Het is druk en gezellig. Studenten werken hard

Vernieuwend onderwijs over LVB bij Hogeschool Leiden

Een snel veranderend werkveld vraagt om continue vernieuwing van het onderwijs, waarbij de aansluiting met de actualiteit essentieel is. Daarom is er een intensieve samenwerking tussen het lectoraat LVB en risicovol gedrag en het onderwijs van Hogeschool Leiden. 

Lectoraat levert bijdrage aan onderwijs

Het lectoraat LVB en risicovol gedrag verzorgt colleges binnen het onderwijs van diverse opleidingen binnen Hogeschool Leiden, bijvoorbeeld de minoren Werken in het jeugdveiligheidsdomein, Werken in gedwongen kader en de Master Jeugdzorg. 

Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen het lectoraat en het profiel Sociaal werk in de Zorg: LVB. Binnen dit profiel worden studenten opgeleid tot sociaal werker met een expertise op het gebied van mensen met een LVB. Hiervoor werkt het profiel met leerwerkgemeenschappen, waarin samenwerkt wordt met docenten, studenten, werkveld (medewerkers en cliĆ«nten), lectoraten en ervaringsdeskundigen. Het lectoraat LVB en risicovol gedrag draagt bij aan deze leerwerkgemeenschap door op meerdere momenten colleges te verzorgen en ook wordt er samengewerkt in de opdrachten die de studenten uitwerken. 

Studenten leveren bijdrage aan onderzoek

Onderzoekers (vaak ook docent) die bij de projecten zijn betrokken, geven studenten gelegenheid een bijdrage te leveren aan onderzoek. De studenten gebruiken hun deelname in de meeste gevallen als afstudeerproject, stage of een deelproject. Inmiddels zijn tientallen studenten (Toegepaste Psychologie, Sociaal Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Juridische Dienstverlening) betrokken geweest bij de onderzoeken. De studenten ervaren dit als een bijzondere nuttige verrijking van hun opleiding.