Hogeschool Leiden

Onderzoek

Binnen het lectoraat 'lvb en risicovol gedrag' wordt gewerkt aan onderzoek over verschillende onderwerpen.

Handreikingen

Het lectoraat 'lvb en risicovol gedrag' heeft voor verschillende organisaties binnen de strafrechtsketen een handreiking geschreven met daarin kennis en handvatten voor de herkenning van een lvb en voor het bieden van passende hulp en ondersteuning. 

Met zorg naar de politie

Het lectoraat heeft een drietal producten ontwikkeld waarmee medewerkers in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking tot een zorgvuldige afweging kunnen komen in dilemma's over de omgang met delinquent gedrag van cliƫnten en de inzet van het strafrecht.

Proeftuin implementatie lvb tools 3RO

Onder begeleiding van het lectoraat 'lvb en risicovol gedrag' is onderzoek gedaan binnen een proeftuin om te komen tot beleidskaders en richtlijnen voor de inzet van tools voor het werken met mensen met een lvb binnen de 3RO. Deze proeftuin heeft geleid tot een verslag waarin beschreven wordt welke stappen zijn gezet om te komen tot beleidskaders en richtlijnen en een handreiking met de lessen die geleerd zijn in de proeftuinlocaties. Bekijk beide documenten hier. 

Sanctietoemeting bij lvb

Lector Hendrien Kaal en prof. Pauline Schuyt (Universiteit Leiden) hebben door middel van online bijeenkomsten met experts en professionals inzichten verzameld rondom de vraag of het feit dat iemand een lvb heeft al dan niet een rol moet spelen bij het bepalen van de straf. De opbrengsten van deze bijeenkomsten zijn beschreven in het Verslag experttraject 'Sanctietoemeting bij lvb'.

SCIL

Een lvb is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij een lvb om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ (tussen de 50 en 85) en beperkingen in het gedrag die leiden tot problemen in het maatschappelijk functioneren. De Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) is geschikt om snel een mogelijke lvb vast te stellen.