Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo zij-instroom

Zij-instroom
 • Duur: max. 2 jaar
 • Start: feb/sept
 • Kosten: € 12.500,-
 • Getuigschrift
vrijeschool_kind_in_groep

Vrijeschool Pabo zij-instroom bij Hogeschool Leiden

Wil jij kinderen helpen om hun plek in de maatschappij te vinden en hun toegevoegde waarde te ontdekken? En zoek je een pabo met extra aandacht voor persoonlijke groei, holistische zienswijze, het antroposofische mensbeeld, creativiteit, cultuur en filosofie? Dan is het zij-instroomtraject voor Leraar Basisonderwijs van de Vrijeschool Pabo echt iets voor jou.

vrijeschool-pabo_kinderen_met_leerkracht
Zij-instroomtraject Leraar Basisonderwijs

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

drie meisjes lachend in de klas

In de eerste fase van de opleiding volg je onderwijs op maat bij de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo. De lessen zijn meestal op maandag en soms op woensdag.

Reken op minimaal een dag zelfstudie om je lessen voor te bereiden.

Naast de (zelf)studie sta je minstens twee dagen per week voor de klas op een basisschool.

Wat kun je verwachten?

Bij een positieve afronding van het geschiktheidsonderzoek kun je beginnen aan het zij-instroomtraject van de Vrijeschool Pabo. Je hebt hier twee jaar de tijd voor.

Van start!

In de eerste fase van de opleiding volg je onderwijs op maat. Aan de hand van je scholingsplan stippel je je eigen leerroute uit en volg je onderwijs bij de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo. Afhankelijk van je scholingsplan en leerroute zullen jouw lessen en stamgroepuren op maandag (ochtend, middag en/of avond) op Hogeschool Leiden plaatsvinden. Je kunt ook deelnemen aan de lessen die op woensdag (middag en/of avond) digitaal plaatsvinden. Je moet rekenen houden met minimaal een dag zelfstudie.

Persoonlijke leerroute

Het onderwijs is verdeeld over een aantal perioden. Voorafgaand aan iedere periode stel je jouw persoonlijke leerroute samen. Daarnaast krijg je begeleiding in de praktijk, in samenwerking met de basisschool. Het studieprogramma richt zich op het ontwikkelen van de leraarsbekwaamheden, afhankelijk van de eigen competenties en de mogelijkheden binnen de school. De landelijke basisvaardighedentoets rekenen en de hbo-taaltoets zijn een verplicht onderdeel binnen het onderwijsprogramma.

Vind je het belangrijk dat je na de opleiding ook de titel Bachelor of Education mag voeren? Bekijk dan de mogelijkheden van onze flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo.

Opbouw opleiding
 • je werkt aan jouw toekomst binnen het onderwijs en je professionele ontwikkeling. Gedurende het traject stippel jij je eigen leerroute uit. Uiteraard begeleiden onze vakbekwame docenten je hierbij.  
 • Ook volg je de meeste lessen samen met medestudenten van de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs Vrijeschool Pabo.  
 • Je volgt die onderdelen die nodig zijn binnen jouw scholingstraject. Denk hierbij aan vakken zoals rekenen, taal, pedagogie en didactiek. 
Zij-instroom programma

Als zij-instromer van de Vrijeschool Pabo Leiden volg je de meeste lessen samen met de studenten van de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs Vrijeschool Pabo. Welke onderdelen je volgt, is afhankelijk van wat er in jouw scholingstraject nodig is. Denk hierbij aan vakken zoals rekenen, taal, pedagogie en didactiek, zorgverbreding, maatschappijwetenschappen, beeldende vorming en vormtekenen.

Hoe sluit je de opleiding af?

Na succesvolle afronding van het zij-instroomtraject ontvang je het 'Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek zij-instroom in het beroep leraar in het primair onderwijs'. Daarmee heb je een lesbevoegdheid voor al het primair onderwijs in Nederland. Daarnaast ben je ook bevoegd om als leerkracht onderwijs te verzorgen in het speciaal onderwijs (sbo, so en vso).

Vind je het belangrijk dat je na de opleiding ook de titel Bachelor of Education mag voeren? Bekijk dan de mogelijkheden van onze flexibele deeltijdopleiding.

Wat leer je?

Als leraar basisonderwijs doe je meer dan alleen lesgeven. Naast de lessen die je geeft, ben je ook pedagoog. Je begeleidt leerlingen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Daar ligt ook meteen een van de belangrijkste krachten van het vrijeschoolonderwijs. Het onderwijs gaat verder dan goed leren lezen of rekenen. 

Er is bij een vrijeschool veel aandacht voor de vorming van iemands persoonlijkheid en het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar talenten.

Wat is een vrijeschool?

Vrijescholen gaan uit van een antroposofisch mensbeeld. Volgens deze visie ontwikkelt een mens zich in fasen. Elke fase wordt gekenmerkt door specifieke lichamelijke, mentale, sociale en emotionele ontwikkelingen. Je bekijkt deze ontwikkelingen niet als losse elementen, maar altijd als geheel (holistische visie). 

Vrijescholen richten het onderwijs zó in dat al deze lagen van het kind worden aangesproken en ontwikkeld.

 'Leren met hoofd, hart en handen' is daarom een veel gehoord motto binnen vrijescholen.

Wat kun je na deze opleiding?

Jouw toekomst

Als je je getuigschrift hebt gehaald, mag je in alle groepen op de basisschool lesgeven. Je bent nu in staat en bevoegd om:

 • Ontwikkelingen altijd als geheel (holistische visie) te benaderen. 
 • Ook onderwijs te verzorgen in het speciaal onderwijs. 
 • Kinderen in hun leerproces te begeleiden en een belangrijke rol te spelen in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Met ouders/verzorgers de voortgang van hun kind te bespreken.
Checklist

Iets voor jou?

 • Je hebt een hbo- of wo-diploma en je wil binnen twee jaar je onderwijsbevoegdheid behalen.
 • Het lijkt je geweldig om kinderen te helpen met hun lichamelijke, mentale, sociale én emotionele ontwikkeling.
 • De antroposofische visie van een vrijeschool spreekt je aan.
 • Je werkt graag samenwerkt met je medestudenten en docenten.
 • Je hebt een open en gedreven houding en wil een verdiepingsslag maken in je persoonlijke ontwikkeling. 
 • Je staat direct als leraar voor de klas en volg je daarnaast een of twee dagen per week onderwijs op de hogeschool.
Nynke Verdoner - COIL expert
Nienke - afgestudeerd
Op de vrijeschool ervaar ik de kracht van kunstzinnig onderwijs, vooral in de donkere maanden.
Lees Nynkes verhaal over verstilling

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het aanmelden?

Het zij-instroomtraject van de Vrijeschool Pabo begint met een verzoek tot toelating. De school waar je werkt stuurt hiervoor een mail naar [email protected] én naar docent Frank de Kiefte via [email protected]. Het is belangrijk dat je hierin minstens de volgende gegevens vermeldt: 

 • de naam en het adres van de school 
 • de naam en contactgegevens van de contactpersoon van de school 
 • de naam, geboortedatum en contactgegevens van jou (de kandidaat)  

Wij sturen hen vervolgens een link toe naar het digitaal aanmeldformulier. Ook vragen wij om een uittreksel of kopie van je diploma (dit kun je digitaal opvragen bij het diploma register van DUO) en een getekende opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging sturen wij je werkgever toe. 

Let op: aanmelden voor het zij-instroomtraject verloopt via de school waar je werkt, niet via Studielink. 

Wat is de studiebelasting?

De totale studiebelasting is ongeveer 16-20 uur per week. Dit is exclusief lesuren voor de klas.

Hoe zit het met kosten en subsidie?

Het geschiktheidsonderzoek kost € 2.000,-, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. De kosten voor opleiding bedragen € 12.500,- (€ 6.250,- per studiejaar).   

Je werkgever kan bij DUO subsidie aanvragen voor het zij-instroomtraject. Dit kan vanaf de start van de opleiding. Dit is alleen mogelijk als je de afgelopen twee jaar niet ingeschreven hebt gestaan bij een lerarenopleiding. Tenzij je deze opleiding hebt afgerond.  

Is er een kennismakingsdag?

Op 26 augustus is de kennismakingsdag. Je ontvangt na inschrijving een uitnodiging voor deze dag. Het is belangrijk dat je hier bij bent. 

De eerste lesdag is 4 september. 

Kom ik in aanmerking voor dit traject?

Zij-instroom is altijd een combinatie van werk en opleiding. Je wordt hiervoor aangemeld door de school waar je werkt.
Om in aanmerking te komen voor het zij-instroomtraject is het voorwaardelijk dat:

 • je in het bezit bent van een bachelor of master degree (hbo- of wo-niveau);
 • je een baan hebt bij een basisschool in het vrijeschoolonderwijs (we adviseren twee dan wel drie dagen per week);
 • jouw werkgever vold​oende mogelijkheden heeft om je te begeleiden tijdens de opleiding en bereid is om de kosten voor het geschiktheidsonderzoek en opleidingstraject te dragen. Jij, de school waar je gaat werken en de opleiding tekenen hiervoor een tripartite-overeenkomst.

Nog geen baan in het vrijeschoolonderwijs?

Dan is het belangrijk dat je eerst een basisschool vindt die bereid is om je te begeleiden tijdens de opleiding en de kosten voor het geschiktheidsonderzoek en het opleidingstraject op zich te nemen. De school kan hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden voor een subsidie zij-instroom vind je op de website van duo. Op de website van vrijescholen kun je terecht voor een overzicht van vacatures. Je kunt daarnaast ook scholen of schoolbesturen benaderen. 

Wat is het geschiktheidsonderzoek?

Voorafgaand aan het zij-instroomtraject vindt een geschiktheidsonderzoek plaats. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of je voldoende basisvaardigheden hebt om direct als leraar aan de slag te gaan. Ook willen we vaststellen of je de potentie hebt om je binnen twee jaar te ontwikkelen tot een start bekwame leraar.

Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit het maken van de landelijke reken- en wiskunde toets Wiscat, het samenstellen van een portfolio en een assessment op de je werkplek. 

Om het niveau van jouw rekenvaardigheden te beoordelen is de toets rekenen-wiskunde (Wiscat) ook onderdeel van het onderzoek. Deze toets moet met een voldoende worden afgerond.

 • Instroom september 2024: wiscat afname 24 mei om 16.00 uur en 7 juni om 16.00 uur (herkansing). Aanmelding vóór 17 mei 2024.

Voorwaarden deelname geschiktheidsonderzoek

Voor deelname aan het geschiktheidsonderzoek ben je in het bezit van een hbo- of wo-diploma (van een door de NVAO erkende opleiding). Daarnaast heb je een vrijeschool of schoolbestuur bereid gevonden om samen met jou het zij-instroomtraject in te gaan. Een school die jou ook een aanstelling kan bieden als leraar in het primair - of voortgezet speciaal onderwijs. De school biedt je voldoende begeleiding.

Buitenlands diploma

Heb je jouw bachelor of master in het buitenland behaald, dan vragen wij om een gewaarmerkt kopie van je diploma of een waardering van je diploma bij DUO of Nuffic. Ook kan het verzoek zijn om een NT2-examen te doen. Op de pagina Studenten uit het buitenland van de afdeling Studentinschrijving vind je hier meer informatie over. Of bel ons voor overleg.

Advies omvang aanstelling

Wij adviseren je om twee dan wel drie dagen per week als leraar te werken. Zodat je de nodige verdieping bereikt. Ook kun je zo opleiding en werk goed combineren.

Laat je horen!

Wil je hulp bij het kiezen, of meer informatie over het zij-instroomtraject?

Bel: 071 - 51 88 726
Mail: [email protected]
Volg ons op: LinkedIn

Bezoek de Online Informatieavond

Keuze gemaakt?

Je bent eruit: je gaat voor dit zij-instroomtraject van de Vrijeschool Pabo! Check de inschrijfprocedure onder 'Veelgestelde vragen'.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Werk je in het onderwijs en wil je je verder ontwikkelen? Centrum onderwijs & innovatie Leiden (COIL) verzorgt nascholing, advies en begeleiding voor leraren, docenten, teams en leiders in het onderwijs. Wij staan voor een duurzame ontwikkeling van het onderwijs. Dat betekent dat we ons richten op dat wat echt belangrijk is en dat we samen met jou tot oplossingen komen die jou en jouw team verder brengen, nu én in de toekomst.

Meer over Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Kijk nog even verder

Vrijeschool Pabo zij-instroom toch niet jouw ding?

Leraar Basisonderwijs: Spring zij-instroom

Zij-instroom
Lees meerover Leraar Basisonderwijs: Spring zij-instroom
Pabo studente puzzelt met leerling

Leraar Basisonderwijs: Pabo zij-instroom

Zij-instroom
Lees meerover Leraar Basisonderwijs: Pabo zij-instroom
Pabo zij-instroom traject leraard leg oefening uit aan leerlingen

Twijfel je nog?

Stel je vragen tijdens de online informatieavond op dinsdag 19 november.

Meld je aan