Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Het lectoraat levert een bijdrage door bestaande (wetenschappelijke) kennis over dit thema toegankelijk te maken en te verspreiden, zowel via onderwijs als via activiteiten in de samenleving. Het lectoraat richt zich op deskundigheidsbevordering van hogeschooldocenten, toekomstige professionals (studenten), professionals die werkzaam zijn in onder andere de hulpverlening, gemeenten, onderwijs en maatschappelijke organisaties en uiteraard op de ouders zelf.

Hoe beleven ouders ouderschap?

Door onderzoek, onderwijs en het ontwikkelen van interventies geeft het lectoraat antwoord op vragen zoals: Hoe beleven ouders ouderschap? Zijn er opvallende verschillen tussen moeders en vaders? Wat onderscheidt ouders die het ouderschap naar tevredenheid vervullen van ouders die het niet of moeilijk aankunnen? Hoe willen en kunnen ouders worden ondersteund in positief ouderschap? Hoe kunnen professionals toegerust worden met kennis en vaardigheden om op een professionele manier met ouders te werken?

Rollen in het ondersteunen van ouderschap

Een samenleving die zich écht bekommert om de opvoeding van haar kinderen moet zich ook echt bekommeren om het welzijn en de 'uitrusting' van de ouders van deze kinderen. Niet door ouders op te leggen wat en hoe ze moeten doen, maar door te inventariseren wat de behoeften, belevingen en uitrusting van ouders is om vervolgens op verschillende terreinen door verschillende disciplines ondersteuning aan ouders te bieden. Professionals (zoals de leerkracht van school, de leidster van de crèche, de groepsleider en de gezinsvoogd), andere ouders, de wetenschap en maatschappelijke organisaties hebben allemaal een rol in het ondersteunen van positief ouderschap. In de opleiding van de professionals wordt niet systematisch aandacht besteed aan ouderschap en ouderbegeleiding.