Onderzoek groene kinderopvang

Versterken van de kwaliteit van groene kinderopvang

In hoeverre kan een groene, natuurlijk ingerichte buitenruimte bijdragen aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor nul- tot vierjarigen? Wat is hiervoor nodig? Binnen het onderzoek Versterken van de kwaliteit van groene kinderopvang werkt het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind samen met verschillende onderzoekspartners en partners uit het werkveld om hier inzicht in te verkrijgen. 

Hogeschool Leiden

Waarom is het onderzoek belangrijk?

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat natuurbeleving en buitenspelen een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. De meeste van deze onderzoeksstudies waren gericht op kinderen boven de vier jaar. Hierdoor is er nog weinig kennis beschikbaar over het gebruik en de betekenis van natuur als pedagogische ruimte voor het jonge kind. Ook zijn er weinig studies die een koppeling leggen tussen een groene buitenruimte bij opvanglocaties en de kwaliteit van de dagopvang. 

Met behulp van extra onderzoek en de ontwikkeling van scholing wil het lectoraat de kwaliteit van de kinderopvang versterken en de beroepskrachten ondersteunen in het pedagogisch gebruik van de groene buitenruimte in het dagelijks handelen. Om dit te realiseren is het van belang om te komende jaren inzichtelijk te maken in hoeverre het pedagogisch gebruik van de groene buitenruimte het welzijn en de ontwikkeling van persoonlijke competenties van jonge kinderen bevordert.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het onderzoek beoogt te achterhalen op welke manier een pedagogisch gebruik van de groene buitenruimte de kwaliteit van de kinderopvang kan versterken en hoe deze mogelijkheden optimaal zijn in te passen in het dagelijks handelen van pedagogisch medewerkers. Ook is het de bedoeling om tijdens het onderzoek inzichtelijk te maken wat de kritische succesfactoren zijn van de groene kinderopvang, gemeten aan de hand van het welbevinden van het jonge kind. 

Op welke manier is het onderzoek opgezet?

Het onderzoek Versterken van de kwaliteit van groene kinderopvang bestaat uit een ontwikkelingsonderzoek in combinatie met een cross-sectioneel onderzoek. Voor het ontwikkelingsonderzoek worden 12 kinderopvanglocaties, met het kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang van Stichting Groen Cement, uitgenodigd om deel te nemen. Met deze locaties wordt een innovatietraject doorlopen. Aan het cross-sectioneel onderzoek nemen in totaal 24 locaties deel, waaronder ook de locaties uit het ontwikkelingsonderzoek. 

Lees meer over de onderzoeksopzet

Wie zijn de samenwerkingspartners?

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband van Hogeschool Leiden, de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksbureau NatuurVoorMensen, en is geïnitieerd door Stichting Groen Cement. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMW.

Meer weten?

Wil je meer informatie of heb je vragen op het gebied groene kinderopvang, neem dan contact op met Marian Joven, hoofdonderzoeker, joven.m@hsleiden.nl.