Hogeschool Leiden

Onderzoek naar ouderschap, ouderbegeleiding en vaardigheden ouderschap

Ouderschap kan schoonheid naar boven brengen, maar ook zwaarte en somberheid. Er is weinig wat een persoon zo raakt als zijn of haar ouderschap. Er is ook weinig wat een samenleving zo raakt als de kwaliteit van ouderschap. Het lectoraat voert onderzoek uit op verschillende gebieden. Deze zijn verdeeld in 6 projecten:

Onderzoek door studenten

Studenten doen onderzoek bij de verschillende projecten van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding. Bekijk het overzicht van scripties.