Veronique van Miert

Veronique van Miert

Veronique van Miert is senior onderzoeker bij het lectoraat residentiële Jeugdzorg en docent bij de opleiding Sociaal Werk. Voor het lectoraat voert zij onder andere onderzoek uit naar het leef-, leer- en werkklimaat in de Justitiële Jeugdinrichtingen en doet zij verschillende onderzoeksprojecten voor Stichting Young in Prison.

In 2016 is Veronique gestart met haar promotieonderzoek naar het professioneel handelen van medewerkers in hoog risico werkomgevingen. Het onderzoek vindt plaats binnen de gesloten jeugd(zorg)instellingen en daarnaast binnen politie eenheid Den Haag. Deze promotie voert zij uit vanuit een NWO promotiebeurs voor leraren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (promotor: Prof. Dr. Paul Jansen,  copromotoren: Dr. Peer van der Helm, Dr. Omar Solinger & Dr. Brian Spisak)

Achtergrond

Veronique is afgestudeerd als forensisch orthopedagoog. Tijdens haar studie heeft zij in het kader van een stage het werkklimaatonderzoek opgezet, samen met collega Anna Dekker. Na haar studie heeft ze gewerkt als docent op de UvA, bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.