Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Toelating en inschrijving Vrijeschool Pabo deeltijd

Spreekt de opleiding Leraar basisonderwijs: Vrijeschool Pabo (flexibele deeltijd) jou aan? Lees hier belangrijke informatie over inschrijven, toelatingseisen en de intakeprocedure.

Direct inschrijven via Studielink

Inschrijven in vier stappen

Wil je je inschrijven voor Vrijeschool Pabo deeltijd aan Hogeschool Leiden? Volg deze vier stappen. Hieronder vind je per stap meer informatie.

 1. Kijk of je voldoet aan de toelatingseisen.
 2. Schrijf je in via Studielink (uiterlijk 15 juli).
 3. Doorloop de verplichte intakeprocedure.
 4. Meld je aan voor de toelatingstoets(en). Of en welke je moet maken, hangt af van je vooropleiding.
Pabo buitenles uitleg docent in het bos

Stap 1: check de toelatingseisen

Je kunt de opleiding volgen met verschillende diploma’s. Soms moet je 1 of meerdere toelatingstoets(en) doen, afhankelijk van je vooropleiding:

Vwo

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld vier jaar.

Diploma voor 2007 behaald?
Dan moet deze door de examencommissie beoordeeld worden. Dit kan via [email protected].

Havo

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden als je examen hebt gedaan in de volgende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie óf natuur, leven & techniek. Als één of meerdere van deze vakken ontbreken, dan kun je alleen starten met de opleiding als je ook de toelatingstoets(en) behaalt. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld vier jaar.

Toelatingstoets
De actuele informatie over de landelijke toelatingstoetsen (aanvullende eis om in te kunnen stromen bij de opleiding Leraar Basisonderwijs) en de afnamedata vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Houd die website daarom regelmatig in de gaten. Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de Pabo flexibele deeltijd, ontvang je van ons een mail met inloggegevens voor de online intakeprocedure. In deze procedure is ook de mogelijkheid opgenomen om je op te geven voor de toelatingstoetsen. 

Diploma voor 2007 behaald?
Dan moet deze door de examencommissie beoordeeld worden. Dit kan via [email protected].

Mbo

Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden met een diploma op niveau 4 en als je de toelatingstoetsen hebt behaald. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld vier jaar.

Toelatingstoets
De actuele informatie over de landelijke toelatingstoetsen (aanvullende eis om in te kunnen stromen bij de opleiding Leraar Basisonderwijs) en de afnamedata vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Houd die website daarom regelmatig in de gaten. Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de Pabo flexibele deeltijd, ontvang je van ons een mail met inloggegevens voor de online intakeprocedure. In deze procedure is ook de mogelijkheid opgenomen om je op te geven voor de toelatingstoetsen. 

Propedeuse pabo

Je propedeuse blijft geldig waardoor je propedeutische fase van de opleiding niet opnieuw hoeft te doen. Om de vrijstelling voor de propedeuse bij de examencommissie aan te vragen, dien je een verzoek als hogerejaars in bij Studielink.

Belangrijk

Heb je al een Propedeuse op een andere Pabo behaald en wil je overstappen naar de Vrijeschool Pabo? In dat geval hoef je geen landelijke toelatingstoetsen te maken, maar het is wel noodzakelijk dat je dit laat weten aan de examencommissie en de coördinator van de intakeprocedure via: [email protected] én [email protected] (geef hierbij aan dat het gaat om de Vrijeschool Pabo en welke opleidingsvariant je wil volgen).

Hbo/wo

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Je kunt de opleiding in gemiddeld twee jaar doorlopen. 

Propedeuse hbo/wo

De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van je vooropleiding vóór je aan het hbo/wo begon. Zie vwo, havo, mbo hieronder om te zien óf en zo ja, welke toelatingstoetsen je moet maken. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld vier jaar.

Belangrijk

Heb je al een Propedeuse op een andere Pabo behaald en wil je overstappen naar de Vrijeschool Pabo? In dat geval hoef je geen landelijke toelatingstoetsen te maken, maar het is wel noodzakelijk dat je dit laat weten aan de examencommissie en de coördinator van de intakeprocedure via: [email protected] én [email protected] (geef hierbij aan dat het gaat om de Vrijeschool Pabo en welke opleidingsvariant je wil volgen).

Buitenlands diploma

De toelatingstoets(en) die je eventueel moet maken, baseren we op je specifieke diploma. Bekijk meer informatie op de pagina Studenten uit het buitenland. Je doorloopt ook de verplichte intakeprocedure.

Toelatingstoets
De actuele informatie over de landelijke toelatingstoetsen (aanvullende eis om in te kunnen stromen bij de opleiding Leraar Basisonderwijs) en de afnamedata vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Houd die website daarom regelmatig in de gaten. Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de Pabo flexibele deeltijd, ontvang je van ons een mail met inloggegevens voor de online intakeprocedure. In deze procedure is ook de mogelijkheid opgenomen om je op te geven voor de toelatingstoetsen. 

21+ toets

Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden als je de 21+ toets én alle toelatingstoetsen hebt gehaald. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld vier jaar.

Toelatingstoets
De actuele informatie over de landelijke toelatingstoetsen (aanvullende eis om in te kunnen stromen bij de opleiding Leraar Basisonderwijs) en de afnamedata vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Houd die website daarom regelmatig in de gaten. Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de Pabo flexibele deeltijd, ontvang je van ons een mail met inloggegevens voor de online intakeprocedure. In deze procedure is ook de mogelijkheid opgenomen om je op te geven voor de toelatingstoetsen. 

Belangrijk

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toellating onder Toelatingsonderzoek 21+. Bij een diploma dat gelijkwaardig is aan havo, vwo of mbo niveau 4 is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van bovenstaande eis te verlenen. Een verzoek hiervoor kun je richten aan de examencommissie via [email protected].

Stap 2: Schrijf je in via Studielink

Voldoe je aan de toelatingseisen en weet je zeker dat deze studie bij je past? Schrijf je uiterlijk 15 juli in via Studielink. (Gebruik je DigiD. Of vraag DigiD aan: dit duurt ongeveer één week.)

Let op

Heb je je al aangemeld via Studielink? Houd dan je e-mailbox goed in de gaten. Communicatie over de intakeprocedure verloopt via het mailadres dat je hebt doorgegeven in Studielink. Ontvang je geen mail over de Studiekeuzecheck? Controleer dan je spambox en neem wanneer nodig contact met op met onze Servicedesk via [email protected].

Volg hierna nog stap 3 en 4.

Schrijf je in via Studielink

Stap 3: De intakeprocedure

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink ontvang je inloggegevens voor onze online intakeprocedure. Met deze gegevens kun je jouw motivatiebrief uploaden en de vragenlijsten invullen. Ook maak je via deze site je keuze voor de flexibele deeltijdopleiding of de voltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo.

Wat houdt de intakeprocedure in?

De intakeprocedure bestaat uit:

 • het bezoeken van een Open Dag.
 • het invullen van een digitale vragenlijst en uploaden van je motivatiebrief. De motivatiebrief gebruiken we aan de start van je opleiding en wordt meegenomen in het uitzetten van je individuele leerroute.
 • het maken van de diagnostische rekentoets. Je kunt kiezen voor een van de onderstaande toetsdata:
  • Maandag 8 juli van 18.30 uur tot 21.30 uur
  • Maandag 24 juni van 18.30 uur tot 21.30 uur
  • Zaterdag 15 juni van 9.00 uur tot 13.00 uur
 • een gezamenlijke kennismaking (meer hierover lees je meer in de startbrief die je voorafgaand aan de start van de opleiding ontvangt). Voor de start in februari is de kennismakingsbijeenkomst in februari 2024.
Kinderen in de klas plakken post-its

Stap 4: Toelatingstoetsen

Iedereen doorloopt de intakeprocedure (zie stap 3). Soms moet je daarnaast één of meerdere landelijke toelatingstoets(en) doen, afhankelijk van je vooropleiding (zie stap 1).

Er zijn drie toelatingstoetsen:

 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • natuur & techniek

Hoe schrijf ik me in?

Je geeft bij de intakeprocedure (zie stap 3) aan of je de toelatingstoets(en) moet maken. Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de Vrijeschool Pabo flexibele deeltijd, ontvang je van ons een mail met inloggegevens voor de online intakeprocedure. In deze procedure is ook de mogelijkheid opgenomen om je op te geven voor de toelatingstoetsen. Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschrijven.

In verschillende perioden kun je de toelatingstoets(en) doen. De toetsen zijn in heel Nederland hetzelfde. Je kunt een toets doen bij Hogeschool Leiden of bij een andere Pabo. Kijk welke locatie en datum jou het beste schikt.

Check de website Goed voorbereid naar de Pabo voor actuele informatie en afnamedata. Hier vind je ook studiemateriaal, voorbeeldtoetsen, begrippenlijsten, studieplannen en meer.

Voorbereidende cursus

Heb je één of meerdere van de toelatingstoetsen nog niet behaald? In de zomerperiode bieden we een voorbereidende cursus aan. Er zijn hieraan geen kosten verbonden.

Deze korte en krachtige opfriscursus is bedoeld voor aankomend studenten die zichzelf eerder al verdiept hebben in de leerstof. Je kunt deelnemen als je de eerste kans niet hebt gehaald of als je  je graag extra wil voorbereiden op je eerste kans. De cursus wordt gegeven door ouderejaars hbo- en wo-studenten (onder begeleiding van docenten van de Pabo Leiden).

Wil je graag deelnemen aan de voorbereidende cursus? Meld je dan zo snel mogelijk aan (via onze intakeprocedure). Er is een maximum aantal plekken beschikbaar.

Kosten en vergoedingen

Welk bedrag je betaalt aan collegegeld is van verschillende factoren afhankelijk, zoals je vooropleiding en nationaliteit. Meer informatie hierover en de actuele bedragen vind je op de pagina Collegegeld van de Studentinschrijving.

Vanuit de overheid zijn er verschillende financieringsmogelijkheden voor het volgen van een lerarenopleiding, o.a. de regeling Tegemoetkoming in de studiekosten leraren, het Levenlanglerenkrediet en een regeling halvering collegegeld voor studenten die voor het eerst starten bij een bacheloropleiding. Bekijk Rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Vrijstelling

De vrijstelling is toepasbaar op verschillende situaties die hieronder worden toegelicht.

Je hebt een:

 • behaald hbo-/wo-diploma. (68 EC)
 • behaald (deel van het) diploma van de hbo-opleiding Kunstzinnige Therapie van Hogeschool Leiden. (tot max. 92 EC)
 • behaald hbo-/wo-diploma en werkzaam in het voortgezet onderwijs. (77 EC)
 • ervaring van minimaal 3 jaar onderbouw of middelbaar vrijeschoolonderwijs. (6EC)
 • behaald mbo-diploma Onderwijsassistent niveau 4. (32 EC) (indien daarna een ander hbo-/wo-diploma is behaald, dan geldt zowel de vrijstelling van mbo Onderwijsassistent als die van het hbo-/wo-diploma).


Uitgebreide informatie vind je in de bijlage: vrijstellingenlijst vrijeschool flexibele deeltijd ( pdf) met hierin de vrijstellingen per optie en uitgeschreven per fase. 

Informatie over de opleiding

Twijfel je nog?

Wat leer je allemaal tijdens de opleiding Vrijeschool Pabo (flexibele deeltijd) bij Hogeschool Leiden? Hoe ziet de studieopbouw eruit en waar ga je later werken?

Lees alles over de opleiding

Neem contact op bij vragen

Heb je vragen over de intakeprocedure die niet beantwoord worden op deze pagina, neem dan contact met ons op via [email protected]. Geef hierbij aan dat het gaat om de Vrijeschool Pabo en welke opleidingsvariant je wilt volgen.