hardloopschoen

Vitale Delta – Fysiek Vitaal

Fysiek Vitaal is een werkpakket van het Vitale Delta consortium.

Het doel van Fysiek Vitaal is om innovaties te ontwikkelen, evalueren en implementeren om een gezonde leefstijl bij kwetsbare doelgroepen te bevorderen in de context waarin de doelgroep zich beweegt, zoals op de school, in de wijk, tijdens het sporten en in de zorg.

Werkpakket 2 ontwikkelt en voert onderzoek uit binnen de thema's:

  • Leefstijlprogramma's voor specifieke doelgroepen.
  • Technologische ondersteuning van bewegen.
  • Een omgeving die gezonde keuzes stimuleert.

Vitale Delta

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland) en is een programma van Medical Delta. Het consortium zet zich samen met een groot aantal partners in voor vitaliteit en gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal) van jong tot oud.

Dit doet Vitale Delta in een door SIA gefinancierd achtjarig onderzoeksprogramma (2018-2026) samen met studenten, docenten, burgers, cliënten, zorgprofessionals en zorgwerkgevers. Het onderzoek levert resultaten en producten op die bijdragen aan het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Meer weten?

Bekijk de medewerkers en de projecten van Werkpakket 2: Fysiek Vitaal

Vitale Delta wordt ondersteund door een subsidie van SIA SPRONG Vitaliteit en Gezondheid.