Fitnessapparatuur

Duurzaam bevorderen van gezond beweeggedrag met de inzet van technologie tijdens en na de revalidatie

Efficiëntere zorg door bevorderen duurzaam beweeggedrag

Duurzame implementatie van E-Health vraagt om een verandering in de organisatie van zorg en een andere rol van de patiënt. In ons onderzoek nemen we dan ook nadrukkelijk het gebruikersperspectief in, om meer inzicht te krijgen in wensen en behoeften bij deze paradigmashift. Binnen het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg doen we dit door uit te gaan van de principes van Participatief Actie Onderzoek.  

Binnen het onderzoek wordt kennis opgehaald bij diverse stakeholders die te maken hebben met zorgtechnologie in de praktijk of waar in potentie zorgtechnologie een hulpmiddel zou kunnen zijn om zorg efficiënter te maken en duurzaam beweeggedrag kunnen bevorderen. We denken hierbij aan patiënten, zorgprofessionals, andere onderzoekers, aanbieders van technologie, maar ook beleidsmakers (op gemeenteniveau) en zorgverzekeraars. 

“Door het aanbieden van tijd- en plaats onafhankelijke zorg zouden we meer aanspraak kunnen doen op de eigen regie (‘het zelf bepalen’) en zelfmanagement (‘het zelf doen’) van patiënten in hun eigen leefomgeving”.

Freek Lötters

Samenwerking met Basalt en hogescholen

Met Basalt Revalidatie en het lectoraat Revalidatie en Technologie van De Haagse Hogeschool is onderzoek gedaan naar het beweegplein, een binnenruimte van het gebouw van Basalt Revalidatie in Den Haag. Op het beweegplein worden steeds wisselende beweegactiviteiten en technologieën aangeboden en uitgetest door patiënten en therapeuten. Voorbeelden van activiteiten die op dit beweegplein te vinden zijn: active floor, fietslabyrint, boksbal, dartbord en nog veel meer.

Daarnaast is in samenwerking met dit lectoraat een ‘Toolkit E-Health’ ontwikkeld om zorgtechnologie te integreren in het klinisch redeneren van (toekomstige) zorgprofessionals. We hebben deze toolkit al geïmplementeerd in het onderwijscurriculum bij de Opleiding tot Fysiotherapeut van Hogeschool Leiden.

Verder werken we nauw samen met Hogeschool InHolland op het TROEF-project. In dit project wordt vooral gekeken hoe de interprofessionele samenwerking verloopt tussen zorgprofessionals bij het stimuleren van beweeggedrag bij thuis revaliderende ouderen. In dit project wordt met name gekeken welke rol E-Health kan spelen in deze interprofessionele samenwerking en contacten tussen zorgprofessional en patiënt. 

Zorgtechnologie geïntegreerd in onderwijs

Het lectoraat is ook nauw betrokken bij het implementeren van kennis over zorgtechnologie in het huidige curriculum van de Opleiding tot Fysiotherapeut van Hogeschool Leiden.

Onze filosofie is dat zorgtechnologie geïntegreerd moet worden in het onderwijs en geen aparte onderwijsmodule. Het moet voor de toekomstige fysiotherapeut een vanzelfsprekendheid worden om binnen het Fysiotherapeutisch Methodisch handelen na te denken welke rol E-Health zou kunnen spelen in de diverse onderdelen van dit handelen. We richten ons daarbij vooral op het creëren van ‘blended fysiotherapie’ waarbij face-to-face-consulten gecombineerd worden met tijds- en plaats onafhankelijke zorg. 

Studenten van deze opleiding voeren onderzoek uit op het gebied van E-Health. Zij doen dat in het kader van hun praktijkgericht Onderzoek Fysiotherapie, waarin zij een half jaar lang onderzoek doen naar een praktijkgerelateerd probleem. De laatste jaren zien we steeds meer projecten waarbij E-Health een belangrijke rol speelt. Een mooie mijlpaal is het winnen van de KNGF-scriptieprijs in 2021 met het project getiteld: “E-Health, te nieuw voor oud? De ervaringen en behoeftes van zorgprofessionals met eHealth in de geriatrische revalidatie. Een nationale survey”.

Meer weten?

Wil je meer weten over het thema Zorgtechnologie of heb je interesse in een samenwerking? Neem dan contact op met Freek Lötters (senior onderzoeker van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg) via [email protected].