Studenten zijn hard aan het werk in het Mediacentrum

Onderzoek

Binnen het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit wordt momenteel gewerkt aan onderzoek over verschillende onderwerpen.

  • In 2019 is gewerkt aan een viertal handreikingen voor advocaten en rechters. Handreikingen voor het OM en de JJI’s staan op de planning.
  • Het project ‘Met zorg naar de politie’ heeft geleid tot verschillende producten.
  • Lopend onderzoek naar LVB en online gedrag heeft zich recent gericht op de ervaringen van professionals.
  • Een onderzoek naar de afname van de SCIL via videoverbinding heeft aangetoond dat de SCIL toch kan worden afgenomen als face-to-face contact niet mogelijk is.

Handreikingen

Het lectoraat LVB en risicovol gedrag heeft voor verschillende organisaties binnen de strafrechtsketen een handreiking geschreven met daarin kennis en handvatten voor de herkenning van een LVB en voor het bieden van passende hulp en ondersteuning. 

Met zorg naar de politie

Het lectoraat heeft een drietal producten ontwikkeld waarmee medewerkers in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking tot een zorgvuldige afweging kunnen komen in dilemma's over de omgang met delinquent gedrag van cliënten en de inzet van het strafrecht.

LVB online

Jongeren met een lvb lijken door hun verminderde cognitieve en sociaal adaptieve vermogen extra kwetsbaar in de virtuele wereld, al is daar wetenschappelijk gezien weinig over bekend. Rogier de Groot zich verdiept zich in de digitale wereld van jongeren met een lvb door langere tijd met hen op te trekken en samen met hen online te gaan. 

Lees meer over het onderzoek 'LVB online'

SCIL

Een licht verstandelijke beperking (LVB) is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij een LVB om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ (tussen de 50 en 85) en beperkingen in het gedrag die leiden tot problemen in het maatschappelijk functioneren. De Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) is geschikt om snel een mogelijke LVB vast te stellen. 

Factsheets

Het lectoraat publiceert de (voorlopige) onderzoeksresultaten in factsheets.

Kennisactiviteiten

Om de kennisoverdracht vanuit het onderzoek van het lectoraat LVB en risicovol gedrag verder te stimuleren, organiseert het lectoraat verschillende kennisactiviteiten. Bekijk het actuele aanbod.

Op de hoogte blijven

Wil je graag meer weten over de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat en de komende workshops? Stuur ons je contactgegevens, dan houden wij je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.