Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo deeltijd

Flexibele deeltijd
 • Duur: 2-4 jaar
 • Start: 1 september
 • Inschrijven: t/m 15 juli
 • Bachelor of Education in Primary Schools
Zo schrijf je je in

Wil jij in je werk kinderen voorbereiden op hun toekomst? Spreekt kinderen helpen om hun plek in de maatschappij te vinden en hun toegevoegde waarde te ontdekken je aan? En zoek je een pabo met extra aandacht voor persoonlijke groei, creativiteit, cultuur en filosofie? Dan is de Vrijeschool Pabo aan Hogeschool Leiden dé deeltijdopleiding voor jou.

Still uit video over studenten Vrijeschool Pabo deeltijd Hogeschool Leiden bespreking in klaslokaal
Vrijeschool Pabo flexibele deeltijd: iets voor jou?

Voor wie

Heb jij liefde voor leren en is het je droom om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling? Dan ben je bij ons op je plek. De opzet van onze deeltijdopleiding Vrijeschool Pabo is kleinschalig. Iedereen kent elkaar en er is veel aandacht voor jouw individuele ontwikkeling. Het programma is flexibel in te richten afhankelijk van je leerbehoeften, vooropleiding, (werk)ervaring en persoonlijke situatie. Alles om jou in staat te stellen je lesbevoegdheid te behalen. Zodat je les kunt geven in het basisonderwijs van de vrijeschool en op reguliere basisscholen.

Maurits | afgestudeerd
De combinatie van studeren, werken én gezin is heel mooi, maar uitdagend.

Jouw meerwaarde

Het beroep van leraar verandert voortdurend. Die verandering vraagt om een flexibele houding en tegelijkertijd om een stevige pedagogische én (vak)didactische basis. Onze flexibele deeltijd lerarenopleiding vrijeschool bereidt jou optimaal voor op deze uitdagende baan. Als student van de deeltijdopleiding kun je met alle ervaring die je meebrengt echt een meerwaarde bieden voor het onderwijs. En nog belangrijker: voor de leerlingen.

 • Je bent kennisoverdrager, maar ook pedagoog. 
 • Je begeleidt kinderen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Je gaat in gesprek met ouders over de voortgang van hun kind en overlegt met collega’s over actuele vraagstukken die spelen in jouw organisatie. 
 • Samen denk je na over onderwijsvernieuwingen die het programma en de didactiek nog krachtiger kunnen maken. 
Jolien-student-pabo-deeltijd

Jolien | student

"Ik was al bezig met creatieve activiteiten voor kinderen en wilde ook leren onderwijzen. Een kennis vertelde me over de Vrijeschool Pabo. Tijdens de Open Dag kwam ik erachter dat de vrijeschool goed aansluit bij hoe ik over lesgeven denk. Je leert hoe je zelf op een creatieve manier lessen ontwerpt."

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

In het vrijeschool onderwijs stel je jezelf niet de vraag: ‘Hoe past een kind straks in deze maatschappij?’, maar wel: ‘Wat kan een kind toevoegen aan de maatschappij van de toekomst?’. Respect is daarbij altijd het uitgangspunt. Voor de medemens, de omgeving, de wereld en het ‘spirituele’. Als leraar denk jij na over hoe je kinderen het beste voorbereidt op de toekomst; op een wereld waarbij je nu nog niet kunt voorspellen hoe deze er straks uit gaat zien. Bij de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo Leiden doe je de kennis en ervaring op die je hiervoor nodig hebt.

Waar staat de vrijeschool Pabo voor?

De vrijeschool staat voor onderwijs dat leerlingen prikkelt in hun creativiteit waardoor leerstof een levende, bewegende wereld wordt. Door zelf met kunst bezig te zijn leer je hoe deze vakken op de kinderen doorwerken, terwijl je tegelijkertijd ook je eigen creativiteit ontwikkelt. De Vrijeschool Pabo is het beste te karakteriseren als een mix van een kunstacademie, reguliere pabo en een studie filosofie.

Hoe ziet vrijeschool onderwijs er uit

Wat onderscheidt de 'vrijeschool aanpak' van de ‘reguliere’ pedagogiek? In de antroposofische pedagogiek kijk je naar alle talenten van een kind. In het onderwijs klinkt het 'holistische’ door. Je bekijkt de lichamelijke, mentale, sociale en emotionele ontwikkelingen niet los van elkaar, maar juist samen. Je maakt kinderen volwaardig deelgenoot van hun eigen leerproces. Zo help je ze om hun eigen plek te vinden in een snel veranderende wereld. Zelfontplooiing, creativiteit, kunst en cultuur dragen hieraan bij.

Wat ga je doen
 • Je ontdekt de competenties voor jouw beroep: werken met kinderen in de klas, samenwerken in een team van leraren en onderwijs, ontwerpen op creatieve manieren.
 • Je volgt kennisvakken, zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie.
 • Je volgt ook kunstvakken zoals boetseren, tekenen, schilderen, muziek, drama, dans en euritmie. Je leert verhalen vertellen uit de cultuurgeschiedenis (bijvoorbeeld uit de Griekse mythologie, maar ook legenden en sprookjes). Culturele ontwikkeling speelt een grote rol op vrijescholen.
 • In ieder studiejaar loop je stage, zowel op vrijescholen als op reguliere basisscholen. Dit kan in binnen- en buitenland.
 • Je doet mee met de jaarfeesten en gemeenschappelijke bijeenkomsten. Bekijk alvast een filmpje over de Michaëldagen.
Leren met hoofd, hart en handen

De Vrijeschool Pabo aan Hogeschool Leiden is geïnspireerd door het antroposofische mensbeeld. Je hebt bij de opleiding geen achtergrond op de vrijeschool of in de antroposofie nodig. Wel is het belangrijk dat je hiervoor openstaat. Hoofd, hart en handen (ofwel verstand, beleving en praktische vaardigheden) zijn in het onderwijs in balans met elkaar. Je werkt dus aan de cognitieve ontwikkeling. En óók aan de sociaal emotionele en de motorische ontwikkeling.

Tijdens de opleiding leer je hoe kinderen groeien in de verschillende fases. Daarnaast kijk je naar je eigen talenten en valkuilen. Zo leer je om steeds meer om te vertrouwen op je kwaliteiten.

Met de begeleiding die je nodig hebt

Je volgt de opleiding binnen kleinschalig en persoonsgericht onderwijs. Met een intensieve samenwerking tussen de studenten en betrokken, ervaren docenten. Je krijgt vakkundige begeleiding, zowel bij de vakken als je voor persoonlijke ontwikkeling. Wil je deze opleiding volgen met een functiebeperking? Lees meer informatie over studeren met een functiebeperking en de voorzieningen die de hogeschool biedt.

Opleidingsvarianten

Iedere student is anders. Daarom bieden we de bacheloropleiding van de Vrijeschool Pabo aan in verschillende varianten: 

Samen Opleidend Leren

Een goede leerkracht heeft naast vakkennis ook ruime ervaring in de praktijk. Om extra ervaring op te doen, kun je het traject Samen Opleidend Leren (SOL) kiezen. Tijdens dit traject is er extra aandacht voor leren in de praktijk, zowel in de klas als binnen het team van de opleidingsschool.

Heb je al een bacheloropleiding afgerond en ben je werkzaam in het primair onderwijs? Bekijk dan ook de mogelijkheden van ons van de opleiding Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo zij-instroom en de nascholingen van Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Verder ontwikkelen na je opleiding

Na het behalen van je Bachelor of Education in Primary Schools ben je bevoegd om les te geven in alle groepen van het basisonderwijs. Je kunt gaan werken bij een van de ruim honderd vrije basisscholen in Nederland en België of elders in de wereld. Of je gaat aan de slag bij een reguliere basisschool.

Na de Vrijeschool Pabo heb je allerlei specialisatiemogelijkheden. Zo kun je je specialiseren als intern begeleider, remedial teacher, coördinator op het gebied van rekenen en taal of als directielid. Samen met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden verzorgen we tal van nascholingscursussen voor professionals in het onderwijs. Dat kan variëren van doorgroeien tot bouwcoördinator, directeur of specialist op het gebied van moderne media.

Online informatieavond

Dinsdag 19 november
Meld je aan
Hogeschool Leiden Bio-informatica studenten samen achter een laptop
Opbouw programma

Tijdens het eerste jaar vertellen we je natuurlijk alles over de hoofdfase van de opleiding, waarin onderwijs en stages elkaar afwisselen. Je leert steeds meer je kwaliteiten kennen. 

Jaar 1

Jaar 1 staat in het teken van ‘waarnemen en denken’. Je krijgt verschillende vakken, gericht op:

 • de achtergrond van de vrijeschool;
 • het lesgeven (zoals didactiek);
 • je eigen denkontwikkeling (zoals filosofie);
 • je eigen kunstzinnige vermogens (zoals handvaardigheid).

Verplichte toetsen

Je doet de landelijke rekentoets (Wiscat) en de toets Professionele taalvaardigheid.

Stage

Ook loop je dit jaar je eerste stage. Hoe sta je voor de klas? Hoe begeleid je kinderen klassikaal en individueel? En hoe vind je dit?

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Heb je tussen de 48 en 60 European Credits (EC) behaald én alle essentiële studieonderdelen succesvol afgerond? Dan ga je naar jaar 2. Blijkt dat de Vrijeschool Pabo toch niet de juiste opleiding voor je is en wil je wel verder studeren? Dan zoeken we samen naar een alternatief.

Daaropvolgende ja(a)r(en)

Van kennisvakken tot kunstvakken, van stages tot projecten: lees hier wat in het verdere opleidingstraject kunt verwachten. 

Verder draait het bij deze opleiding om ‘spel en beweging’, met een focus op didactiek. Je bouwt de belangrijke kwaliteiten van een leraar op, de ene keer doelgericht en dan weer flexibel. 

Ook verdiep je je in een leeftijdsfase van kinderen:

 • kleuterspecialisatie van 4-7 jaar
 • het kind van 8-12 jaar
 • (pre)puber van 10-12 jaar

De laatste fase staat in het teken van je afstuderen. In het eerste deel van je afstudeerfase ontwikkel je jouw opgebouwde ervaring verder. In het tweede deel rond je de opleiding af met een praktijkgericht kunstzinnig onderzoek.

Kinderen op schoolplein still uit video over Vrijeschool Pabo deeltijd bij Hogeschool Leiden
Vrijeschool pabo - video leerkrachten over aanpak, passie en visie

Jouw toekomst

Na afronding:

 • ben je kennisoverdrager, maar ook pedagoog;
 • begeleid je kinderen in hun leerproces;
 • speel je een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling;
 • ga je in gesprek met ouders over de voortgang van hun kind;
 • overleg je met collega’s over actuele vraagstukken die spelen in jouw organisatie;
 • denk je met vakgenoten na over onderwijsvernieuwingen;
 • kun je het programma en de didactiek nog krachtiger maken. 

Na het behalen van je Bachelor of Education in Primary Schools ben je bevoegd om les te geven in alle groepen van het basisonderwijs. Je kunt gaan werken bij een van de ruim honderd vrije basisscholen in Nederland en België of elders in de wereld. Of je gaat aan de slag bij een reguliere basisschool.

Verder studeren na de opleiding?

Na de Vrijeschool Pabo heb je allerlei specialisatiemogelijkheden. Zo kun je je specialiseren als intern begeleider, remedial teacher, coördinator op het gebied van rekenen en taal of als directielid. Samen met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden verzorgen we tal van nascholingscursussen voor professionals in het onderwijs. Dat kan variëren van doorgroeien tot bouwcoördinator, directeur of specialist op het gebied van moderne media.

Studenten Vrijeschool Pabo staan op een rij en doen oefeningen in de les
Een student Vrijeschool Pabo kijkt omhoog naar boom om deze na te tekenen met groepje studenten achter zich

Vragen of even sparren?

We helpen je graag!

Hoe kom je erachter of de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo Leiden de juiste stap is in jouw loopbaan? Lees meer over al onze voorlichtingsactiviteiten en laat je informeren en inspireren door onze vakkundige docenten. Liever persoonlijk advies? Dan kun je bij de opleiding terecht voor een studiekeuzegesprek.

Checklist

Iets voor jou?

 • Je vindt de ontwikkeling van kinderen en hun onderwijs belangrijk en interessant. 
 • Je zoekt een combinatie van een praktisch en een analytische studie. 
 • Je bent een goede planner. 
 • Je hebt de ambitie en nieuwsgierigheid om zelf het beste onderwijs te ontwikkelen. 
Basisschoolleerlingen in de klas in vrijeschoolonderwijs
Student Vrijeschool Pabo met basisschoolleerlingen in de klas
Dáárom Hogeschool Leiden

Voor deze opleiding ga je natuurlijk naar Leiden, omdat:

 • Leiden bekend staat om kwalitatief hoogwaardige scholing, vooral in onderwijs, cultuur en zorg. Lees meer over onze hogeschool.
 • Hogeschool Leiden een breed aanbod biedt in bij-, om- en nascholing.
 • De opleidingen kleinschalig zijn, met een open sfeer waar iedereen elkaar kent en individuele aandacht krijgt.
 • Bijscholing in Leiden het leren combineert met de historische en culturele rijkdom van de stad.
 • Leiden een gezellige stad is.
Beeld gemaakt door Claar Schuurs | Leiden Botermarkt

Veelgestelde vragen

Over deze studie
Is het mogelijk om een dag mee te lopen?

Het is niet mogelijk om een dag mee te lopen bij de opleiding, maar op verzoek kun je wel een avond met een klas bijwonen. We adviseren je ook om ter oriëntatie een dag mee te lopen op een basisschool en om in gesprek te gaan met leerkrachten. Ervaring leert dat dit helpt om een meer accuraat en realistisch beeld te krijgen van het beroep.

Hoe zit de organisatie van een vrijeschool in elkaar?

Leraren voelen zich eerder opvoedingskunstenaars dan schoolmeesters. Daarom besteed je veel tijd aan scholing. De organisatie is meestal in handen van een schoolleider en van bestuursleden. Ook kan het zijn dat meerdere scholen aangestuurd worden door een regionaal bestuur. Over het algemeen heeft het lerarenteam echter wel een grote stem in het beleid van de school. Als leraar sta je immers aan de basis van het onderwijs dat gegeven wordt, en je geeft dit zelf ook mede vorm, binnen de kaders die hiervoor gesteld zijn. Op de wekelijkse teamvergaderingen komen zowel pedagogisch inhoudelijke als organisatorische onderwerpen aan de orde.

Hoe kun je de vrijeschool het beste omschrijven?

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat ieder kind deze kan ontdekken en ontwikkelen.

Als ik de Vrijeschool Pabo ga doen, moet ik dan een antroposoof zijn?

Nee, absoluut niet. Het is belangrijk dat je een open houding hebt ten aanzien van andere visies op mens-zijn en leven. Don’t say no, just say oh!

Is het belangrijk dat ik zelf kunstzinnig ben?

Ieder mens is in staat om creatief te zijn. In deze opleiding ontdek je waar jouw specifieke talenten liggen. Het is wel belangrijk dat je het leuk vindt om kunstzinnig bezig te zijn.

Ik heb een mbo-diploma en ga aankomend jaar starten. Moet ik me extra voorbereiden?

Dat hangt af van de vooropleiding die je hebt gevolgd. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating. Hier vind je ook meer informatie over de aanmeldprocedure, toelatingsvoorwaarden, de kosten, et cetera.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Bekijk onze opleidingspagina's, spreek met je decaan, mentor of begeleider en verdiep je in wat het hoger onderwijs jou te bieden heeft. Bezoek een Open Dag, ga op Meeloopdag met een student, stel vragen, bekijk onze website en de website goedvoorbereidnaardepabo.nl. Ook is het aan te raden om een keer te gaan kijken bij een vrijeschool basisschool en hier als het kan een dagje mee te lopen. Een overzicht hiervan vind je op de website van de Vereniging van Vrijescholen. Op deze website vind je meteen ook een aantal interessante filmpjes die je kunt bekijken ter voorbereiding.

Verder kan de website Studiekeuze123 je helpen bij het maken van je keuze. Studeermeteenplan.nl ondersteunt je bij de voorbereiding op je studie. Je vindt er bijvoorbeeld een checklist voor wat je moet regelen als je gaat studeren.

Algemeen
Hoeveel collegegeld betaal ik?

Voor studiejaar 2024-2025 is het wettelijk collegegeld voltijd, deeltijd en duaal: € 2.530,-. Lees alles over collegegeld.

Wat is het verschil tussen een zij-instroom en een deeltijdtraject?

De belangrijkste praktische verschillen zijn dat de deeltijdopleiding in september en in februari start. Je bent dan een student. Je krijgt aan het eind een diploma. Met de deeltijd kun je altijd starten, als je aan de toelatingseisen voldoet.

Met het zij-instroomtraject kun je in september, november, februari en april beginnen. Hiervoor heb je een hbo-/wo-achtergrond. Je bent dan cursist. Je krijgt aan het eind een bevoegdheid, geen diploma.

Als zij-instromer heb je vanaf het begin een contract met een school en sta je voor de klas. Als deeltijdstudent loop je stage. Daarnaast moet de zij-instroom binnen twee jaar afgerond worden en de deeltijd kun je meer uitsmeren naar gelang je andere verantwoordelijkheden.

Ik heb een functiebeperking, wat nu?

In de meeste gevallen kun je deze studie gewoon doen! De afdeling Student Support ondersteunt je hierbij: bekijk informatie of maak een afspraak.

We ondersteunen je bij bijvoorbeeld:

 • Motorische of zintuiglijke handicap
 • (Chronische) ziekte
 • Psychische klachten
 • Spraakstoornis
 • Dyslexie/dyscalculie
 • Autismespectrumstoornis
 • AD(H)D
Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Hogeschool Leiden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens: we voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en jouw rechten? Lees ons Privacy Statement.

Keuze gemaakt?

Je bent eruit!

Je bent eruit: Vrijeschool Pabo is jouw favoriete studie. Bekijk dan of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink.

Schrijf je in

Twijfel je nog?

Stel je vragen tijdens de online informatieavond op dinsdag 19 november.

Meld je aan

Expeditie leerkracht

Overweeg je een carrièreswitch naar het onderwijs? Geef je dan op voor tweedaagse Expeditie Leerkracht.

Meld je aan

Kijk nog even verder

Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo zij-instroom

Zij-instroom
Lees meerover Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo zij-instroom
vrijeschool_kind_in_groep

Leraar basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd

Flexibele deeltijd
Lees meerover Leraar basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd
Oudere studenten in collegezaal flexibele deeltijd pabo hogeschool leiden

Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo

Voltijd
Lees meerover Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo
Kinderen in de klas plakken post-its