Links: iemand markeert in een wetbundel. Rechts: wetbundel

Intellectueel Eigendom

Het Intellectueel Eigendom (IE) is het rechtsgebied dat je beschermt voor de foto’s die je exposeert, het unieke model kast die je hebt ontworpen, de technische uitvinding die je hebt gedaan, de songtekst die je hebt geschreven, de onderscheidende naam van je product of dienst en de naam waaronder jij je onderneming drijft. Het IE-recht omvat het auteursrecht, het modellenrecht, het octrooirecht, de naburige rechten, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het kwekersrecht.

Onderzoek

In het IE-LAB werken studenten die de minor ‘IE & Privacy’ met goed gevolg hebben afgerond en interesse hebben om bij een van de aangesloten organisaties een praktijkgericht juridisch onderzoek uit te voeren. Denk aan merk- en octrooigemachtigden en advocaten met een IE specialisatie. Het speerpunt van het lab ligt bij de ondernemer. Het is de ondernemer die vanuit een passie voor een bepaald idee of concept een bedrijf is gestart. Juridische aspecten zijn misschien niet zijn passie. Die van ons is dat wel. 

Binnen het lab worden daarom onderzoeken gedaan en kennis geleverd zodat de ondernemer zich kan richten op zijn passie, terwijl de naam van zijn onderneming, product of dienst die hij levert goed beschermd zijn.

Samenwerking

Ben jij ondernemer en wil je weten of jij die IE-aspecten van jouw onderneming goed beschermd hebt of ben je ondernemer die net als wij een passie hebben voor IE-Recht We slaan de handen graag ineen.

Contact

Heb je interesse of vragen over het IE-LAB? Neem dan contact op met Anne-Fleur Filemon (Coördinator IE-Lab).