Hogeschool Leiden

Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals (BiBoZ)

Vanaf 1 september 2022 zijn we gestart met de BiBoZ-Praktijk Studie (BiBoZ-PS). Dit twee jarige RAAK-MKB project is een vervolg op de RAAK Publiek (2019-2021) waarbinnen we een methodiek hebben ontwikkeld om fysiotherapeuten te ondersteunen bij het stimuleren van duurzaam gezond beweeggedrag bij hun cliënten. Binnen de RAAK-MKB gaan we samen met het werkveld een implementatie strategie voor de BiBoZ-methode ontwikkelen, implementeren en evalueren.

Het BiBoZ team

Implementatie BiBoZ-methode

Fysiotherapeuten ondersteunen patiënten als zij meer willen of moeten bewegen voor hun gezondheid. Om fysiotherapeuten hierbij te helpen hebben drie hogescholen de BiBoZ-methode ontwikkeld. De eerste ervaringen zijn positief. De komende twee jaar gaan we samen met professionals en cliënten de BiBoZ-methode optimaliseren en een implementatiestrategie ontwikkelen voor de dagelijkse fysiotherapiepraktijk. Vervolgens wordt een hybride implementatie-effectonderzoek uitgevoerd in zes fysiotherapiepraktijken. Daar wordt de implementatiestrategie, de implementatie en de effecten van de BiBoZ-methode geëvalueerd. Aan het einde van dit project wordt de BiBoZ-methode landelijke opgeschaald. Lees de samenvatting van de aanvraag BiBoZ-PS ( pdf, 170 KB ).

De BiBoZ-methode

De methode is in co-creatie met de praktijk en met behulp van ontwerpgericht onderzoek ontwikkeld (2019-2021). De methode bestaat uit zes beweegprofielen ( pdf, 1.27 MB ) en een beslismodel ( jpg, 135 KB ). Beweegprofielen zijn verhalen van fictieve personen die de cliënt gebruikt ter voorbereiding op het consult.  Deze voorbereiding wordt door de professional samen met de cliënt besproken om vervolgens met behulp van het beslismodel een interventie op maat te kiezen.

Starten bij de cliënt

Om de methode te ontwikkelen zijn we gestart bij de cliënt. Met behulp van generatieve onderzoekstechnieken zoals contextmapping en storytelling hebben we data opgehaald. Na een eerste analyse van de data is deze gekoppeld aan het gedragsveranderingswiel van Mitchie (2018) en de uitkomsten van een scoping review naar effectieve beweeginterventies. In co-creatie met cliënten en (zorg)professionals hebben meerdere ontwikkel- en uitprobeersessies plaatsgevonden. 

Het heeft me wel inzicht gegeven in waarom ik eigenlijk niet beweeg. En dat ik naar mezelf kon kijken in plaats van dat iemand anders maar altijd gaat vertellen wat ik kan doen, wie ik ben en wat ik niet doe en dat soort dingen. Dat het nu uit mezelf kwam en dat vond ik heel prettig.

Cliënt, haalbaarheidsstudie, 11-2020

Onderzoek

Gedurende het hele onderzoek zijn 104 cliënten, 48 (zorg)professionals, 72 studenten en 14 docentonderzoekers betrokken. Het onderzoek bestond uit meerdere ontwerpcycli gevolgd door het uittesten van prototypes in de praktijk. Uit deze onderzoeken blijkt dat de BiBoZ methode een actieve rol van de cliënt stimuleert, helpt bij het inzichtelijk maken van de behoeften en zorgt voor aansluiting van de ondersteuning van de fysiotherapeut bij de brede context van de cliënt. De methode wordt door fysiotherapeuten en cliënten enthousiast ontvangen.

Patiënten worden al in actiestand gezet ...Door de uitgebreide zelfstandige en gezamenlijke voorbereiding en bespreking had mevrouw het idee eigenaar te zijn van haar plan.

Fysiotherapeut, haalbaarheidsstudie, 10-2020

Meer weten?

Wil je meer weten over het BiBoZ project of heb je interesse in een samenwerking? Neem dan contact op met Arlette Hesselink (senior onderzoeker van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg).

Hogeschool Leiden

De RAAK-publiek regeling van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.