Studenten van Hogeschool Leiden maken samen met ouderen, foto's en collages in het kader van het photovoice project Ontmoeten en Bewegen.

Project – Transitie naar huis vanuit de revalidatie of het ziekenhuis 

Aanleiding en Doel 

Veel mensen vinden het moeilijk om fysiek actief te blijven na een ziekenhuis of revalidatie opname. Een fysiek actieve leefstijl draagt bij aan een betere kwaliteit van leven. Het is dus essentieel dat cliënten na een opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum blijven werken aan een actieve leefstijl die bijdraagt aan preventie, participatie en kwaliteit van leven. Hoewel gezondheid en gedrag primair de verantwoordelijkheid is van mensen zelf, is niet iedereen in staat na thuiskomst het geleerde zelfstandig voort te zetten. Na een opname wordt de transitie naar de thuissituatie met betrekking tot het bewegen door patiënten als moeilijk ervaren, soms met achteruitgang en heropnames als gevolg. Zorgprofessionals herkennen dit en willen de transitie naar huis beter vormgeven. 

Dit project transitie naar huis onderzoekt welke uitdagingen, behoeftes en wensen mensen hebben in de thuissituatie om fysiek actief te zijn en blijven na een opname. Het begrijpen van deze ervaringen en het in kaart brengen welke factoren we kunnen beïnvloeden kan zorgprofessionals helpen om cliëntgerichte interventies te ontwikkelen. Daarnaast onderzoeken we hoe we de samenwerking in de zorgketen het beste kunnen organiseren om dit te faciliteren. Dit alles vanuit het perspectief van de patiënt. 

Onderzoek 

Er zal een verkennend onderzoek plaatsvinden in de periode van december 2023 tot eind november 2024 met als doel het uitpakken van de ‘black box’ in de thuissituatie wat betreft fysieke activiteit na intramurale zorgtransitie vanuit het perspectief van de cliënt, de ontwikkeling van een innovatieve interventie agenda voor de betrokken partners om fysieke activiteit in de thuissituatie te ondersteunen en zo nodig de samenwerking in de zorgketen beter te organiseren. Binnen dit verkennende onderzoek staan de ervaringen van de patiënt centraal. In december 2023 zal, binnen werkpakket 1, worden gestart met storytelling om de ervaringen (verhalen) bij de cliënten op te halen. De daaropvolgende werkpakketten 2,3 en 4 omvatten reflectiemiddagen met cliënten, zorgprofessionals en onderzoekers; focusgroepen met zorgprofessionals en onderzoekers en een publieke toetsing van de interventieagenda bij stakeholders. 

Samenwerking met meerdere partners 

Binnen dit project werken meerdere instellingen samen. Partners betrokken in dit project zijn Hogeschool Leiden (Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg), de Haagse Hogeschool (Lectoraat Revalidatie en Technologie), Hanze Hogeschool (Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health & Nursing Care), zorginstellingen Basalt (revalidatiecentrum) en Nij Smellinghe (ziekenhuis) en drie fysiotherapiepraktijken.  

Meer weten?  

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Ingrid Rosbergen; [email protected] of Aline van der Feen; [email protected]