Links: Janneke van de Vorstenbosch en Luc van Mil geven presentatie. Rechts: wetbundels.

Omgevingsrecht

Bij het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid telt het LivingLAB Omgevingswet Zuid-Holland af naar het jaar 2022. Dan treedt de nieuwe omgevingswet in werking. De omgevingswet beoogt onder andere alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving te verbinden en te verhelderen, zodat niet alleen bestuurders en adviseurs, maar ook burgers gemakkelijker hun weg kunnen vinden in het omgevingsrecht. 

Het lab richt zich specifiek op vraagstukken op het gebied van leefomgeving. Dat doet het lab op drie manieren:

  1. Door samen met studenten onderzoek te doen;
  2. Door de onderzoeksresultaten van onze studenten te publiceren op onze website of in de vakbladen;  
  3. Door ons onderwijs zo in te richten, dat onze studenten voorbereid zijn op de komst van de omgevingswet.

Samenwerking

Het LivingLAB is een samenwerkingsverband tussen de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden en de spelers die zich bezig houden met de implementatie van de omgevingswet, zoals de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Leiden, Alphen aan de Rijn en Bodegraven-Reeuwijk, omgevingsdiensten, Hoogheemraadschap Rijnland en adviesbureau Mees Ruimte en Milieu.

Contact

Heb je interesse of vragen over het LivingLAB? Neem dan contact op met Janneke van de Vorstenbosch (Coördinator LivingLAB Omgevingswet Zuid-Holland) of Loesanne van der Geest (onderzoeker en publicist).