Hogeschool Leiden

Zelfmanagement en ondersteuning

De onderzoeksprojecten van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg hebben als gezamenlijke factor dat ze zich richten op de vraag hoe patiënten in samenwerking met zorgprofessionals gestimuleerd en gesteund kunnen worden in hun zelfmanagement. Vanuit dit standpunt kunnen projecten zich richten op alle actoren en factoren die in het zorgtraject van belang zijn; patiënten en hun omgeving, randvoorwaarden, wet- en regelgeving en natuurlijk ook de zorgverleners.

Denk aan onderzoek over de wijze waarop de patiënt door zorgverleners wordt benaderd. Zijn er voorkeursstijlen in zelfmanagementondersteuning van zorgprofessionals te onderscheiden? En wat verstaan we als zorgverleners onder zelfmanagement, hebben wij als zorgverleners en patiënt dezelfde verwachtingen? Welke ICT-toepassingen zijn succesvol bij zelfmanagementondersteuning en welke competenties hebben patiënten en zorgverleners nodig voor het gebruik ervan? Heeft u interesse in samenwerking met het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, een concrete onderzoeksopdracht of een vraag? Neem dan contact op met John Verhoef via verhoef.j@hsleiden.nl.