Hogeschool Leiden

Com-in-Actie

​Com-in-Actie staat voor Communicatie in Actie. Het is een tweejarig project voor de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van communicatiestrategieën en middelen specifiek voor de eerstelijns fysiotherapiepraktijk en het fysiotherapie-onderwijs. Com-in-Actie is gestart op 1 september 2021 en wordt gefinancierd door RAAK SIA.

Aanleiding en doel

Fysiotherapeuten geven aan beperkte gezondheidsvaardigheden tijdens de eerste ontmoeting met een cliënt niet altijd te herkennen. Ook missen ze communicatiestrategieën en middelen ter verbetering van de communicatie. Bekende communicatiestrategieën en middelen zijn vooral onderzocht in de medische setting en niet direct toepasbaar in de fysiotherapeutische context.

Het doel van Com-In-Actie is het aanpassen van bestaande en ontwikkelen nieuwe communicatiestrategieën en middelen, afgestemd op de op de verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden bij mensen met een chronische aandoening, voor de eerstelijns fysiotherapiepraktijk. 

Het onderzoek

Com-In-Actie volgt de stappen van intervention mapping. Er wordt gewerkt met een vaste kerngroep fysiotherapeuten, cliënten met een chronische aandoening en beperkte gezondheidsvaardigheden, docentonderzoekers en designers.

Tijdens de ontwerpfase worden drie design-cycli uitgevoerd met als doel de bestaande communicatiestrategieën en middelen aan te passen aan de fysiotherapeutische context en eventueel nieuwe strategieën en middelen te ontwikkelen. In de volgende fase worden de strategieën en middelen in twee stappen uitgeprobeerde in de praktijk en geëvalueerd met een feasibility study. Ook worden er trainingen ontwikkeld.

Na afloop van het project worden deze trainingen binnen alle geïnteresseerde fysiotherapieopleidingen in Nederland aangeboden als post-hbo training. 

Hogeschool Leiden

Vanuit Hogeschool Leiden is Arlette Hesselink (docentonderzoeker van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg) de projectleider van werkpakket 3. In dit werkpakket worden trainingen ontwikkeld om fysiotherapeuten en docenten te trainen in de ontwikkelde communicatiestrategieën. Ook zijn er via Hogeschool Leiden twee MKB’s aangesloten die mee gaan ontwikkelen en uitproberen: Visser Fysiotherapie en Sport in Leiden (fysiotherapeut Paul Mulder) en PACA in Aalsmeer (geriatrisch fysiotherapeut Samantha de Jong). 

Samenwerking

Com-In-Actie is een samenwerking van de Hanzehogeschool Groningen (penvoerder), NHL Stenden, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, HAN, Denktank60+, Pharos, Alliantie gezondheidsvaardigheden, KNGF, 8 eerstelijns fysiotherapiepraktijken verdeeld over Nederland en het NIVEL.

Meer weten?

Lees meer over Com-in-Actie of neem contact op met Arlette Hesselink via [email protected].