogeschool Leiden

Achtergrond

Tijdens haar bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen (UvA) is Veronique van Miert MSc in contact gekomen met het leefklimaatonderzoek van Peer van der Helm. Zij vroeg zich sinds die tijd af; maar hoe kunnen we het leefklimaat veranderen en wat hebben medewerkers daar voor nodig? Om die reden heeft zij voor haar bachelorscriptie een literatuuronderzoek gedaan naar medewerkers en het leefklimaat. Hier is zij mee verder gegaan in haar onderzoeksstage en masterscriptie. Tijdens de stage heeft zij samen met Anna Dekker het werkklimaatonderzoek opgezet. Na haar afstuderen is Veronique twee jaar werkzaam geweest als werkgroep docent aan de UvA, bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Daarnaast is zij onderzoeker geworden bij het lectoraat Residentiële jeugdzorg. Hier coördineert Veronique de onderzoeken in de justitiële jeugdinrichtingen in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en verschillende leef- en werkklimaatonderzoeken bij praktijkinstellingen uit onze kenniskring. Ook is zij werkzaam als docent onderzoeksmethodologie SW en afstudeerbegeleider. Veronique heeft een NWO-leraren beurs voor haar promotieonderzoek toegekend gekregen in februari 2016.

Onderzoek

Het professionele handelen van medewerkers bij jeugdinstellingen, justitie en politie ligt de laatste tijd onder een vergrootglas en in de media wordt geschreven over vermeed onprofessioneel handelen. De professionals hebben enerzijds een taak om orde en veiligheid te bewaren, soms met gebruik van geweld maar worden tegelijkertijd geacht in hun taakuitoefening contact te maken met anderen. Er zijn verschillende risicofactoren te onderscheiden die de belangrijke balans tussen handhaving en contact maken kunnen verstoren. Dit onderzoek heeft als doel om een verklaringsmodel te ontwikkelen voor het professioneel handelen in risicovolle situaties. Vervolgens zal er onderzocht worden hoe het professioneel handelen positief beïnvloed kan worden via de gevonden factoren door leiderschap en teamfunctioneren. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen residentiële zorg instellingen en politie eenheid Den Haag. Inzicht in de transactionele processen van professional naar burger/cliënt, maar ook van leidinggevende naar professional biedt de mogelijkheid om deze positief te beïnvloeden en hiermee de veiligheid te vergroten en ook het welzijn van professionals te verbeteren. 

Het promotieonderzoek vindt plaats aan de Vrije Universiteit (Management & Organisatie). Promotor: Prof. dr. Paul Jansen.
Copromotoren: Dr. Peer van der Helm, Dr. Brian Spisak en Dr. Omar Sollinger.

Presentaties

  • Bijdrage aan een workshop bij IAFMHS 2013. 
  • Van der Helm, G.H.P., Beld, M.H.M., Van Tol, N., Van der Meer, T., Dekker, A.L., & Van Miert, V.S.L.  (2014) Dat zal ze leren. Helpt straffen in de beroepspraktijk. Jaarcongres Vereniging Hogescholen. Den Bosch: Congrescentrum Brabanthallen. 17 april 2014. 
  • Van der Helm, G.H.P., Beld, M.H.M., Schaftenaar, P., De Swart, J.J.M., Dekker, A.L., & Van Miert, V.S.L. (2014). Psychopathology, learning and rehabilitation in a residential forensic climate: scientific research in progress. XIV Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS). Trauma, violence and recovery: risk and resilience across the lifespan. June 19th – 22th, 2014. Toronto Sheraton Centre. 
  • Dekker, A.L., Van Miert, V.S.L., & Blekkink, B. (2012). Workshop Werken aan een open leefklimaat, je hebt het zelf in de hand! Het congres Leefklimaat in Gesloten Jeugdinstelling. Utrecht. 12 november 2012. 
  • Festival forensische zorg in 2015: 
  1. Samen werken aan het leefklimaat in de justitiële jeugdinrichtingen (Jaap, Evelyn, Thijs, Ellen, Veronique) 
  2. Werkklimaatonderzoek als interventie bij FPA Roosenburg  (Peer, Henrike, Veronique)