Onderzoek zelfregulatie

Onderzoek naar de ZEEF & werk

De ZEEF-methodiek, ontwikkeld door het lectoraat GGZ, is een hulpmiddel om zelfregulatie in kaart te brengen. Juul Koene (onderzoeker lectoraat GGZ) verfijnt in haar promotieonderzoek de ZEEF voor mensen met een bipolaire stoornis. Het accent ligt hierin op het vinden en behouden van werk.

Op deze pagina is meer te lezen over de opzet van haar promotieonderzoek.

Zelfregulatie en mensen met een bipolaire stoornis

Voor mensen met een bipolaire stoornis kan het lastig zijn om werk te vinden of te behouden. Dit kan met meerdere factoren samenhangen, zoals (depressieve) symptomen en gaten in het CV vanwege opnames. Uit recente onderzoeken komt naar voren dat moeilijkheden in zelfregulatie hier ook mee samen kunnen hangen. Om die reden zou de ZEEF-methodiek geschikt zijn om mensen met een bipolaire stoornis beter te begeleiden bij het vinden en behouden van werk.

Logo plusminus - leven met bipolariteit

Meer informatie over de bipolaire stoornis is te lezen op de website van plusminus, de vereniging voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen.

Relevantie

De verwachting is dat als mensen met een bipolaire stoornis op een gedegen wijze worden begeleid bij het verbeteren bij hun zelfregulatie, zij beter om kunnen gaan met de hindernissen die zij tegenkomen in hun werk. De ZEEF-methodiek kan professionals én patiënten ondersteunen om hier structureel aandacht aan te besteden en te werken aan ontwikkeling van dit belangrijke menselijke vermogen.

Doel van het onderzoek

De ZEEF-methodiek is vanuit een uitgebreide theorie over zelfregulatie ontwikkeld. Dit betekent dat de methodiek theoretisch goed in elkaar zit, maar een belangrijke kennisbron mist nog: die van mensen met een bipolaire stoornis zelf. Het doel van het onderzoek is dan ook om de ZEEF-methodiek verder te ontwikkelen op basis van ervaringskennis van mensen met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen.

Door wie

Het onderzoek is opgestart vanuit Hogeschool Leiden, in samenwerking met Tilburg University. Deelnemers van het onderzoek worden gezocht bij GGZ inGeest en Altrecht Bipolair.

Juul Koene, onderzoeker en promovenda bij het lectoraat GGZ, voert het onderzoek uit. Ze wordt begeleid door prof. dr. Jaap van Weeghel (Tranzo, Tilburg University), prof. dr. Ralph Kupka (GGZ inGeest/VUmc) en dr. dr. Jaap van der Stel (Hogeschool Leiden).

De opbouw van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie fasen, waarin ervaringskennis wordt verzameld en gebruikt om de ZEEF-methodiek verder aan te passen:

Fase 1

Interviews met patiënten, ervaringsdeskundigen en naastbetrokkenen over hun ervaringen met het vinden én behouden van werk. In deze interviews ligt het accent op wat er goed gaat, wat lastig is, hoe mensen met een bipolaire stoornis hiermee om gaan en hoe dit samenhangt met zelfregulatie.

Fase 2

Groepsgesprekken met patiënten, ervaringsdeskundigen, naastbetrokken en experts om de ZEEF-methodiek verder te concretiseren en aan te laten sluiten aan de belevingswereld van de betrokkenen.

Fase 3

Het uitproberen van de vernieuwde ZEEF-methodiek bij mensen met een bipolaire stoornis. Zij doorlopen de ZEEF samen met een professional, waarna de methodiek weer verder aangepast kan worden.