Lopend door de gangen van de hogeschool

Onderwijs en stages

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding integreert opgedane kennis in het onderwijs van Hogeschool Leiden, zoals in de minor Opvoeding, Ouderschap en Preventie en in de minor Levenslooppsychologie. Ook zijn de onderzoekers intensief betrokken bij verschillende afstudeerprojecten van studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie en Sociaal Werk en verzorgen zij gastcolleges over specifieke onderwerpen. Verder hebben de lector en onderzoekers van het lectoraat aan studieboeken voor het hbo-onderwijs meegeschreven:

Afstudeeropdrachten

Het lectoraat biedt afstudeerplekken aan zowel hbo- als wo-studenten. Binnen de opleidingen Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie worden deze via SharePoint aangeboden.

Studenten van andere universiteiten en hogescholen kunnen contact opnemen met Jolien Grolleman om mogelijkheden voor een afstudeerproject te bespreken.

Onderzoeksstages

Het lectoraat heeft regelmatig ruimte voor stagiaires om onderzoekservaring op te doen bij het lectoraat. Afhankelijk van het onderzoeksproject help je in de stage bijvoorbeeld bij dataverzameling, dataverwerking, schrijven van rapportages, bezoeken aan scholen of praktijkorganisaties en ben je betrokken bij alle facetten van het project.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Carolien Gravesteijn.