Links: presentatie over onderzoek binnen het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid. Recht: wetbundels

Onderzoek en legal labs

Binnen het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid staan onderzoek en de labs met haar eigen thema’s centraal. Aan de hand van relevante thema’s of vraagstukken uit het werkveld, voert het lectoraat praktijkgericht onderzoek uit. Bij voorkeur wordt dit gedaan vanuit de verbinding tussen student, werkveld en docent. Het streven is om gezamenlijk te komen tot de onderzoeksvraag, acties en praktijkgerichte oplossingen. 

Door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, waarbij altijd gekeken wordt naar de juridische (recht) en de normatieve kant (rechtvaardigheid), worden de studenten handvatten aangereikt om aan de slag te kunnen als hbo-jurist die nadenkt, kritisch durft te zijn en klaar is om het beroepenveld in te stappen.

De labs zijn opgezet op basis van vijf specifieke thema’s.

Omgevingsrecht Omgevingsrecht

Het LivingLAB is een samenwerkingsverband tussen de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden en de spelers die zich bezig houden met de implementatie van de Omgevingswet. Deze wet treedt per 1 januari 2022 in werking. Wat is de impact van deze wet en hoe zorgen we ervoor dat studenten en organisaties hier op voorbereid zijn?

Privacy Privacy

AVG en Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Wiv) zijn inmiddels in een begrip in Nederland. Het recht Privacy komt daar mee ter discussie te staan. Het PrivacyLAB wil door kennis en inzicht aan te bieden het bewustzijn op het gebied van privacy vergroten. Want hoe ver kan je hier in gaan? Staat veiligheid boven bescherming van persoonsgegevens?

Legal Tech & Design Legal Tech & Design

Legal Tech & Design LAB houdt zich bezig met de technologische vernieuwingen binnen het juridische werkveld en de oplossingen die daarmee aan het werkveld geboden kunnen worden. Technologie en innovatie vraagt andere vaardigheden van juristen en organisaties, maar ook ontstaan er nieuwe juridische vraagstukken en mogelijkheden in termen van toegankelijkheid. Hoe ga je hier mee om?

Intellectueel Eigendom (IE) Intellectueel Eigendom (IE)

Het Intellectueel Eigendom (IE)-recht omvat het auteursrecht, het modellenrecht, het octrooirecht, de naburige rechten, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het kwekersrecht. De belangrijkste vraag binnen het IE-LAB: zijn mijn eigendommen wel goed beschermd?

Access to Justice Access to Justice

Binnen het Access to Justice LAB worden maatschappelijke vraagstukken vanuit een juridisch en/of sociaalwetenschappelijk perspectief bekeken. Hiermee wordt beoogd om studenten, beleidsmakers en organisaties een bijdrage te laten leveren aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel van de VN (SDG) 16. Binnen dit thema wordt expliciet gekeken naar mensenrechten en de toegang tot het recht.