Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Leraar Basisonderwijs: Spring deeltijd

Deeltijd
 • Duur: 2-4 jaar
 • Start: 2 september
 • Kosten: variabel
 • Inschrijven: t/m 15 juli
Zo schrijf je je in

Leraar zijn is een boeiend en veelzijdig vak. Je kunt veel geven en er voldoening uit halen. Je blijft in ontwikkeling, staat midden in de maatschappij en je draagt op een positieve manier bij aan een mooie toekomst. Bij de opleiding tot leraar bij Spring deeltijd, richt je je op vormend en vernieuwend onderwijs. Je wordt opgeleid om les te geven op scholen waarin de pedagogiek centraal staat.

De professionele leraar

Als leraar heb je vaak te maken met onverwachte situaties. Je moet ter plekke keuzes maken op basis van inzicht, (wetenschappelijke) kennis, praktijkervaring en je eigen waarden.

Om dat goed te kunnen doen, moet je niet alleen weten wat je doet, maar vooral waarom je dat doet. Wat is jouw visie en kijk op het onderwijs, en wat zie je als mogelijkheden binnen de omgeving waarin je werkt? Dat is jouw professionaliteit. Dat is waar de opleiding van Spring over gaat: hoe wil jij leraar zijn?

Ontwikkeling van je eigen visie

Vanaf de eerste dag in de opleiding van Spring ontwikkel je jouw eigen visie. Die visie werk je in de opleiding verder uit. Je wordt bevraagd door de thema's in de lessen, door met elkaar in gesprek te gaan en uit te wisselen, door scholen in de praktijk te bezoeken, door de praktijk van je stage en door de leeruitkomsten. 

Zo kun je jouw idee steeds steviger en onderbouwd neerzetten, gebaseerd op jouw eigen ervaring als leerling, je theoretische en wetenschappelijke kennis en wat je in de onderwijspraktijk tegenkomt.

Voor wie

Bij Spring maken we als studenten en docenten samen het onderwijs. We hebben een cultuur waarin we veel uitwisselen en op die manier met en van elkaar leren. Iemand die een dag kwam meelopen zei: “Ik zag mensen met een verschillende visie die op een respectvolle manier met elkaar in gesprek waren". Studenten en zij-instromers van begin twintig jaar tot in de zestig jaar zorgen voor een frisse mix van enthousiasme en levenservaring.

Jeldau | Student Spring
Zou je de lessen die je geeft, ook zelf willen volgen?

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

De opleiding kent drie soorten vakgebieden: professioneel zelfverstaan, beroepsrollen en vakinhoud/vakdidactiek.

In de eerste fase bieden wij een overzicht in onderwijs. In de tweede fase staat de professionele ontwikkeling in de praktijk centraal. De derde fase staat in het teken van onderzoek en afstuderen.

De inhoud van de opleiding

In de opleiding ga je aan de slag met drie soorten vakgebieden: professioneel zelfverstaan, de beroepsrollen en vakinhoud/vakdidactiek.

Professioneel zelfverstaan gaat over hoe jij jezelf ziet als persoon, als professioneel leraar en wat jij ziet als jouw taak richting de kinderen. Door je professioneel zelfverstaan kun jij je keuzes in het onderwijs verantwoorden naar jezelf, het kind en anderen.

De beroepsrollen zijn rollen als ‘onderwijs ontwerpen en evalueren’, ‘samen school maken’ (waaronder teamlid zijn en samenwerken met ouders), ‘positief en veilig leerklimaat realiseren’, ‘ontwikkelingsprocessen begeleiden’.

De vakinhoud en vakdidactiek gaat over specifieke kennis en vaardigheden voor een vakgebied, zoals mens & wereld, kunst, taal en rekenen. 

Werken met leeruitkomsten

De opleiding werkt met leeruitkomsten. In een leeruitkomst staat omschreven wat je voor een vak moet aantonen om dat vak te halen. Je krijgt input uit lessen, uit zelfstudie en uit oefening in de praktijk. Je kunt zelf je eigen leerroute bepalen en kiezen op welke moment je welke leeruitkomst aan wilt tonen.

Drie fases
De opleiding bestaat uit drie fases:

1. Oriëntatie op jezelf en het onderwijs: gedurende de eerste fase krijg je zicht op de wereld van het onderwijs. Je krijgt inleidingen in verschillende vakgebieden. Tijdens deze oriëntatie leer je vragen stellen. Wat is de bedoeling van onderwijs? Je gaat in op je eigen ervaringen, en je ontwikkelt je eerste ideeën en visie.

2. Professionele ontwikkeling in de praktijk: de tweede fase staat in het teken van jouw professionele aanwezigheid in een school. Je ontwikkelt de vaardigheden voor de praktijk: een veilig leef- en leerklimaat bieden, het verzorgen van onderwijs, het werken in een team en samen optrekken met ouders.

3. Verdieping en onderzoek: Je houdt je in deze fase bezig met verdieping, onderzoek en specialisatie en met het afstuderen. Daarin zet jij jezelf neer als een unieke leraar en maak je zichtbaar wat je te bieden hebt aan bekwaamheid en kwaliteiten.

Je volgt de vakken van de eerste fase. Na een half jaar kun je jouw eigen route uitstippelen aan de hand van leeruitkomsten.

Samen leren en ontwikkelen

De mensen die kiezen voor Spring komen met verschillende ervaringen in de opleiding, zoals: advocaat, leidinggevende bij een kinderdagopvang, cabaretier, administratief medewerker in het bedrijfsleven, leerkrachtondersteuner, organisator van evenementen, lid van de VO-raad of een studie in talen. Hun ervaringen en kwaliteiten die ze hebben ontwikkeld nemen ze mee in de opleiding tot leraar basisonderwijs.

"Een leraar is per definitie iemand die in relatie met anderen staat." - Yoek (student Spring)

Samen onderzoeken we hoe je goed onderwijs maakt, waarin het perspectief van het kind wordt meegenomen. Wat hebben déze kinderen in déze context nodig?

De scholen: opnieuw kijken naar onderwijs

Er is een groeiend aantal scholen dat zichzelf de vraag stelt; hoe willen wij het onderwijs maken? Vanuit deze vraag ontstaan nieuwe vormen van onderwijs. De uitwerking op de scholen verschilt, afhankelijk van de visie van de betrokkenen en de context van deze scholen. 

“We willen onderwijs bieden dat direct aansluit op de praktijk.” - Pascalle (docent Spring)

De indeling van de week

In de eerste fase van de opleiding ben je iedere dinsdag op de hogeschool met een vaste groep. Je verwerft theoretische kennis en je kunt (letterlijk) van een afstand kijken naar de schoolpraktijk. Ook bezoeken we in de eerste fase een aantal scholen.

Vanaf fase 2 ben je een dag in de twee weken op de hogeschool (week a). Je loopt twee of drie dagen stage op een school (de dagen kun je zelf kiezen, in overleg met de basisschool). Daarnaast heb je minimaal een dag nodig voor zelfstudie.

Begeleiding tijdens je opleiding

Tijdens de opleiding krijg je begeleiding vanuit de school waar je stage loopt en vanuit de opleiding, door vakdocenten en een studiebegeleider. Zij helpen je in het plannen van je leerroute en kijken zo nodig mee in hoe jij je leeruitkomsten kunt aantonen.

Op de dinsdagen vindt om de week het ‘atelier’ plaats, waarin je met de andere studenten en docenten op de hogeschool bent. Tijdens het atelier werk je onder andere aan je leeruitkomsten. Daarnaast is er een aanbod in vakken is er ruimte om in stilte gefocust te werken of om kennis uit te wisselen met andere studenten. De docenten zijn deze dag beschikbaar voor vragen, advies en begeleiding.

Kies de opleidingsvariant die bij je past

Andere opleidingen bij Spring

Naast Spring deeltijd bieden we ook de variant Leraar Basisonderwijs: Spring zij-instroom (twee jaar) aan

Pabo flexibele deeltijd

De opleiding Leraar Basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd leidt op tot het diploma Leraar Basisonderwijs en kent meer zelfstudie en minder contacttijden. Hoe het opleidingstraject eruitziet, verschilt per student. Dit hangt onder andere af van jouw leerbehoeften, vooropleiding, (werk)ervaring en persoonlijke situatie. Deze opleiding kent ook een zij-instroom.

Vrijeschool Pabo

Wil jij graag aan de slag bij een vrijeschool? Bekijk dan de mogelijkheden van de Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo flexibele deeltijd. Bij deze opleiding staat het antroposofische mensbeeld centraal, net als op de vrijescholen. Deze opleiding kent ook een zij-instroom.

Online informatieavond

Dinsdag 18 juni
Meld je aan
Hogeschool Leiden Bio-informatica studenten samen achter een laptop
In gesprek met medestudenten

Waarom kiezen voor Spring?

Een paar redenen van studenten om voor Spring te kiezen:

 • Al in het voortraject merkte ik dat ik bij Spring meer gezien werd als student en als persoon en dat sprak me heel erg aan. Tijdens de open avond gingen we direct de diepte in.
 • Om te leren hoe ik op mijn eigen manier leraar wordt.
 • Omdat je zelf mag nadenken.
 • Waarom doen we wat we doen, steeds die vraag stellen.
 • Ik heb bepaalde ideeën over onderwijs. Ik zou het graag anders willen en daar leek deze opleiding zeer passend bij.
 • Het sluit aan bij het (vernieuwende) onderwijs waar ik werk.
 • Het unieke van Spring vind ik dat ik er altijd enthousiast, blij en geïnspireerd vandaan kom.
Zo werkt dat

De opleiding heeft een cultuur ontwikkeld waarin studenten en docenten vragen blijven stellen en samen de antwoorden onderzoeken. Verschillende mensen met een verschillende visie kunnen op een respectvolle manier met elkaar uitwisselen en elkaar scherp houden. Met elkaar vorm je een rijk aanbod. Het gaat er uiteindelijk om dat je kunt staan voor waar je voor staat en dat kunt verantwoorden.

En dit levert het je op

Studenten die zijn afgestudeerd aan Spring deeltijd hebben een duidelijk beeld van zichzelf. Ze hebben een eigen visie op onderwijs ontwikkeld en weten wat hun bijdrage aan de wereld is. Ze weten waar hun kwaliteiten liggen, en waar ze zich nog in zouden kunnen en willen ontwikkelen. Ze hebben laten zien hoe ze zich tijdens de opleiding ontwikkeld hebben als persoon en als leraar, welke kennis ze hebben opgedaan, waar ze tegenaan gelopen zijn en hoe ze hier mee omgegaan zijn. Ze zijn zich bewust van wat ze als unieke leraar te bieden hebben.

Mabel | Student Spring
Spring opent je kijk op onderwijs.

Jouw toekomst

Na afronding:

 • Ben je bevoegd om onderwijs te verzorgen in het speciaal onderwijs.
 • Heb je een duidelijk beeld van jezelf.
 • Heb je een eigen visie op onderwijs ontwikkeld en weet je wat jouw bijdrage aan de wereld is.
 • Weet je wat jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten zijn.
 • Heb je laten zien hoe je jezelf ontwikkeld hebt als persoon en als leraar.
 • Weet je welke kennis je hebt opgedaan, waar je tegen aanloopt en hoe daarmee om te gaan.
 • Ben je bewust wat je als unieke leraar te bieden hebt.
Checklist

Iets voor jou?

 • Je vindt de ontwikkeling van kinderen en het stimuleren van hun leerprocessen belangrijk en interessant.  
 • Je zoekt een combinatie van een praktisch en analytische studie.  
 • Je bent een goede planner.  
 • Je hebt de ambitie en nieuwsgierigheid om zelf het beste onderwijs te ontwikkelen.

Zo meld je je aan

Keuze gemaakt?

Je bent eruit: Je gaat voor de Spring opleiding Leraar Basisonderwijs. Leuk! Aanmelden kan tot en met uiterlijk 15 juli. 

Bekijk de aanmeldprocedure en kosten

Jeroen | Docent Spring
Ik zou willen dat leraren het onderwijs zien als een speelveld waar je zelf invloed op hebt en niet als een iets waarin alles al vaststaat en voorgeprogrammeerd is.

Dáárom Hogeschool Leiden

Voor deze opleiding ga je natuurlijk naar Leiden, omdat:

 • Leiden bekend staat om kwalitatief hoogwaardige scholing, vooral in onderwijs, cultuur en zorg. Lees meer over onze hogeschool.
 • Hogeschool Leiden een breed aanbod biedt in bij-, om- en nascholing.
 • De opleidingen kleinschalig zijn, met een open sfeer waar iedereen elkaar kent en individuele aandacht krijgt.
 • Bijscholing in Leiden het leren combineert met de historische en culturele rijkdom van de stad.
 • Leiden een gezellige stad is.
Beeld gemaakt door Claar Schuurs | Leiden Botermarkt

Vragen of even sparren?

Voor vragen, meedenken en meer informatie staan wij je graag te woord. Voor persoonlijk advies spreek af met Hieke van Til. Je kunt een afspraak maken via [email protected].

Keuze gemaakt?

Je bent eruit: Leraar Basisonderwijs: Spring Deeltijd is jouw favoriete studie.

Schrijf je uiterlijk 15 juli in

Twijfel je nog?

Stel je vragen tijdens de online informatieavond op dinsdag 19 november.

Meld je aan

Expeditie leerkracht

Overweeg je een carrièreswitch naar het onderwijs? Geef je dan op voor tweedaagse Expeditie Leerkracht.

Meld je aan

Kijk nog even verder

Leraar basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd

Flexibele deeltijd
Lees meerover Leraar basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd
Oudere studenten in collegezaal flexibele deeltijd pabo hogeschool leiden

Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo zij-instroom

Zij-instroom
Lees meerover Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo zij-instroom
vrijeschool_kind_in_groep

Leraar Basisonderwijs: Pabo zij-instroom

Zij-instroom
Lees meerover Leraar Basisonderwijs: Pabo zij-instroom
Pabo zij-instroom traject leraard leg oefening uit aan leerlingen