Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Leraar basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd

Flexibele deeltijd
 • Duur: 2-4 jaar
 • Start: sept/feb
 • Inschrijven: va. 1 okt.
 • Bachelor of Education in Primary Schools
Zo schrijf je je in
Twee studenten van Pabo Flexibele deeltijd werken samen en kijken op laptop

Deeltijd Pabo bij Hogeschool Leiden

Spreekt een dynamisch en afwisselend beroep je aan? En ben je begaan met de groei en ontwikkeling van kinderen binnen het onderwijs? Dan is leraar in het basisonderwijs een mooi en gevarieerd beroep voor jou. Als leraar heb je een belangrijke maatschappelijke taak waarin jij het verschil kunt maken. Onze Pabo flexibele deeltijd bereidt jou hier optimaal op voor.

Ons programma is flexibel af te stemmen op jouw leerbehoefte, werkervaring en persoonlijke situatie. Zodat het voor jou goed te combineren is met jouw werk- en privéleven.

Pabo zij-instroom traject leraard leg oefening uit aan leerlingen
Leraar basisonderwijs: een flexibele (deeltijd)opleiding

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

De opleiding Leraar Basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd bestaat uit vier fases: 

 1. Oriënteren op beroep
 2. Leraarschap
 3. Creëren van leren
 4. Visie en ambitie

Elke fase is opgebouwd uit een generieke lijn, een vakspecifieke lijn en een meesterproef. Het tempo waarin je de opleiding doorloopt verschilt per student. Dit is afhankelijk van je kennis, ervaring, diploma's en de tijd die je eraan kan besteden. 

Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bachelor afgerond, dan is het mogelijk om de Pabo deeltijd te volgen als verkort opleidingstraject. Hierbij doorloop je de opleiding in ongeveer twee jaar. Dit komt neer op zo’n 40 uur studietijd per week. Als je minder tijd per week aan de opleiding besteedt of meer oefening nodig hebt, dan kun je er langer over doen

Inhoud programma
Wat ga je doen
 • Je volgt je eigen leerpad met een combinatie van contactonderwijs, digitale leerpaden en leren in de praktijk.
 • Je ontdekt de competenties voor jouw beroep: werken met kinderen in de klas, samenwerken in een team van leraren en onderwijs ontwerpen op creatieve manieren.
 • Je ontwikkelt competenties die belangrijk zijn binnen het leerproces, zoals creativiteit, flexibiliteit en onderzoekend, reflecterend en innoverend vermogen.
 • Je ontwikkelt je op de verschillende gebieden die in het basisonderwijs gegeven worden. Je verdiept je hierbij in de kennis, leerlijnen en vakdidactiek. 
 • Je hebt een vaste lesdag: woensdagmiddag & -avond.
 • Je hebt een lesdag op de hogeschool
Praktijkgericht leren

Samen met je docenten en medestudenten bespreek je de ervaringen en uitdagingen die je tijdens je lesdag opdoet. De vraagstukken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan relevante theorieën. Ook is er ruimte om jouw vaardigheden te oefenen en verder uit te bouwen. 

Leren van en met elkaar

Gedurende de opleiding word je opgeleid door een vast team van professionals.

Inhoudelijke coaching
Een deel van jouw docenten houdt zich bezig met het samenstellen en beoordelen van het vakkenpakket, zoals taal, rekenen, bewegingsonderwijs, natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, drama, muziek, beeldende vorming, schrijven en Engels.

Daarnaast zijn er experts die je begeleiden in het doen van onderzoek, pedagogisch handelen, didactische handen, persoonsvorming, communiceren en reflecteren.

Persoonlijke coaching
Gedurende de hele opleiding word je begeleid door je leercoach op basis van vraaggestuurde coaching. Jij bepaalt wanneer je behoefte hebt aan coaching en welke vragen hierbij centraal staan.

Mentor op de stageplek
Op de stageplek zelf word je begeleid door een mentor, de leerkracht van de groep waar jij stage loopt. Samen met deze mentor en je leercoach stippel jij het leerpad voor het volgende half jaar uit.

Kies je eigen leerpad

Bij de opleiding Leraar Basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd ligt de focus op het ontwikkelen van jouw competenties op het gebied van pedagogisch-didactische vaardigheden. Met name competenties zoals nieuwsgierigheid, exact waarnemen, verbinden van theorie en praktijk, onderzoekend vermogen en kunstzinnig vermogen spelen een belangrijke rol binnen het leerproces. Dat proces ziet er voor iedere student anders uit. In het onderwijsprogramma is dan ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen keuzes en het ontwikkelen van algemene (vakinhoudelijke) kennis.

Leerpaden
Binnen het programma van de Pabo flexibele deeltijd werken we met verschillende leerpaden: contactonderwijs, digitale leerpaden en leren in de praktijk. Afhankelijk van jouw leervoorkeur kies je per onderwijsonderdeel welke manier van leren het beste bij jouw past.

Academische route
Wil je binnen de flexibele deeltijdopleiding naast de praktijk ook extra wetenschappelijke kennis opdoen en academische vaardigheden ontwikkelen? Kies dan voor onze academische route. Hierbij kies je in de eerste fase van de opleiding 'Rekenen oudere kind' en/of ‘Taal oudere kind’ en in de laatste fase van de opleiding 'Pedagogisch handelen – passend onderwijs' en/of ‘Didactisch handelen’.

Lesdag

Wekelijks heb je een vaste lesdag op woensdag. Het tempo waarin je de opleiding doorloopt verschilt per student. Dit is afhankelijk van je kennis, ervaring, diploma's en de tijd die je eraan kunt besteden. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bachelor afgerond, dan is het mogelijk om de Pabo: flexibele deeltijd te volgen als verkort opleidingstraject. Hierbij doorloop je de opleiding in ongeveer twee jaar. Dit komt neer op zo’n 40 uur studietijd per week. Als je minder tijd per week aan de opleiding besteedt, dan kun je er langer over doen. 

Stage

Naast je vaste lesdag loop je minimaal een dag per week stage.

Hoe gaat het toewijzen van de stageplaatsen in zijn werk?

Vanuit de opleiding regelen we een stageplek voor je. Het is niet mogelijk om zelf een plek aan te dragen. Datzelfde geldt voor het bestuur van de school waar je werkt. De belangrijkste reden voor deze werkwijze is dat we bij de opleiding samenwerken met scholen die bekend zijn met ons onderwijsconcept. Flexibel onderwijs is iets wat niet standaard is en waar mentoren aan moeten wennen. Ook merken we dat studenten die stage lopen op hun eigen werkplek vaak vertraging oplopen in de opleiding. Ze worden makkelijker ingezet als invalkracht. Verder kan het ook lastig zijn dat je stagementor jou tegelijkertijd beoordeelt en coacht. Als dat een collega is dan is het goed mogelijk dat je deze begeleiding als onprettig en niet objectief ervaart. 

Hoe ziet de stageperiode eruit?

Je gaat minimaal één dag per week stage lopen. De stagedag bepaal je in overleg met de stageschool. Je kunt een voorkeursdag doorgeven bij de online intake. Vanuit de opleiding proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee houden bij het zoeken van een geschikte stageplek. Het echter wel mogelijk dat je af en toe op een andere dag stage moet lopen in verband met de stagebezoeken van je leercoach en de werkdagen van je leercoach. Probeer hier flexibel mee om te gaan.

Je hebt ook de mogelijkheid om meerdere dagen per week stage te lopen; dit overleg je dan met je stageschool. Zoals eerder aangegeven zoeken we vanuit de opleiding een geschikte stageplek voor je. Jouw stage loop je op een andere school dan waar je eventueel werkt. Je kunt wel bij hetzelfde bestuur stagelopen, als de opleiding hier een samenwerkingsverband mee heeft. Heeft dit je voorkeur geef dan bij de online intake duidelijk aan om welk bestuur het gaat, zodat we er rekening mee kunnen houden.

Belangrijk om te weten: voor zij-instromers geldt bovenstaande niet. Als zij-instromer werk je op de school waar je het zij-instroomtraject mee bent aangegaan. Het gaat hier om een andere opleidingsvariant met een andere stageprocedure. 

Met welke stagescholen werken we samen?

We samen met de volgende besturen: 

BestuurRegio
Federatie BOVOAmsterdam
Jong LerenNieuw Vennep en omgeving
Meer PrimairHoofddorp
FloreerHoofddorp
TWIJSHaarlem
OBODBBollenstreek
Sophia StichtingBollenstreek
PROOLeiden
SCOLLeiden
MorgenwijzerAlphen aan den Rijn
Stichting KlasseGouda en omstreken
LaurentiusDen Haag en omstreken
Lucas OnderwijsDen Haag en omstreken
Panta RheiDen Haag en omstreken
SKOWWassenaar
Handig om te weten
Wat heb je na de opleiding in huis

Met de opleiding Leraar Basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd werk je aan jouw toekomst binnen het onderwijs en je professionele ontwikkeling. Na het behalen van je bachelor degree mag je in alle groepen op de basisschool lesgeven. Van vierjarige kleuters tot dertienjarigen van groep 8. Ook ben je bevoegd om onderwijs te verzorgen bij instellingen in het speciaal basisonderwijs, in voorgezet onderwijs (onderbouw, algemene vakken zoals maatschappijleer) en centra voor kinderopvang.

Waarom kiezen voor de deeltijdopleiding

Onze ervaring is dat de meeste deeltijdstudenten kiezen voor deze opleiding vanuit hun passie voor het vak docent én vanuit die gedrevenheid goed in staat zijn om hun eigen leren aan te sturen. Daarop zijn de lessen aangepast. Het is aan jou en je ‘eigenwijsheid’ om onderwijsonderdelen te bereiken op de manier die bij jou past. 

Studieduur en -belasting

De studieduur en -belasting van de flexibele deeltijdopleiding hangen af van je studietempo en hoe je invulling geeft aan je stage naast je werk- en privéleven. De totale studiebelasting van de opleiding is 240 EC (European Credits), verdeeld over vier fases van ieder 60 EC. Hierbij staat 1 EC voor een studiebelasting van 28 uur. 

Wil je de opleiding binnen de 2 of 4 jaar afronden? Dan is het nodig om 60 EC's per jaar te halen, afhankelijk van je vooropleiding. Het tempo waarin je het programma doorloopt, hangt onder andere af van de hoeveelheid tijd die je per week kunt besteden. 

Heb je een hbo- of wo-bacheloropleiding afgerond, dan kun je sommige leeruitkomsten sneller aantonen vanwege eerder verworden kennis en vaardigheden. 

Heb je al ervaring in een klas omdat je onderwijsassistent bent? Dan kan de praktijk je weer makkelijker afgaan.

Kies een variant die bij je past

Op deze pagina lees je meer over de Pabo flexibele deeltijd. Deze bachelor wordt ook aangeboden als: 

Starten in februari of september

Je kunt zowel in september als in februari starten met de opleiding. Wil je in september starten? Houd er dan rekening mee dat er in de laatste week van augustus al wel (introductie-)activiteiten ingepland kunnen worden.

Versneld voor de klas

Een hbo-opleiding bestaat uit 240 European Credits (EC). Heb jij al een hbo- of wo-achtergrond en start je met het programma van de Pabo flexibele deeltijd, dan kun je na de start van de opleiding vrijstelling krijgen voor 120 EC, hieronder vallen onder andere onderzoek, communicatie en een minor. De 120 EC die hierna nog over blijven, ga je invullen met behulp van vastgestelde leeruitkomsten (in overleg met je leercoach). 

Heb je tijdens de opleiding, van de resterende 120 EC voor 70 EC aan leeruitkomsten aangetoond, dan kun je kun je versneld voor de klas. Deze 70 EC zijn verbonden aan specifieke leeruitkomsten uit fase 1 en 2 van de opleiding. Het leertraject waarin je versneld voor de klas gaat, geeft je gelegenheid om eerder zelfstandig voor de klas te staan en ook als leerkracht betaald te worden. Je krijgt hierbij een uitzondering van twee jaar op de verplichting om in het bezit te zijn van een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs. In deze twee jaar rond je de rest van de opleiding af (de laatste 50 EC). Je staat dan als leerkracht voor ongeveer 3 dagen voor de klas. Mocht je hier nog vragen over hebben na een open dag, neem dan contact op met Sara van Duijn.

Verder ontwikkelen

Na de Pabo deeltijd heb je allerlei specialisatiemogelijkheden. Zo kun je je specialiseren als intern begeleider, remedial teacher, coördinator op het gebied van rekenen en taal of als directielid. Samen met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden verzorgen we allerlei nascholingscursussen voor professionals in het onderwijs. Dat kan variëren van doorgroeien tot bouwcoördinator of directeur of een specialist op het gebied van moderne media.

Kosten en vergoedingen

Welk bedrag je betaalt aan collegegeld is van verschillende factoren afhankelijk, zoals je vooropleiding en nationaliteit.

Ben je van plan om te starten met de Pabo deeltijd en heb je geen recht meer op studiefinanciering (ook niet in de vorm van een lening)? Het kan zijn dat je wel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming leraren via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit is een gift die bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. Meer informatie en de voorwaarden voor een tegemoetkoming leraren vind je op de website van DUO.

Online informatieavond

Dinsdag 19 november
Meld je aan
Hogeschool Leiden Bio-informatica studenten samen achter een laptop

Kleinschalig onderwijs

De opleidingen aan Hogeschool Leiden zijn kleinschalig van opzet. De diverse samenstelling van studenten en docenten zorgt voor een open en levendige sfeer. Iedereen kent elkaar. Ook is er veel ruimte voor individuele aandacht. Docenten zijn makkelijk bereikbaar en altijd bereid om je bij te staan. Je hebt veel contact met je docenten en medestudenten. Hierdoor hoef je nooit lang met een vraagstuk rond te lopen. En je staat vanaf jaar 1 voor de klas.

Barbara PABO flexibele deeltijd testimonial
Barbara - student
Ik gaf al techniek- en tekenlessen. Daardoor wist ik dat leerkracht zijn me energie geeft. Binnen de Pabo flexibele deeltijd kan ik zelf mijn pad bepalen. Deze manier van leren wil ik ook graag doorgeven aan de kinderen in mijn klas. Ieder kind is verschillend en leert anders. Als leerkracht wil ik hier op inspelen en hier flexibel in kunnen zijn.

Jouw meerwaarde

Het beroep van leraar verandert voortdurend. Die verandering vraagt om een flexibele houding en tegelijkertijd een stevige pedagogische én (vak)didactische basis. Als student van de deeltijdopleiding kun je met alle ervaring die je meebrengt echt een meerwaarde bieden voor het onderwijs. En nog belangrijker: voor de leerlingen.

 • Je bent kennisoverdrager, maar ook pedagoog. 
 • Je begeleidt kinderen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Je gaat in gesprek met ouders over de voortgang van hun kind en overlegt met collega’s over actuele vraagstukken die spelen in jouw organisatie. 
 • Samen denk je na over onderwijsvernieuwingen die het programma en de didactiek nog krachtiger kunnen maken. 
Deeltijd pabo studente in de gymzaal met kleuters
Bianca over de keuze voor de flexibele deeltijd pabo
Afgestudeerd en dan?

Jouw toekomst

Met de opleiding Leraar Basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd werk je aan jouw toekomst binnen het onderwijs en je professionele ontwikkeling. Na het behalen van je bachelor degree mag je in alle groepen op de basisschool lesgeven. Van vierjarige kleuters tot dertienjarigen van groep 8. Ook ben je bevoegd om onderwijs te verzorgen bij instellingen in het speciaal basisonderwijs, in voorgezet onderwijs (onderbouw, algemene vakken zoals maatschappijleer) en centra voor kinderopvang.

Na afronding:

 • Kun je inspirerend onderwijs verzorgen.
 • Ontwikkel je onderwijs dat leerlingen uitdaagt en hen leert om zelf na te denken en keuzes te maken.
 • Kun je bepalen welke leerlingen extra aandacht of juist extra uitdaging nodig hebben en hoe je dat verzorgt.
 • Voer je gesprekken met leerlingen en ouders (ook als het gaat om 'moeilijke' onderwerpen).

Wil je doorstuderen aan de universiteit? Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee je jezelf verder kunt specialiseren of juist verbreden. Denk bijvoorbeeld aan een master op het gebied van orthopedagogiek, onderwijskunde of pedagogisch leiderschap. Meestal volg je eerst een schakeljaar. Of je kiest voor een master op hbo-niveau.

Sara teamleider pabo deeltijd
Sara - teamleider Pabo deeltijd
Ons onderwijs stemmen we af op de behoefte van de student. Waar heb jij behoefte aan om verder te komen in je ontwikkeling? We willen jou graag een brede blik op het onderwijs meegeven. Daarbij maken we gebruik van de talenten en ervaringen van de studenten, maar ook in ons eigen onderwijs houden we hier rekening mee.
Checklist

Iets voor jou?

 • Je vindt de leer- en talentontwikkeling van kinderen belangrijk en interessant. 
 • Je zoekt een combinatie van een praktisch en een analytische studie. 
 • Je bent een goede planner. 
 • Je hebt de ambitie en nieuwsgierigheid om zelf het beste onderwijs te ontwikkelen.
Docent Vrijeschool Pabo legt leerling iets uit.
Overzichtfoto van een klas vol met kinderen. De foto is van achteren geschoten.

Dáárom Hogeschool Leiden

Voor deze opleiding ga je natuurlijk naar Leiden, omdat:

 • Leiden bekend staat om kwalitatief hoogwaardige scholing, vooral in onderwijs, cultuur en zorg. Lees meer over onze hogeschool.
 • Hogeschool Leiden een breed aanbod biedt in bij-, om- en nascholing.
 • De opleidingen kleinschalig zijn, met een open sfeer waar iedereen elkaar kent en individuele aandacht krijgt.
 • Bijscholing in Leiden het leren combineert met de historische en culturele rijkdom van de stad.
 • Leiden een gezellige stad is.

Veelgestelde vragen

Hoeveel collegegeld betaal ik?

Voor studiejaar 2024-2025 is het wettelijk collegegeld voltijd, deeltijd en duaal: € 2.530,-. Lees alles over collegegeld.

Wanneer is de Open Dag?

Er zijn verschillende Open Dagen bij Hogeschool Leiden. Bekijk alle data en meld je aan.

Wil je weten of de opleiding écht de perfecte match voor jou is? Bij sommige opleidingen kun je je ook aanmelden voor:

Wanneer is de Informatieavond?

Er zijn verschillende Informatieavonden per jaar. Wanneer ze zijn, kun je vinden op onze website. Daar kun je je ook aanmelden. 

Is het mogelijk om een dag mee te lopen?

Het is niet mogelijk om een dag mee te lopen bij de opleiding, maar op verzoek kun je wel een avond met een klas bijwonen. We adviseren je ook om ter oriëntatie een dag mee te lopen op een basisschool en om in gesprek te gaan met leerkrachten. Ervaring leert dat dit helpt om een meer accuraat en realistisch beeld te krijgen van het beroep.

Wat is het verschil tussen een zij-instroom en een deeltijdtraject?

De belangrijkste praktische verschillen zijn dat de deeltijdopleiding in september en in februari start. Je bent dan een student. Je krijgt aan het eind een diploma. Met de deeltijd kun je altijd starten, als je aan de toelatingseisen voldoet.

Met het zij-instroomtraject kun je in september, november, februari en april beginnen. Hiervoor heb je een hbo-/wo-achtergrond. Je bent dan cursist. Je krijgt aan het eind een bevoegdheid, geen diploma.

Als zij-instromer heb je vanaf het begin een contract met een school en sta je voor de klas. Als deeltijdstudent loop je stage. Daarnaast moet de zij-instroom binnen twee jaar afgerond worden en de deeltijd kun je meer uitsmeren naar gelang je andere verantwoordelijkheden.

Kan ik vanaf de hogeschool overstappen naar de universiteit?

Universiteiten mogen toelatingseisen stellen aan een student met een hbo-propedeuse. Met je bacheloropleiding is doorstroom naar een universitaire master soms mogelijk, vaak moet je dan nog wel een schakeljaar volgen.

Zoek de diverse mogelijkheden goed uit via de universiteit van jouw keuze.

Twijfel je nog?

Stel je vragen tijdens de online informatieavond op dinsdag 19 november.

Meld je aan

Expeditie leerkracht

Overweeg je een carrièreswitch naar het onderwijs? Geef je dan op voor tweedaagse Expeditie Leerkracht.

Meld je aan

Keuze gemaakt?

Je bent eruit: de Pabo in deeltijd is jouw opleiding.

Zo schrijf je je in
Kijk nog even verder

Pabo in deeltijd toch niet jouw ding?

Leraar Basisonderwijs: Spring deeltijd

Deeltijd
Lees meerover Leraar Basisonderwijs: Spring deeltijd
Student in gesprek met kleuter

Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo deeltijd

Flexibele deeltijd
Lees meerover Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo deeltijd
Vrijeschool pabo leerlingen doen opdracht met leerkracht erbij

Leraar Omgangskunde

Flexibele deeltijd
Lees meerover Leraar Omgangskunde
Oudere studenten in de klas leraar omgangskunde flexibele deeltijd hogeschool leiden