Hogeschool Leiden

Sanctietoemeting bij lvb

In de afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor de doelgroep ‘justitiabelen met een licht verstandelijke beperking (lvb)’. Hierbij heeft de focus in eerste instantie vooral gelegen op de verbeterde herkenning van mensen met een lvb binnen de strafrechtsketen. De vraag die daarop volgt is op welke wijze het feit dat iemand een lvb heeft al dan niet een rol speelt of moet spelen bij het bepalen van de straf. 

Gezamenlijke visievorming op de sanctietoemeting bij mensen met een lvb vraagt om inzicht in de effectiviteit van straffen bij de doelgroep lvb, maar ook om een breder inzicht in de vraag hoe we de positie van de justitiabele met een lvb in de strafrechtsketen zien vanuit perspectieven als legitimiteit, proportionaliteit of strafrechtelijke aansprakelijkheid/verwijtbaarheid. Vinden we bijvoorbeeld dat het rechtvaardig is als mensen met een lvb op dezelfde manier worden gestraft als mensen zonder een lvb? Is er aanleiding om de lvb te zien als een grond voor verminderde toerekeningsvatbaarheid? Moeten we meewegen dat sommige strafrechtelijke interventies voor justitiabelen met een lvb wellicht een grotere impact hebben dan voor anderen?

Door middel van een serie online bijeenkomsten met diverse experts en professionals hebben lector Hendrien Kaal en prof. Pauline Schuyt (Universiteit Leiden) in 2020/2021 reeds bestaande inzichten uit praktijk en wetenschap bij elkaar gebracht, om op basis daarvan een aantal bouwstenen voor toekomstige visieontwikkeling te leveren. In het 'Verslag experttraject ‘Sanctietoemeting bij LVB ( pdf, 298 KB )’ worden de opbrengst van de verschillende bijeenkomsten beschreven.