Hogeschool Leiden

Onderzoek en projecten

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding doet onderzoek naar beschermende factoren in de verschillende ouderschapsfasen en naar de vraag hoe professionals ouders op een oudergerichte manier kunnen ondersteunen. Dit is verdeeld in een aantal projecten. Ieder project wordt begeleid door een (docent-)onderzoeker van de hogeschool.   

Ouderschap en ouderwelzijn

In het langlopende onderzoek  Leuker voor Later staat ouderwelzijn centraal. Het onderzoek heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouders en hun kinderen in Nederland door inzichten die worden verkregen over de ontwikkeling van ouderschap te delen met de samenleving en professionals.

Meer informatie over Leuker voor Later.

Samenwerkingsrelaties binnen gezinnen en rondom gezinnen

Een belangrijk onderdeel van het ouderschap is de manier waarop ouders samenwerken. Belangrijk voor de ouders zelf, voor het gezin en de ontwikkeling van kinderen. Als team sta je sterker. In het onderzoek OuderTeam staat de samenwerkingsrelatie tussen ouders centraal.

Meer informatie over OuderTeam. 

Hoe kun je als organisatie ouders betrekken bij de opvang en het onderwijs van hun kind en hoe communiceer je op een open en betrokken manier met ouders? Hoe kun je hun deskundigheid en input inzetten om het ouderschap te versterken? Het lectoraat kan een aanpak op maat verzorgen.

Meer informatie over samenwerking met ouders. 

Levensvaardigheden van jeugdigen en volwassenen

Levensvaardigheden zijn sociale en emotionele vaardigheden die mensen nodig hebben om effectief om te kunnen gaan met eisen en uitdagingen in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld jezelf presenteren, omgang met anderen en een ruzie oplossen. Het lectoraat heeft momenteel meerdere projecten waarin aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van levensvaardigheden.

Meer informatie over Levensvaardigheden.