V.l.n.r: student houdt presentatie, studenten bestuderen wetboeken, student vergelijkt wetgeving.

Onderwijs en stages

Het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid integreert de kennis en resultaten die voortkomen uit de onderzoeken in het onderwijs. Dit kan door aanpassingen in het curriculum, het aanbieden van minoren of het geven van gastcolleges aan studenten dan wel docenten. De lectoraatmedewerkers zijn ook actief betrokken bij de begeleiding stages, en afstudeerscripties binnen de opleiding HBO-Rechten. 

Afstudeeropdrachten

Het lectoraat biedt de student stages en afstudeerplekken aan. Zodra de stages en afstudeerplekken bekend zijn, worden zij op deze pagina gepubliceerd.

Onderzoeksstages

Er is regelmatig ruimte voor stagiaires om onderzoekservaring op te doen bij het lectoraat. Afhankelijk van het onderzoeksproject help je in de stage bijvoorbeeld bij dataverzameling, dataverwerking, schrijven van rapportages, bezoeken aan organisaties en ben je betrokken bij alle facetten van het project.

Contact

Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met Gerdo Kuiper, lector Recht & Rechtvaardigheid.