Links: lector Gerdo Kuiper geeft presentatie. Rechts: wetbundels

Privacy

Het PrivacyLAB van het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid houdt zich bezig met juridische en maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van privacy vanuit een juridisch en mensenrechtelijk perspectief. Het onderwerp privacy komt op twee manieren veelvuldig aan de orde in de huidige samenleving.

AVG en persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) in Nederland een begrip. Of het nu gaat om de bakker op de hoek, de voetbalvereniging of grote bedrijven, iedereen heeft te maken met de bescherming van persoonsgegevens en de maatregelen die genomen moeten worden om deze bescherming te waarborgen.

Daarnaast leeft privacy in bredere zin dan alleen persoonsgegevens. Dit werd duidelijk tijdens het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Wiv2017). Waarom heeft de overheid (of je werkgever) het recht om jou te observeren of je communicatie te onderscheppen? Heb je nu wel of niet wat te verbergen?

Samenwerking

Het PrivacyLAB richt zich op het ontwikkelen van kennis en inzicht voor organisaties en burgers om bij te kunnen dragen aan het bewustzijn van privacy. Door middel van praktijkgericht onderzoek en kennisvalorisatie dragen het lab en lectoraat hieraan bij. Dit doen we samen met andere partijen op het gebied van privacy en met de studenten en docenten van Hogeschool Leiden.

Contact

Heb je interesse of vragen over het Privacy LAB ? Neem dan contact op met Gerdo Kuiper (Lector en coördinator PrivacyLAB) of Ilona van Opdorp – van de Kooi (Senior onderzoeker).