Lectoraat Recht en Rechtvaardigheid- onderzoek Acces to justice

Access to Justice

Binnen het thema Access to Justice houdt het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid zich bezig met maatschappelijke vraagstukken vanuit een juridisch en/of sociaalwetenschappelijk perspectief. Het lectoraat wil hiermee bijdragen aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG) 16: Het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, het verzekeren van toegang tot justitie voor iedereen en het op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen creëren.

Binnen dit thema wordt expliciet gekeken naar mensenrechten en de toegang tot het recht. Hierbij richt het lectoraat zich op het ontwikkelen van kennis en inzicht voor organisaties om bij te kunnen dragen aan dit doel. Door middel van praktijkgericht onderzoek en kennisvalorisatie draagt het lectoraat bij aan duurzame innovatie van de beroepspraktijk, het onderwijs en de maatschappij en komt hierbij tegemoet aan vragen van burgers, beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld.

Samenwerking

Dit doen wij niet alleen. We werken graag samen met onze studenten, docenten, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, overheden, kennisinstituten, het Legal Tech & Design lab en de andere labs binnen het lectoraat.

Contact

Heb je interesse of vragen over Access to Justice? Neem dan contact op met, Dina Zbeidy (Senior onderzoeker) of Ilona van Opdorp – van de Kooi (Senior onderzoeker).

Actueel