Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Proeftuin implementatie lvb tools 3RO

Binnen de drie reclasseringsorganisaties zal de komende jaren veel aandacht gegeven gaan worden aan (het werken met) cliënten met een lvb. Reclasseringswerkers en medewerkers werkstraffen worden geschoold in het omgaan met cliënten met een lvb en er zijn diverse tools ontwikkeld. Het enkel aanbieden van tools en opleidingen om specifiek deze doelgroep te kunnen bedienen blijkt echter niet voldoende te zijn. Er is een implementatie- en borgingstraject nodig om ervoor te zorgen dat professionals van de reclassering de ontwikkelde kennis en tools ook gebruiken in de praktijk.

Hiertoe is onderzoek gedaan binnen een proeftuin met een tweetal teams van SVG en het Leger des Heils. Het lectoraat 'lvb en risicovol gedrag' heeft deze proeftuin begeleid. In het verslag van de proeftuin ( pdf, 332 KB ) wordt beschreven welke stappen zijn gezet om te komen tot beleidskaders en richtlijnen voor de inzet van instrumenten en tools. Het uitgangspunt hierbij was dat de lessen geleerd in de proeftuinlocaties gebruikt kunnen worden door de andere locaties van de 3RO. Deze lessen zijn te vinden in de 'Handreiking voor de implementatie van tools voor lvb bij 3RO ( pdf, 1.49 MB )'.