Publicaties in het Mediacentrum

Publicaties

Bekijk het overzicht van alle publicaties van het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.

Factsheets

Verantwoordingen

Handleidingen

 • Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding (2020). OuderTeam: Samen voor een sterke start! Trainershandleiding en Curriculum (herziene versie). Leiden: Hogeschool Leiden. 
 • Bonants, L., Gravesteijn, C. & Petterson, D. (2016). Handleiding: Professioneel samenwerken met Ouders. Hogeschool Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.
 • Petterson, D. & Gravesteijn. C. (2016). Handleiding. Levensvaardighedenlijst voor Ouders (LVO). Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.
 • Petterson, D. & Gravesteijn. C. (2016). Handleiding: Levensvaardighedenspel. Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.
 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2015). Skills4Life – Bagage voor je leven. Lesprogramma VMBO en Praktijkonderwijs. Den Haag: Haagse Hogeschool.

Publicaties

2023

 • Gravestijen, C., Hulsbergen, F., Petterson, D., & Schmermbeck, A. (2023). Levensvaardigheden in praktijk en onderzoek: Implementatie en evaluatie van onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden. Fase 3 - Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.

2022

 • Euwema, A. & Gravesteijn, C. (2022). Passend onderwijs. In J. van Veen (Red.) Samen opvoeden. Oriëntatie op pedagogische werkvelden (pp. 107-126). Uitgeverij Coutinho. 
 • Van De Sande, M. C., Fekkes, M., Diekstra, R. F., Gravesteijn, C., Reis, R. & Kocken, P. L. (2022). Effects of an SEL program in a diverse population of low achieving secondary education students. Frontiers in Education, 6. Lees dit artikel.
 • Grolleman, J., Gravesteijn, C., & Hoffenaar, P. (2022). Trajectories of change in parental self-esteem and emotion regulation from pregnancy until 4 years postpartum. Journal of Child and Family Studies, 1-14. Lees dit artikel.

2021

 • Petterson, D., Gravesteijn, C. & Euwema, A. (2021). Hoe wordt het aanbod LifeSkills ervaren? Tevredenheidsonderzoek naar het aanbod: LifeSkills, Fase 2 Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.
 • Euwema, A., Petterson, D. & Gravesteijn, C. (2021). Het levensvaardighedenpaspoort voor kinderen, ouders, onderwijs en omgeving. Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.

2020

 • Petterson, D., & Gravesteijn, C. (2020). Levensvaardigheden bij kinderen (PO). Onderzoeksrapport voor het project 'Gelijke kansen in het onderwijs'. Leiden: Hogeschool Leiden. 
 • Gravesteijn, C. & Ketner, S. (2020). Ouderschap is jongleren. Groeiboek voor ouders. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
 • Kluwer, E. & Gravesteijn, C. (2020). Ouderschap en Preventie. Goede zorg voor de partnerrelatie betekent goede zorg voor ouder én kind. Tijdschrift van de vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 47 (2), 82-96.
 • Gravesteijn, C. & Slotboom, S. (2020).Levensvaardigheden voor studenten. Een review van studies ( pdf, 515 KB ).Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(2), 41-64.
 • Grolleman, J., Hanewinckel, L., & Gravesteijn, C., (2020). Samen opvoeden: Zo worden én blijven jullie een sterk team’. [Artikel op 24Baby]. Lees het artikel hier.

2019

 • Van de Sande, M.C.E, M. C., Fekkes, M., Kocken, P. L., Diekstra, R. F., Reis, R., & Gravesteijn, C. (2019). Do universal social and emotional learning programs for secondary school students enhance the competencies they address? A systematic review. Psychology in the Schools, 56:1545–1567. DOI: 10.1002/pits.22307
 • Gravesteijn, C. (2019). Welzijn ouders vertaalt zich terug in ontwikkeling kind. Ouders centraal, 1-4.
 • Gravesteijn, C. (2019). Ondersteun je de ouder, dan ondersteun je het kind ( pdf, 627 KB ). Tijdschrift Relatierecht en praktijk, 4, 41-46.
 • Scheper, E., Ruiter, B., Van der Salm, E., Kuijken, T. (2019). Levensvaardigheden studenten ( docx, 2.55 MB ). Leiden: Hogeschool Leiden.
 • Gravesteijn, C. (2019). Kinderen en ouders in ontwikkeling. De wereld van het jonge kind, 46 (8), 4-7.
 • Gravesteijn, C. (2019). Ouders als samenwerkend team. Kindcentrum BBMP, 19 (2), 28-38.

2018

 • Jooren, L., Ketner, S., & Gravesteijn, C. (2018). Procesevaluatie OuderTeam.nu. Leiden: Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding.
 • Pannebakker, F.D., Genugten, van L., Diekstra, R.F.W., Gravesteijn, C., Fekkes, M., Kuiper, R., & Kocken, P.L (2018). A social gradient in the effects of the Skills For Life Program on self-efficacy and mental wellbeing of adolescent students. Journal of School Health, 1-9.
 • Gravesteijn, C. (2018). Ondersteuning van aanstaande ouders en versterking van de samenwerkingsrelatie. In: K. Emmery & D. Luyten (Red.), Partners in tijden van ouderschap (285-297). Antwerpen: Garant.
 • Ketner, S.L., Gravesteijn, C. & Verschuur, M.J., (2018). Transition to parenthood. It does not get easier the next time. Exploring ways to support well-being among parents with newborns, Journal of Family Social Work. DOI: 10.1080/10522158.2018.1499063.

2017

 • Rooij, de I., & Gravesteijn, C. (2017). How the parent-adolescent relationship affects well-being in Dutch parents. Health Education, 118 (3), 198-211. Lees dit artikel.
 • Petterson, D., Gravesteijn, C., & Peschier, C. (2017). De kracht van alledaags ouderschap. Versterken van levensvaardigheden van ouders. Pedagogiek, 37(1), 29-46: DOI: 10.5117. Link ResearchGate.
 • Gravesteijn, C. & Ketner, S. (2017). Ouderbegeleiding: van 'zeggen hoe' naar 'zorgen dat'. Pedagogiek in praktijk, 22 (96), 28-31. Lees dit artikel.

2016

 • Gravesteijn, C., & Ketner, S. (2016). Ouderschap is multitasken: Ondersteun ouders alle ballen in de lucht te houden. Aandacht, 1, 21-30. Lees hier dit artikel.

 • Fekkes, M., Sande, van de, M.C.E., Gravesteijn, C.J., Pannebakker, F.D., Buijs, G.J., Diekstra, R.F.W., & Kocken, P.L. (2016). Effects of the Dutch Skills for Life program on the health behavior, bullying, and suicidal ideation of secondary school students. Health Education, 116, 2-15.

 • ​Petterson, D., Gravesteijn, C., & Roest, J. (2016). Strengthening of parenthood: developing a Life Skills Questionnaire for parents (LSQ-P). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217, 748-758.

2015

 • Gravesteijn, C., & Aartsma, M. (2015). Meer dan opvoeden. Perspectieven op het werken met ouders. Bussem: Uitgeverij Coutinho bv.
 • Gravesteijn, C. (2015). Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Amsterdam: Uitgeverij, SWP.

2014

 • Gravesteijn, C. (2014). Onderwijsvaardigheden voor ouders. In: Samenwerken aan leren en opvoeden, R. Oostdam & P. de Vries (2014). 179-195, Bussem: Uitgeverij Coutinho bv.

2013

 • Gravesteijn, C. (2013). Eerst ouderschap, dan opvoederschap. Pedagogiek,1, 49-55.
 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2013). Jongens & Meisjes; zoek de verschillen?!. Special Opvoeden & Wetenschap. Koninklijke van Gorcum: Assen.
 • Gravesteijn, C., Diekstra R., & Petterson, D. (2013). The effects of Social Emotional Learning Program on bullying and parents' perspective. The European Journal of Social and Behavioural Sciences, V 1005-1014.

2012

 • Gravesteijn, C. (2012). Skills4Life voor Ouders en schoolprestaties. Blog van OCW, 2012
 • Pels, T., Ketner, S., & Naber, P., (2012). Een vader is meer dan 100 meesters. Vaderschap versterken in Amsterdam. Verwey-Jonker Instituut: Utrecht.
 • Sklad, M., Diekstra, R., Gravesteijn, C., Ritter, de M., & Jehonathan, B. (2012). Effectiveness of school-based social and emotional learning programs: Can SEL programs help schools extend their role beyond knowledge transmission? Psychology in the Schools892-909.

Bekijk eerder verschenen publicaties

Publicaties docenten van de minor O&O

 • Muntz, S. (2009). oktober 2009.  Ziekenhuisopname van een kind ontregelt de ouderlijke werkvloer. Ouderschap en Ouderbegeleiding, 3, 308-319.
 • Lieffering J., Kerssemeijer, H. (2006). Voorlichtingscampagne 'De kunst van het ouder worden' : wat kan men zélf doen om depressiviteit of eenzaamheid te voorkomen. TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 84, 174-177,
 • Mol, J. (1998). Plaatsbepalingen. Filosofen over het belang van kunst. Budel: Damon Uitgeverij.