Hogeschool Leiden

Onderzoek: eigen regie en ondersteuning

De onderzoeksprojecten van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg hebben als gezamenlijke focus dat ze zich richten op de vraag hoe patiënten in samenwerking met fysiotherapeuten gestimuleerd en gesteund kunnen worden in hun eigen regie ten aanzien van bewegend functioneren. 

Meerwaarde eigen regie

Hoe beter eigen regie en zelfmanagement door de patiënt wordt uitgevoerd, hoe groter de kans dat het leven zo geleefd kan worden als men zelf wil, ondanks het hebben van (tijdelijke of blijvende) lichamelijke beperkingen. Vanuit dit standpunt kunnen projecten zich richten op alle actoren en factoren die in het zorgtraject en in de periode daarna van belang zijn: patiënten en hun fysieke en sociale omgeving, randvoorwaarden, wet- en regelgeving en natuurlijk ook de fysiotherapeuten en andere relevante zorg- en welzijnsprofessionals. 

Petra Siemonsma

"Eigen regie boeit me omdat het een heel onopvallende en alledaagse aangelegenheid is. Onzichtbaar en toch cruciaal. Het ultieme doel van eigen regie is vrijheid. De vrijheid om te leven zoals iemand het zelf verkiest. Binnen het lectoraat onderzoeken we hoe de zorg en haar professionals mensen met een vraag over hun gezondheid kan ondersteunen in het behouden of heroveren van hun vrijheid."

Petra Siemonsma

Onderzoeksgebieden

Vanuit het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg wordt onderzoek gedaan naar verschillende thema's. Deze zijn gegroepeerd in de onderzoekslijnen: Wijkgericht werken, Technologie en Actie Onderzoek.

Petra Siemonsma

"Eigen regie is enorm waardevol en soms ook heel kwetsbaar. Wij als fysiotherapeuten, onderzoekers, studenten en docenten hebben nog veel te leren over hoe we de uiterst waardevolle eigen regie van patiënten optimaal verder kunnen ondersteunen. En hoe we daarin nog beter kunnen samenwerken."

Petra Siemonsma

Voorbeelden van vraagstukken zijn: Hoe kunnen we eigen regie onderzoeken en beschrijven, zodat de context en de waarden en behoeften van de patiënt tot hun recht komen. Hoe kan de fysiotherapeut bijdragen aan de eigen regie, zonder dat we mensen aan hun lot over laten en zonder dat we ze bevoogden of betuttelen? Hoe herken je in de dagelijkse praktijk iemand met beperkte gezondheidsvaardigheden en hoe zorg je ervoor dat jullie elkaar goed begrijpen? Wat is de invloed van de fysieke omgeving op de eigen regie en vrijheid van de patiënt en Hoe kunnen we de fysieke omgeving inzetten om de eigen regie en vrijheid te bevorderen? Hoe combineren we de expertise van de patiënt en professional en met die van professionals uit zorg en welzijn? En hoe combineren we dat weer met de expertise van bijvoorbeeld vrijwilligers, mantelzorgers?

Lopende onderzoeksprojecten

Op dit moment lopen bij het lectoraat de volgende onderzoeksprojecten:

Meer weten?

Heeft u interesse in samenwerking met het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, een concrete onderzoeksopdracht of een vraag? Neem dan contact op met Petra Siemonsma via +31 (0)6 3911 4599 of [email protected]