Hogeschool Leiden

Gezond bewegen (naar) weten én doen!

Veel mensen weten dat voldoende bewegen nodig is om gezond te blijven. Desondanks beweegt meer dan de helft van de bevolking te weinig. In de huidige participatiesamenleving wordt gezond beweeggedrag gezien als primaire verantwoordelijkheid van mensen zelf, waarmee gezondheidsvaardigheden van burgers steeds belangrijker worden. Het blijkt echter moeilijk om beweeggedrag blijvend te veranderen. Een grote groep mensen blijkt niet in staat lijkt te zijn om de stap te maken van ‘denken’ naar (blijven) ‘doen’.

Hogeschool Leiden

De Opleiding tot Fysiotherapeut aan Hogeschool Leiden heeft als speerpunt: het opleiden van fysiotherapeuten die gezondheidsvaardigheden van burgers kunnen helpen ontwikkelen. Echter, momenteel is er in het onderwijs vooral aandacht voor vergroten van het denkvermogen bij cliënten. Wat er nodig is om ook het zogenoemde ‘doenvermogen’ goed te ondersteunen is nog onduidelijk. De centrale vraag vanuit de opleiding luidt daarom: ‘Hoe ziet onderwijs eruit waarmee we aankomend fysiotherapeuten leren de stap te verkleinen van ‘weten dat je meer moet bewegen, naar daadwerkelijk doen?’

Om bij te dragen aan een antwoord op deze vraag, is Linda Eijckelhof (postdoc lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg en docent aan de Opleiding tot Fysiotherapeut) per 1 september 2019 een tweejarig project gestart met als doel:

  1. Een meetmethodiek te ontwikkelen om het denk- en doenvermogen ten aanzien van bewegen in kaart te brengen.
  2. De huidige stand van zaken in de samenhang tussen het denk- en doenvermogen binnen specifieke cliëntgroepen te meten.
  3. De praktische toepasbaarheid van de meetmethodiek te testen in het beroepenveld.

Samenwerking

Binnen dit project werkt het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg nauw samen met de bacheloropleiding Fysiotherapie, het kenniscentrum VEER van de faculteit Gezondheidszorg, het LUMC en Basalt.

Daarnaast worden studenten betrokken bij de onderzoeksactiviteiten, studenten Fysiotherapie in het kader van hun Praktijkgerichte Onderzoek Fysiotherapie en studenten Toegepaste Psychologie in het kader van een afstudeeropdracht binnen de minor Levensloop.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over dit project, kun je contact opnemen met Linda Eijckelhof.

 

Voor dit onderzoek is een hbo-postdoc financiering toegekend door Regieorgaan SIA.