De vlaggen van de hogeschool

KNOP Project

Binnen de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn werken het lectoraat Eigen Regie van Hogeschool Leiden, lectoraat HealthyLifestyle, AgeingandHealthcare van Hanze Hogeschool Groningen en TNO samen aan het innovatieve project 'KennisNetwerk Ouderen en Preventie' (KNOP). 

Wat is KNOP?

KNOP is een nieuwe aanpak om preventieve beweegprogramma’s voor ouderen door eerstelijns fysio- en oefentherapeuten te laten implementeren.

Aanleiding

Een belangrijke ontwikkeling binnen de zorg en preventie is het zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen van ouderen. Hiervoor is voldoende (dagelijkse) beweging een belangrijke voorwaarde. Maar, slechts 50% van de 65-plussers voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen! Het is essentieel dat ouderen bewust zijn van het belang van bewegen voor hun toekomstig functioneren. Bij het optimaliseren van de zelfredzaamheid van ouderen is de bijdrage van fysio- en oefentherapeuten een belangrijke factor.

Het project

Binnen het project bestuderen de samenwerkende partijen hoe het samenwerken met het werkveld en de verschillende doelgroepen vorm gegeven kan worden en wat elk van de doelgroepen oplevert. Hiervoor is er gezamenlijk een implementatietraject gestart rond een effectief bewezen preventief beweegprogramma voor ouderen: 'Functionele Training Ouderen' (FTO), ontwikkeld door TNO. Dit programma richt zich door middel van een groepstraining op het (behouden van) zelfstandig functioneren in alledaagse fysieke activiteiten, zie ook het filmpje hieronder. Een basispakket voor het aanbieden van FTO ligt klaar en is effectief en veilig gebleken om de fysieke conditie van ouderen in de thuissituatie te verbeteren. TNO heeft tevens een scholing ontwikkeld voor fysio- en oefentherapeuten om FTO te kunnen geven.

Belangrijke kenmerken van het KNOP project:

  • “Slow Innovation”: stap voor stap met tussenevaluaties bijsturen, ‘uitproberen’.
  • Co-creatie: samen met alle betrokkenen ontwikkelen, maatwerk.

KNOP Onderzoek

‘Hoe kunnen we deze FTO trainingen op een duurzame en kostendekkende manier implementeren in de praktijk?’ Deze onderzoeksvraag staat centraal bij het KNOP project. Eén traject dat uitgevoerd gaat worden beslaat een studiejaar en bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op het bereiken van de doelgroep ouderen en het rendabel aan kunnen bieden van het programma en het tweede deel gericht op de proefimplementatie.

De pakketten worden in het KNOP project verder toegespitst op de specifieke wensen en behoeften van de ouderen en fysio- en oefentherapeuten in onze Leidse regio. Voor de lokale implementatie van FTO en de FTO scholing is het van belang dat er een plan op maat gemaakt wordt. Immers, ouderen hebben uiteenlopende wensen en zijn te bereiken via verschillende communicatiekanalen. Daarnaast hebben fysio- en oefentherapiepraktijken te maken met verschillende samenstellingen van de doelgroep voor wat betreft opleidingsniveau, multiculturele diversiteit, beschikking over internet en beperkingen in het dagelijks leven. Ook de mogelijkheden binnen de deelnemende praktijken (bijvoorbeeld ruimte en mankracht) kunnen variëren.

Uitvoering

Er zijn zes KNOP teams samengesteld die elk een eigen onderzoek gaan uitvoeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bachelor fysiotherapiestudenten van Hogeschool Leiden samen met een docent, twee fysio- en/of oefentherapeuten en twee ouderen uit de regio Leiden. Het KNOP team bepaalt gezamenlijk welke informatie en metingen nog nodig zijn om lokale implementatie van het FTO in de specifieke wijk tot stand te brengen. 

Ieder KNOP team zal specifieke onderzoeksvragen opstellen t.b.v. de vormgeving van de werving, FTO, businessplan en co-creatie om lokale implementatie mogelijk te maken. Ook zal ieder KNOP team daarbij zelf de meest handige methode opstellen om die vragen te beantwoorden. Uiteindelijk vormt het praktijkonderzoek voor iedere praktijk/wijk een advies (aanbeveling) op maat.

Beoogde uitkomsten

Door de implementatie samen met ouderen, fysiotherapeuten / oefentherapeuten, studenten en docenten uit te voeren (co-creatie) wordt verwacht een werkwijze neer te zetten die aansluit bij de ouderen (gebruikers) en therapeuten (aanbieders) waardoor het programma duurzaam aangeboden kan worden.

Lange termijn plan voor KNOP teams

Na afronding van het onderzoek zal het KNOP team van fysio-en/of oefentherapeuten en ouderen blijven bestaan en zullen zij met nieuwe studenten een volgende fase van implementatie gaan doorlopen, te weten de uitvoering en evaluatie van FTO. Het betreft hier een tweejarig project: van februari 2015 tot januari 2017.