Publicaties in het Mediacentrum

Publicaties

Bekijk het overzicht van alle publicaties van het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.

Handleidingen

 • Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding (2020). OuderTeam: Samen voor een sterke start! Trainershandleiding en Curriculum (herziene versie). Leiden: Hogeschool Leiden. 
 • Bonants, L., Gravesteijn, C. & Petterson, D. (2016). Handleiding: Professioneel samenwerken met Ouders. Hogeschool Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.
 • Petterson, D. & Gravesteijn. C. (2016). Handleiding. Levensvaardighedenlijst voor Ouders (LVO). Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.
 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2015). Skills4Life – Bagage voor je leven. Lesprogramma VMBO en Praktijkonderwijs. Den Haag: Haagse Hogeschool.

Publicaties

2024

 • M.C.E. Van de Sande M. Fekkes R.F.W. Diekstra C. Gravesteijn P.L. Kocken R. Reis (2024). Low-achieving adolescent students' perspectives on their interactions with classmates: An exploratory study to inform the implementation of a Social Emotional Learning program in prevocational education. Children and Youth Services Review, 156, 107263
 • M.C.E. Van de Sande E. Pars R.F.W. Diekstra C. Gravesteijn P.L. Kocken R. Reis M. Fekkes  (2024). Parents’ perspectives on adolescent Social Emotional Learning. An explorative qualitative study amongst parents of students in prevocational secondary education. Accepted for Publication in Health Education (19-1-2024)

2023

 • Grolleman, J., Gravesteijn, C., & Spans, E. (2023). Samen voor een sterke start: De evaluatie van een preventieve online interventie voor aanstaande ouders. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg. Lees dit artikel hier. 
 • Van De Sande, M. C., Kocken, P., Diekstra, R. F., Reis, R., Gravesteijn, C., & Fekkes, M. (2023). What are the Most Essential Social-emotional Skills? Frontiers in Education, 8. Lees dit artikel hier
 • Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding (2023). Het Groot Leids Ouderschapsonderzoek "Leuker voor Later". Tussentijdse uitkomsten 2015-2022 ( pdf, 618 KB ). Leiden: Hogeschool Leiden. 
 • Gravestijen, C., Hulsbergen, F., Petterson, D., & Schmermbeck, A. (2023). Levensvaardigheden in praktijk en onderzoek: Implementatie en evaluatie van onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden. Fase 3 - Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.

2022

 • Euwema, A. & Gravesteijn, C. (2022). Passend onderwijs. In J. van Veen (Red.) Samen opvoeden. Oriëntatie op pedagogische werkvelden (pp. 107-126). Uitgeverij Coutinho. 
 • Van De Sande, M. C., Fekkes, M., Diekstra, R. F., Gravesteijn, C., Reis, R. & Kocken, P. L. (2022). Effects of an SEL program in a diverse population of low achieving secondary education students. Frontiers in Education, 6. Lees dit artikel.
 • Grolleman, J., Gravesteijn, C., & Hoffenaar, P. (2022). Trajectories of change in parental self-esteem and emotion regulation from pregnancy until 4 years postpartum. Journal of Child and Family Studies, 1-14. Lees dit artikel.

2021

 • Petterson, D., Gravesteijn, C. & Euwema, A. (2021). Hoe wordt het aanbod LifeSkills ervaren? Tevredenheidsonderzoek naar het aanbod: LifeSkills, Fase 2 Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.
 • Euwema, A., Petterson, D. & Gravesteijn, C. (2021). Het levensvaardighedenpaspoort voor kinderen, ouders, onderwijs en omgeving. Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.

2020

 • Petterson, D., & Gravesteijn, C. (2020). Levensvaardigheden bij kinderen (PO). Onderzoeksrapport voor het project 'Gelijke kansen in het onderwijs'. Leiden: Hogeschool Leiden. 
 • Gravesteijn, C. & Ketner, S. (2020). Ouderschap is jongleren. Groeiboek voor ouders. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
 • Kluwer, E. & Gravesteijn, C. (2020). Ouderschap en Preventie. Goede zorg voor de partnerrelatie betekent goede zorg voor ouder én kind. Tijdschrift van de vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 47 (2), 82-96.
 • Gravesteijn, C. & Slotboom, S. (2020).Levensvaardigheden voor studenten. Een review van studies ( pdf, 515 KB ).Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(2), 41-64.
 • Grolleman, J., Hanewinckel, L., & Gravesteijn, C., (2020). Samen opvoeden: Zo worden én blijven jullie een sterk team’. [Artikel op 24Baby]. Lees het artikel hier.

2019

2018

 • Jooren, L., Ketner, S., & Gravesteijn, C. (2018). Procesevaluatie OuderTeam.nu. Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.
 • Pannebakker, F.D., Genugten, van L., Diekstra, R.F.W., Gravesteijn, C., Fekkes, M., Kuiper, R., & Kocken, P.L (2018). A social gradient in the effects of the Skills For Life Program on self-efficacy and mental wellbeing of adolescent students. Journal of School Health, 1-9.
 • Gravesteijn, C. (2018). Ondersteuning van aanstaande ouders en versterking van de samenwerkingsrelatie. In: K. Emmery & D. Luyten (Red.), Partners in tijden van ouderschap (285-297). Antwerpen: Garant.
 • Ketner, S.L., Gravesteijn, C. & Verschuur, M.J., (2018). Transition to parenthood. It does not get easier the next time. Exploring ways to support well-being among parents with newborns, Journal of Family Social Work. DOI: 10.1080/10522158.2018.1499063.

2017

 • Rooij, de I., & Gravesteijn, C. (2017). How the parent-adolescent relationship affects well-being in Dutch parents. Health Education, 118 (3), 198-211. Lees dit artikel.
 • Petterson, D., Gravesteijn, C., & Peschier, C. (2017). De kracht van alledaags ouderschap. Versterken van levensvaardigheden van ouders. Pedagogiek, 37(1), 29-46: DOI: 10.5117. Link ResearchGate.
 • Gravesteijn, C. & Ketner, S. (2017). Ouderbegeleiding: van 'zeggen hoe' naar 'zorgen dat'. Pedagogiek in praktijk, 22 (96), 28-31. Lees dit artikel.

2016

 • Gravesteijn, C., & Ketner, S. (2016). Ouderschap is multitasken: Ondersteun ouders alle ballen in de lucht te houden. Aandacht, 1, 21-30. Lees hier dit artikel.

 • Fekkes, M., Sande, van de, M.C.E., Gravesteijn, C.J., Pannebakker, F.D., Buijs, G.J., Diekstra, R.F.W., & Kocken, P.L. (2016). Effects of the Dutch Skills for Life program on the health behavior, bullying, and suicidal ideation of secondary school students. Health Education, 116, 2-15.

 • ​Petterson, D., Gravesteijn, C., & Roest, J. (2016). Strengthening of parenthood: developing a Life Skills Questionnaire for parents (LSQ-P). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217, 748-758.

2015

 • Gravesteijn, C., & Aartsma, M. (2015). Meer dan opvoeden. Perspectieven op het werken met ouders. Bussem: Uitgeverij Coutinho bv.
 • Gravesteijn, C. (2015). Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Amsterdam: Uitgeverij, SWP.

2014

 • Gravesteijn, C. (2014). Onderwijsvaardigheden voor ouders. In: Samenwerken aan leren en opvoeden, R. Oostdam & P. de Vries (2014). 179-195, Bussem: Uitgeverij Coutinho bv.

2013

 • Gravesteijn, C. (2013). Eerst ouderschap, dan opvoederschap. Pedagogiek,1, 49-55.
 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2013). Jongens & Meisjes; zoek de verschillen?!. Special Opvoeden & Wetenschap. Koninklijke van Gorcum: Assen.
 • Gravesteijn, C., Diekstra R., & Petterson, D. (2013). The effects of Social Emotional Learning Program on bullying and parents' perspective. The European Journal of Social and Behavioural Sciences, V 1005-1014.

Bekijk eerder verschenen publicaties