Hogeschool Leiden

Zelfmanagement en ondersteuning

De onderzoeksprojecten van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg hebben als gezamenlijke factor dat ze zich richten op de vraag hoe patiënten in samenwerking met fysiotherapeuten gestimuleerd en gesteund kunnen worden in hun zelfmanagement ten aanzien van bewegend functioneren. Hoe beter zelfmanagement door de patiënt wordt uitgevoerd, hoe groter de kans dat in het leven van alledag de eigen regie kan worden uitgevoerd over het leven dat men zelf wil leven, ondanks het hebben van (blijvende) lichamelijke beperkingen. Vanuit dit standpunt kunnen projecten zich richten op alle actoren en factoren die in het zorgtraject en in de periode daarna van belang zijn: patiënten en hun omgeving, randvoorwaarden, wet- en regelgeving en natuurlijk ook de fysiotherapeuten en andere relevante zorg- en welzijnsprofessionals.

Denk aan onderzoek over de wijze waarop de patiënt door zorgverleners wordt benaderd. Zijn er voorkeursstijlen in zelfmanagementondersteuning van zorgprofessionals te onderscheiden? Zijn er bewegingsprofielen te achterhalen die de fysiotherapeut in samenspraak met de patiënt helpen om begeleiding naar duurzaam gezond beweeggedrag te ontdekken? En wat verstaan we als zorgverleners onder zelfmanagement, zelfmanagementondersteuning en eigen regie? Hebben wij als zorgverleners en patiënt dezelfde verwachtingen? Welke ICT-toepassingen zijn succesvol bij zelfmanagementondersteuning en welke competenties hebben patiënten en zorgverleners nodig voor het gebruik ervan?

Heeft u interesse in samenwerking met het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, een concrete onderzoeksopdracht of een vraag? Neem dan contact op met John Verhoef.