Hogeschool Leiden

Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals (BiBoZ)

Vanaf 1 september 2022 zijn we gestart met de BiBoZ-Praktijk Studie (BiBoZ-PS). Dit twee jarige RAAK-MKB project is een vervolg op de RAAK Publiek (2019-2021) waarbinnen we een methodiek hebben ontwikkeld om fysiotherapeuten te ondersteunen bij het stimuleren van duurzaam gezond beweeggedrag bij hun cliënten. Binnen de BiBoZ-PS gaan we samen met het werkveld een implementatie strategie voor de BiBoZ-methode ontwikkelen, implementeren en evalueren en gaan we kijken naar de effecten van de BiBoZ methode op cliëntniveau.

Het BiBoZ team

Implementatie BiBoZ-methode

Fysiotherapeuten ondersteunen cliënten als zij meer willen of moeten bewegen voor hun gezondheid. Om fysiotherapeuten hierbij te helpen hebben drie hogescholen samen met cliënten, zorgprofessionals, studenten en docentonderzoekers de BiBoZ-methode ontwikkeld. De eerste ervaringen zijn positief. Nu zijn we samen met cliënten en professionals de BiBoZ-methode aan het optimaliseren en we hebben een implementatiestrategie ontwikkeld voor de dagelijkse fysiotherapiepraktijk. Vanaf 1 september 2023 zijn we gestart met een hybride implementatie-effectonderzoek in zes fysiotherapiepraktijken. Aan het einde van dit project wordt de BiBoZ-methode landelijk opgeschaald. Voor meer informatie lees de samenvatting van de subsidie aanvraag BiBoZ-PS ( pdf, 170 KB ).

De BiBoZ-methode

De methode is in co-creatie met de praktijk en met behulp van ontwerpgericht onderzoek ontwikkeld (2019-2021). De methode bestaat uit zes verhalen ( pdf, 1.38 MB ) en een waaier. De verhalen zijn van fictieve personen die de cliënt gebruikt ter voorbereiding op het consult. Tijdens het consult wordt deze voorbereiding door de professional samen met de cliënt besproken. Daarna ontwikkelen ze met behulp van de waaier een interventie op maat. Naast de originele verhalen is er ook een versie gemaakt van de verhalen voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Onderzoek

Vanaf februari zijn we gestart in 3 praktijken om de BiBoZ-methode te implementeren. Samen met fysiotherapeuten, studenten, cliënten en onderzoekers hebben we de BiBoZ-methode toegepast in de dagelijkse praktijk. Het implementeren van een nieuwe methode aan de hand van een implementatieplan en het uitvoeren van de BiBoZ-methode bleek lastiger dan gedacht. Op basis van deze bevindingen hebben we het implementatieplan en de BiBoZ-methode aangescherpt. Op 1 september 2023 zijn we gestart met het hybride implementatie effectonderzoek. Hierbij wordt de BiBoZ methode in zes fysiotherapiepraktijken toegepast en voeren we een effectonderzoek uit.

Meer weten?

Wil je meer weten over het BiBoZ project of heb je interesse in een samenwerking? Neem dan contact op met Arlette Hesselink (senior onderzoeker van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg) of stuur een mail naar [email protected].

De RAAK-publiek regeling van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.