Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Met zorg naar de politie

Hogeschool Leiden

Boek, checklist en praatplaat
Medewerkers in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) worden met enige regelmaat geconfronteerd met delinquent gedrag door hun cliënten. De vraag hoe hier mee om te gaan, en met name de vraag wanneer het strafrecht hierbij te betrekken, leidt niet zelden tot moeilijke dilemma’s. Het lectoraat 'lvb en risicovol gedrag' van Hogeschool Leiden heeft samen met diverse woonlocaties onderzoek gedaan naar hoe er in de praktijk wordt omgegaan met deze dilemma’s en welke kennis en afwegingen nodig zijn om dit in de toekomst zo zorgvuldig mogelijk te doen. Het project heeft geleid tot een drietal producten: een checklist, een praatplaat ( pdf, 595 KB ) en een boek ( pdf, 1.35 MB ).

Nieuwsbrief
In navolging op het boekje 'Met zorg naar de politie' publiceert het lectoraat regelmatig een nieuwsbrief over dit onderwerp met als doel om verschillende instellingen en locaties met elkaar in contact te brengen over vragen zoals: Wanneer moeten we ons in de zorg verre houden van de strafrechtsketen, en wanneer kunnen we niet zonder?  Wat willen we eigenlijk bereiken met de inzet van de strafrechtketen bij deze doelgroep? Hoe kunnen we dat het beste doen? Door middel van de nieuwsbrief kunnen de organisaties elkaar vinden om van elkaar leren en elkaar te ondersteunen om zo gezamenlijk te werken aan het vinden van antwoorden op deze vragen.

Nieuwsbrief 1 - November 2019 ( pdf, 4.40 MB )
Nieuwsbrief 2 - Maart 2020 ( pdf, 2.36 MB )