Sociaal- Juridische dienstverlening werkveld

Sociaal Juridische Dienstverlening

De opleiding SJD wordt sinds 1997 gegeven aan de hogeschool . Het gehele derde en een deel van het vierde jaar van de opleiding staan in het teken van praktijkleren. Veel mensen verdwalen in een oerwoud van wetten, procedures en instanties. Zij kunnen de hulp inroepen van deskundigen die de weg wel kennen: de Sociaal-Juridische Dienstverleners. Studenten SJD helpen burgers hun recht te halen. De SJD'er kan ook betrokken zijn bij de uitvoering van de wet -en regelgeving. De SJD'er wordt vanaf het begin van de studie voorbereid op beroepen op het gebied van hulpverlening en rechtshandhaving. Vraagstukken rondom ontslag, uitkeringen, schulden, klachten, asiel en straf staan centraal. Na afloop van hun studie kunnen de studenten terecht bij:

  • Sociale diensten, UWV, Sociale Verzekeringsbank, CWI, Zorgverzekeraars;
  • Vakbonden;
  • Reclassering, Bureau Halt, Slachtofferhulp;
  • Immigratie- en Naturalisatie Dienst, Asielzoekerscentrum, Vluchtelingenwerk;
  • Woningbouwverenigingen, Consumentenorganisaties;
  • Juridische Adviesorganisaties.(Bureau Sociaal Raadslieden, Juridisch Loket);
  • Gemeenten (afdelingen voor Bezwaar en Beroep, Sociale Zaken);
  • Schuldhulpverlenings- en incassobureaus.

Als bedrijf of instelling (in de regio) kunt u profiteren van deze leerbehoefte en één of meer studenten de gelegenheid bieden om in uw bedrijf of instelling mee te werken. Zo kunt u bijvoorbeeld gedurende 4-5 maanden iemand in huis hebben die u bij sociaaljuridische werkzaamheden kan ondersteunen. Hiermee biedt u onze studenten de kans gericht ervaring op te doen. Sluit u zich aan bij ons netwerk van bedrijven en organisaties die de studenten een kans geven?

Derdejaars stage

Op dit moment gaan alle derdejaars studenten voor een periode van 40 weken (of twee maal 20 weken) gedurende 4 dagen per week op stage bij een organisatie of instelling waar zij relevante ervaring kunnen opdoen en hun beroepscompetenties kunnen uitbouwen. Studenten gaan aan het eind van hun tweede studiejaar op zoek naar een stageplaats en kunnen bij de opleiding vacatures inzien waarop zij zelfstandig solliciteren. Meer informatie over de derdejaars stage.

Afstudeeropdrachten

Studenten SJD sluiten hun opleiding in het vierde studiejaar af met de uitvoering van een project binnen het werkveld van de Sociaal Juridische Dienstverlening. Studenten werken in ongeveer 600 uur aan een project van een externe opdrachtgever.

Andere vormen van samenwerking

Hebt u juridisch getinte vragen of (onderzoeks)opdrachten binnen uw organisatie liggen waar niemand aan toe komt? Ook die kunt u bij ons neerleggen, zodat studenten in het kader van vrije studiepunten of in het kader van hun afstuderen aan deze opdrachten kunnen werken.

Studenten van de opleiding SJD krijgen de eerste jaren theorie aangereikt o.a. op het gebied van bestuursrecht, privaatrecht, strafrecht, jeugdrechten, jeugdzorg, vreemdelingenrecht, sociaalzekerheidsrecht, belastingrecht, arbeidsrecht en huurrecht.

Contact

Indien u belangstelling heeft om opdrachten uit te laten voeren door studenten dan kunt u gebruik maken van het stageformulier ( doc, 62 KB ) en uw vacature tekst mailen naar menb.stagebureau@hsleiden.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marieke Laeven- van der Poel, Stagebureau M&B.
T: +31 (0)6 39 11 50 47
E: menb.stagebureau@hsleiden.nl

Stagecoördinator: Mieke Kroft
Afstudeercoördinator: Eijmert Mudde