Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo

Voltijd
 • Duur: 4 jaar
 • Start: 1 september
 • Inschrijven: t/m 15 juli
 • Bachelor of Education in Primary Schools
Zo schrijf je je in

Vrijeschool Pabo bij Hogeschool Leiden

Zie jij al voor je dat je straks kinderen voorbereidt op hun toekomst? En dat je ze helpt om hun plek in de maatschappij te vinden en hun toegevoegde waarde te ontdekken? Dan is de Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden de opleiding voor jou: een pabo met extra aandacht voor persoonlijke groei, creativiteit, cultuur, natuur en filosofie.

Student Vrijeschool Pabo bij Hogeschool Leiden staat voor de klas en doet oefening voor aan kinderen
De dag van Laurens bij de opleiding Vrijeschool Pabo (voltijd)

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Ieder kind heeft eigen talenten en mogelijkheden. Hoe kun jij het beste helpen om deze naar boven te brengen? Dat leer je bij de Vrijeschool Pabo aan Hogeschool Leiden.

Samen en zelfstandig werken
 • Je ontdekt de competenties voor jouw beroep: werken met kinderen in de klas, samenwerken in een team van leraren en onderwijs ontwerpen op creatieve manieren.
 • Je volgt kennisvakken, zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie.
 • Je volgt ook kunstvakken, zoals boetseren, tekenen, schilderen, muziek, drama, dans en euritmie. Je leert verhalen vertellen uit de cultuurgeschiedenis (bijvoorbeeld uit de Griekse mythologie, maar ook legendes en sprookjes). Culturele ontwikkeling speelt een grote rol op vrijescholen.
 • In ieder studiejaar loop je stage, zowel bij vrijescholen als bij reguliere basisscholen.
 • Je doet mee met de jaarfeesten en gemeenschappelijke bijeenkomsten. Bekijk alvast een filmpje over de Michaëldagen.
Uitgangspunt van de vrijeschool

Wat onderscheidt de vrijeschool-pedagogie van de 'reguliere' pedagogie? Het uitgangspunt van de vrijeschool: onderwijzen is ook opvoeden.

Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Het draait ook om persoonlijkheidsvorming, met een focus op de talenten van een kind. De vraag is niet 'hoe past dit kind straks in de maatschappij?', maar 'welke kwaliteiten voegt dit kind toe aan de maatschappij?'.

In het onderwijs klinkt het 'holistische' door. Je bekijkt de fysieke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkelingen niet los van elkaar, maar juist samen. Je maakt kinderen volwaardig deelgenoot van hun eigen leerproces. Zo help je ze om hun eigen plek te vinden in een snel veranderende wereld. Zelfontplooiing, creativiteit, kunst en cultuur dragen hieraan bij.

Leren met hoofd, hart en handen

De Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden is geïnspireerd door het antroposofische mensbeeld. Je hebt bij de opleiding geen achtergrond op de vrijeschool of in de antroposofie nodig, maar je moet er wel voor openstaan.

Hoofd, hart en handen (ofwel verstand, beleving en praktische vaardigheden) zijn in het onderwijs in balans met elkaar. Je werkt dus aan de cognitieve ontwikkeling, maar óók aan de sociaal emotionele en de motorische ontwikkeling.

Tijdens de opleiding leer je hoe kinderen groeien in de verschillende levensfases. Daarnaast kijk je naar je eigen talenten en valkuilen. Zo leer je om steeds meer te vertrouwen op je kwaliteiten.

Meer weten over het vrijeschoolonderwijs en de antroposofie?

Met de begeleiding die je nodig hebt

Je volgt een kleinschalige opleiding, met een intensieve samenwerking tussen de studenten en de betrokken, ervaren docenten. Je krijgt goede begeleiding, zowel bij de vakken als je persoonlijke ontwikkeling.

Wil je deze studie doen met een functiebeperking? In de meeste gevallen kan dat gewoon! Lees meer over studeren met een functiebeperking en maak een afspraak.

Marlieke - student
Het is geen droge studie, maar juist heel creatief en uitdagend
Waarom koos ze deze opleiding?

Voorafgaand aan de opleiding

 • Je kunt de opleiding volgen in verschillende varianten (voltijd, flexibele deeltijd en zij-instroom). Bekijk welke opleidingsvariant bij jou past.
 • Om een bewuste studiekeuze te maken, doorloop je een verplichte intakeprocedure. Lees wat dit inhoudt.
Kies je opleidingsvariant

Voltijdopleiding Vrijeschool Pabo

Kom je van het voortgezet onderwijs? Dan past de voltijdopleiding Vrijeschool Pabo bij jou (deze pagina).

Flexibele deeltijdopleiding Vrijeschool Pabo

Je kunt bij Hogeschool Leiden de flexibele deeltijdopleiding Vrijeschool Pabo doen, met meer zelfstudie en minder contacttijden. We houden rekening met jouw leerbehoeften, vooropleiding, (werk)ervaring en persoonlijke situatie.

Zij-instroom Vrijeschool Pabo

Heb je al een hbo- of wo-opleiding afgerond? Dan kun je een zij-instroomtraject Vrijeschool Pabo volgen. Je combineert de opleiding met een baan op een basisschool.

Andere Pabo-opleidingen bij Hogeschool Leiden

Naast de vrijeschoolopleiding kun je meer lerarenopleidingen bij Hogeschool Leiden doen.

Doorloop de intakeprocedure

Is de opleiding een goede match voor jou? Om een bewuste keuze te maken, doorloop je een verplichte intakeprocedure. Soms moet je ook één of meerdere toelatingstoets(en) doen, afhankelijk van je vooropleiding. Lees meer over de intakeprocedure.

Studenten Vrijeschool Pabo staan op een rij en doen oefeningen in de les
Een student Vrijeschool Pabo kijkt omhoog naar boom om deze na te tekenen met groepje studenten achter zich
Studieopbouw

Wat doe je in je eerste jaar?

Van kennisvakken tot kunstvakken, van stages tot projecten: lees wat je kunt verwachten. Handig om alvast te weten.

Je eerste jaar

Jaar 1 staat in het teken van 'waarnemen en denken'. Je krijgt verschillende vakken, gericht op:

 • De achtergrond van de vrijeschool
 • Het lesgeven (zoals didactiek)
 • Je eigen denkontwikkeling (zoals filosofie)
 • Je eigen kunstzinnige vermogens (zoals handvaardigheid)

Verplichte toetsen

Je doet de landelijke rekentoets (Wiscat) en de toets professionele taalvaardigheid.

Stage

Ook loop je je eerste stage. Hoe sta je voor de klas? Hoe begeleid je kinderen klassikaal en individueel? En hoe vind je dit? Pas jij bij het onderwijs en past het onderwijs bij jou?

Wat moet je halen in je eerste jaar Vrijeschool Pabo?

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Heb je tussen de 48 en 60 studiepunten (EC) behaald én alle essentiële studieonderdelen succesvol afgerond? Dan mag je door naar het tweede jaar.

Blijkt dat de Vrijeschool Pabo toch niet de juiste opleiding voor je is? Dan helpen we je graag met het zoeken naar een alternatief.

Jaar 2, 3 en 4

Tijdens je eerste jaar vertellen we je natuurlijk alles over de hoofdfase van de opleiding, waarin onderwijs en stages elkaar afwisselen. Je leert steeds meer je kwaliteiten kennen. Dit zijn alvast een paar highlights.

Jaar 2

Jaar 2 draait om 'spel en beweging', met een focus op didactiek. Je bouwt de belangrijke kwaliteiten van een leraar op, de ene keer doelgericht en dan weer flexibel.

Jaar 3

Tijdens de eerste helft van jaar 3 volg je een minor (keuzevakken) binnen of buiten de opleiding, die je zelf kiest. Je kunt ook een internationale stage doen of een eigen plan uitvoeren, dat bijdraagt aan jouw leraarschap.

Vanaf de tweede helft van jaar 3 kun je je specialiseren in een ontwikkelingsfase van de kinderen op de basisschool:

 • Kleuterspecialisatie van 4-7 jaar
 • Het kind van 8-12 jaar
 • (Pre)puber van 10-12 jaar

Jaar 4

Jaar 4 staat in het teken van je afstuderen. In het eerste deel van je afstudeerfase ontwikkel je jouw opgebouwde ervaring verder. In het tweede deel rond je de opleiding af met een praktijkgericht kunstzinnig onderzoek.

Tips van studenten
Leert veel van de studie

Jur

Zo ontwikkelt hij zichzelf
Doet een minor in Newcastle

Annette

Dit is haar buitenlandervaring
Geniet van de afwisseling

Marlieke

Zo ervaart ze de studie
Leert veel van de studie

Jur

Zo ontwikkelt hij zichzelf
Doet een minor in Newcastle

Annette

Dit is haar buitenlandervaring
Geniet van de afwisseling

Marlieke

Zo ervaart ze de studie
Afgestudeerd en dan?

Jouw toekomst

We leiden je op tot een veelzijdige leerkracht. Of misschien past de term opvoedingskunstenaar beter. Wil je lesgeven op een vrijebasisschool, reguliere basisschool of in het voortgezet onderwijs? Bekijk alvast je mogelijkheden.

Werken

Type onderwijs na Vrijeschool Pabo

Als afgestudeerde aan onze vrijeschoolopleiding kun je op veel plekken lesgeven, in Nederland of elders in de wereld.

 • Je bent bevoegd als leerkracht in het basisonderwijs. Ga aan de slag bij vrijescholen: dit zijn er ruim honderd in Nederland en België. Of werk bij een reguliere basisschool.
 • Wil je liever lesgeven in het voortgezet onderwijs? Na de Vrijeschool Pabo kun je dan een tweedegraads lesbevoegdheid halen. Loop in je derde jaar alvast stage in deze richting.

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Als leraar basisonderwijs doe je meer dan alleen lesgeven. Je bent ook pedagoog. Je begeleidt leerlingen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van hun talenten.

Verder studeren

Na je afstuderen kun je onze nascholingscursussen voor professionals in het (vrijeschool)onderwijs volgen.

Wil je na je bacheloropleiding Vrijeschool Pabo nog een master volgen? Je kunt je bijvoorbeeld verder specialiseren als intern begeleider met de hbo-master Special Educational Needs. Of je kunt je verder professionaliseren tot remedial teacher, directielid of coördinator op het gebied van rekenen en taal.

Of past een universitaire master zoals (ortho)pedagogiek, onderwijskunde of pedagogisch leiderschap beter bij jou? Dan volg je meestal eerst een schakelprogramma op de universiteit.

Basisschoolleerlingen in de klas in vrijeschoolonderwijs
Student Vrijeschool Pabo met basisschoolleerlingen in de klas
Checklist

Iets voor jou?

 • Je hebt een mbo niveau 4-, havo- of vwo-diploma.
 • Het lijkt je leuk om voor de klas te staan.
 • Je wilt kinderen helpen met hun fysieke, cognitieve, sociale én emotionele ontwikkeling.
 • De antroposofische visie spreekt je aan, met ruimte voor zelfontplooiing, talentontwikkeling, creativiteit, kunst en cultuur.
 • Je werkt graag samen.
 • Je hebt een open houding en bent niet bang om je persoonlijke ontwikkeling aan te gaan.
Tessa - student
De opleiding is heel afwisselend. Er is een mooie balans tussen kunstzinnig en cognitief. Van vormtekenen tot een creatief rekenspel.
Tekenboekje ligt op tafel in de les bij Vrijeschool Pabo
Een studente Vrijeschool Pabo bekijkt een boom secuur om deze na te tekenen

Dáárom Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is de enige plek in Nederland waar je de hbo-opleiding Vrijeschool Pabo kunt volgen. En dat wil je!

Twee studenten overleggen achter laptop in het hoofdgebouw van Hogeschool Leiden aan een statafel
Studenten lopen door Leiden centrum
Welkom bij Hogeschool Leiden
Lotte - student
Binnen de Vrijeschool Pabo word ik in mijn kracht gezet. Er is genoeg tijd om rustig te ontdekken wie ik ben als leraar.
Hoe maakte ze haar studiekeuze?

Veelgestelde vragen

Over deze studie
Wat zijn de toelatingseisen?

Bekijk de toelatingseisen voor de opleiding, die verschillen per vooropleiding. Soms moet je toelatingstoets(en) doen. Daar lees je ook hoe je je moet inschrijven en hoe de verplichte intakeprocedure verloopt.

Wanneer moet ik me inschrijven?

De deadline voor deze studie is 15 juli.

Controleer goed of je aan de toelatingseisen voldoet. En zorg dat je een DigiD hebt: die heb je namelijk nodig om je in te schrijven via Studielink. Een DigiD aanvragen duurt ongeveer een week.

Hoe kan ik me voorbereiden?
Wanneer start de opleiding?

Op of rond 1 september. Let op: vaak zijn er al (introductie-)activiteiten in de laatste week van augustus. De precieze data hoor je van ons na je inschrijving.

Goed om te weten: je kunt bij deze opleiding niet in februari starten.

Wat zijn de extra kosten?

Naast collegegeld betaal je ook:

 • Ongeveer € 500,- voor boeken en andere studiematerialen in het eerste jaar. In de latere jaren is dat ongeveer de helft.
 • Ongeveer € 120,- voor het introductiekamp en excursies in het eerste jaar.
 • Je hebt een eigen laptop nodig.
Is de opleiding in deeltijd of duaal te volgen?

Ja, dat kan.

Naast de Vrijeschool Pabo kun je meer lerarenopleidingen bij Hogeschool Leiden doen.

Moet ik kunstzinnig en/of antroposofisch zijn?

Je hebt geen achtergrond op de vrijeschool of in de antroposofie nodig, maar je moet er wel voor openstaan. Ook is het belangrijk dat je het leuk vindt om kunstzinnig bezig te zijn. Tijdens de opleiding ontdek je waar jouw specifieke talenten liggen.

Past dat niet bij jou? Naast de Vrijeschool Pabo kun je meer lerarenopleidingen bij Hogeschool Leiden doen.

Zijn er verplichte toetsen voor rekenen en taal?

Ja, je maakt in jaar 1 de landelijke rekentoets (Wiscat) én de toets professionele taalvaardigheid.

Je mag zowel de rekentoets als de taaltoets drie keer maken. We helpen je bij de voorbereiding.

Wat staat er in de Onderwijs- en examenregeling (OER)?
Algemeen
Hoeveel collegegeld betaal ik?

Voor studiejaar 2024-2025 is het wettelijk collegegeld voltijd, deeltijd en duaal: € 2.530,-. Lees alles over collegegeld.

Wanneer is de Open Dag?

Er zijn verschillende Open Dagen bij Hogeschool Leiden. Bekijk alle data en meld je aan.

Wil je weten of de opleiding écht de perfecte match voor jou is? Bij sommige opleidingen kun je je ook aanmelden voor:

Welke subsidies zijn er voor lerarenopleidingen?

De overheid heeft verschillende subsidies en tegemoetkomingen voor studenten aan een hbo-lerarenopleiding. Bekijk op de site van DUO of jij aan de voorwaarden voldoet.

Ik heb een functiebeperking, wat nu?

In de meeste gevallen kun je deze studie gewoon doen! De afdeling Student Support ondersteunt je hierbij: bekijk informatie of maak een afspraak.

We ondersteunen je bij bijvoorbeeld:

 • Motorische of zintuiglijke handicap
 • (Chronische) ziekte
 • Psychische klachten
 • Spraakstoornis
 • Dyslexie/dyscalculie
 • Autismespectrumstoornis
 • AD(H)D
Kan ik vanaf de hogeschool overstappen naar de universiteit?

Universiteiten mogen toelatingseisen stellen aan een student met een hbo-propedeuse. Met je bacheloropleiding is doorstroom naar een universitaire master soms mogelijk, vaak moet je dan nog wel een schakeljaar volgen.

Zoek de diverse mogelijkheden goed uit via de universiteit van jouw keuze.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Hogeschool Leiden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens: we voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en jouw rechten? Lees ons Privacy Statement.

Twijfel je nog?

Kom dan sfeer proeven bij Hogeschool Leiden en stel al je vragen.

Bezoek onze Open Dag

Perfecte match?

Kijk of dit écht de opleiding voor jou is.

Keuze gemaakt?

Je bent eruit: de Vrijeschool Pabo is jouw favoriete studie.

Schrijf je uiterlijk 15 juli in
Kijk nog even verder

Vrijeschool Pabo toch niet jouw ding?

Leraar Basisonderwijs: Pabo

Voltijd
Lees meerover Leraar Basisonderwijs: Pabo
Studenten Pabo in gesprek aan een grote tafel in de klas

Docent Dans/Euritmie

Voltijd
Lees meerover Docent Dans/Euritmie
Bewegende studenten in bijzondere kleding tijdens voorstelling opleiding docent dans euritmie

Vaktherapie

Voltijd
Lees meerover Vaktherapie
Studenten vaktherapie maken beweging met handen in een cirkel

Enthousiast over onderwijs

Lesgeven, coachen of begeleiden
Bekijk al onze lerarenopleidingen
Studenten van Vrijeschool Pabo lachen tijdens buitenles in het bos