Hogeschool Leiden

Samen vallen voorbij

Hogeschool Leiden

We zetten een zogenoemde routekaart op voor het signaleren en interveniëren om zo vallen te voorkomen. Het project is onderdeel van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden en valt binnen het thema langer thuis wonen. 

Het project

Valongevallen zijn in Nederland de grootste oorzaak van letsel bij thuiswonende ouderen. Het brengt hoge medische kosten met zich mee en een val heeft vaak een negatieve invloed op de zelfredzaamheid, activiteit en het mentaal en sociaal welbevinden. Om valongevallen te verminderen wordt aanbevolen om valpreventie multifactorieel te organiseren. In 2022 heeft Djim Kromhout, in het kader van zijn master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg van Hogeschool Leiden, samen met zorg- en welzijnsprofessionals en senioren uit Hazerswoude-Rijndijk/ Koudekerk aan den Rijn een inventarisatie gemaakt over hoe valpreventie er in de wijk uit zou moeten zien. Dit bestaat uit bewustwording van valgevaar bij burgers en professional en het komen tot een gezamenlijke praktische werkwijze voor de routekaart.

Wat eraan vooraf ging

Op basis van deze verkenning is het project ‘Samen Vallen Voorbij’ gestart. Het doel is om samen met zorg- en welzijn en burgers te werken aan een duurzame multifactoriële aanpak van valpreventie in Hazerswoude-Rijndijk. Gestart wordt met bewustwording van senioren rondom vallen en het neerzetten van een werkende routekaart. Deze innovatie wordt ondersteund met actieonderzoek.

Samenwerking

Naast het lectoraat Eigen regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg en het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap zijn meerdere partijen uit de regio Alphen aan den Rijn betrokken zoals het Wijk Samenwerkingsverband Rijnoevers, verschillende zorg- en welzijnsprofessionals, de gemeente Alpen aan den Rijn, senioren en vrijwilligers.

Betrokken onderzoekers zijn Djim Kromhout (fysiotherapeut en afgestudeerde master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg van Hogeschool Leiden) en Arlette Hesselink (senior onderzoeker en docent Hogeschool Leiden).

Meer weten?

Heeft u vragen over dit project of heeft interesse in samenwerking met het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg? Neem dan contact op met Arlette Hesselink via . +31 (0)6 55429133 of per mail [email protected]