Hogeschool Leiden

Toolkit E-Health

Aanleiding

Wanneer zet je een slimme rollator, een wearable die activiteit registreert of big data in? Dit zijn vragen die bij zorgprofessionals zorgen voor verlegenheid.  
Zorgprofessionals kunnen in een gesprek goed inschatten wat een patiënt mankeert. Maar tijdens het promotieonderzoek van Manon Wentink werd opgemerkt dat zorgprofessionals verlegenheid ervaren als het gaat om zorgtechnologie. 

Tijdens het project FAST@Home werd zorgtechnologie in het zorgproces geïntroduceerd. Een vervolgsubsidie van Regieorgaan SIA maakt het mogelijk om de resultaten uit Fast@home door te ontwikkelen tot de toolkit E-Health en zo de verlegenheid van studenten, professionals en docenten te verminderen. 
De ontwikkeling van de Toolkit E-Health is een samenwerking van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg (ERFB) van Hogeschool Leiden en het lectoraat Revalidatie en Technologie (R&T), onderdeel van het kenniscentrum Health Innovation binnen De Haagse Hogeschool. Zowel professionals als docenten hebben in co-creatie bijgedragen aan de toolkit. 

Doel

Het doel van de toolkit is om docenten de middelen aan te reiken om zorgprofessionals (in opleiding) vakbekwamer te maken op het gebied van zorgtechnologie. Technologieën volgen elkaar snel op en tegelijkertijd vinden slimme en gepaste technologieën vaak moeilijk de weg naar de praktijk. Huidige en toekomstige zorgprofessionals willen graag iets betekenen voor hun medemens, maar hen bekruipt een gevoel van verlegenheid wanneer ze daarbij zorgtechnologie moeten inzetten.

Hogeschool Leiden

De toolkit

De toolkit is biedt drie lesopzetten en is in PDF te downloaden. De eerste lesopzet geeft studenten en zorgprofessionals de mogelijkheid zich te oriënteren in de wereld van de zorgtechnologie. Welke soorten gebruik je waarvoor? Welke technologie kun je gebruiken bij het diagnosticeren, bij het monitoren of bij een interventie?
Na die oriëntatie gaat de tweede lesopzet in op de criteria die voor de verschillende technologieën gelden. Hoe belangrijk is het criterium privacy als je big data wilt gaan inzetten? En bij welke technologie is het criterium veiligheid essentieel? Maakt het je effectmeting onzuiver wanneer die hypermoderne stappenteller 3 stappen te veel telt?
De derde lesopzet helpt studenten en zorgprofessionals om wat ze geleerd hebben te integreren in hun eigen klinische redeneren.
De toolkit is ontwikkeld voor elke zorgdocent of trainer, op mbo-, hbo- of academisch niveau. Daarnaast is de toolkit flexibel toe te passen. Zo zijn er ook alternatieve lesvormen ontwikkeld en is er de mogelijkheid om het niveau en tempo aan te passen. Ook met toekomstige zorgtechnologieën kan de toolkit worden gebruikt.
Om de toolkit in Nederland breed bekend te maken wordt er samengewerkt met het National eHealth Living Lab (NeLL). 

Meer weten?

Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met Petra Siemonsma (senior onderzoeker van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg) via het e-mailadres: [email protected]

Als je de toolkit gebruikt, zul je merken dat je je reguliere zorgtaken ook goed mét zorgtechnologie kunt uitvoeren en dat de patiënt er prima mee uit de voeten kan.

Petra Siemonsma