Hogeschool Leiden

Recht doen aan gezinshuiskinderen

TIJDSCHRIFT VOOR JEUGDRECHT - 25 maart 2022 - Het artikel Recht doen aan gezinshuiskinderen van Mireille Gommans, Susanne Hofte en Renske de Boer is in het Tijdschrift voor Jeugdrecht verschenen.

In het artikel wordt ingegaan op de juridische positie van kinderen die in gezinshuizen verblijven. Op dit moment is het uitgangspunt in de wet en de jurisprudentie dat een gezinshuis een professionele jeugdhulpaanbieder is en er geen sprake is van een opvoedingssituatie (zoals bij een pleegouder). Hierdoor zijn er voor de gezinshuiskinderen en -ouders beperkte juridische mogelijkheden om de beëindiging van de (vaak langdurige) gezinshuisplaatsing te laten toetsen. De conclusie van het artikel is dat dit te weinig recht doet aan de intensieve persoonlijke relatie die gezinshuiskinderen vaak met de gezinshuisouders opbouwen. 

Veel leesplezier.

Recht doen aan gezinshuiskinderen