Innovatieve Moleculaire Diagnostiek lab

Onderzoek

Het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek stimuleert, ondersteunt en ontwikkelt onderzoek om bestaande kennis en ervaring te verruimen. Het lectoraat levert niet alleen een bijdrage aan de ontwikkeling van leertaken en de kennis van docenten, maar is een schakel tussen het middelbaar en hoger onderwijs en de toekomstige beroepspraktijk van de studenten. 

Het onderzoek binnen het lectoraat richt zich enerzijds op het bijeenbrengen van bestaande kennis en anderzijds op het genereren van nieuwe kennis. De hoofdlijnen van het onderzoek zijn het opzetten, valideren en optimaliseren van testen en praktijkonderzoek voor studenten. 

Opzetten valideren en optimaliseren van (diagnostische) testen

Het testen en valideren van nieuwe (moleculair diagnostische) methoden is een van de taken van het lectoraat. We werken aan grote onderzoeksprojecten waarbij nieuwe toepassingen voor ontwikkelde platformen gezocht worden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de single cell Maldi-tof voor sneldiagnostiek in de identificatie van micro-organismen. We ontwikkelen een methode om dit in de praktijk te gaan gebruiken. De opzet, validatie en optimalisatie van een (diagnostische) test gebeurt in opdracht van bedrijven en instituten. Bij de ontwikkeling van zulke testen worden moderne technieken gebruikt zoals bijvoorbeeld Raman spectroscopie, Next Generation Maldi-tof, ARISA, MLPA en real time PCR. De ontwikkelde testen gebruiken we op het LCAB voor diagnostiek. Ook worden de testen “meegenomen” door de klant.

Praktijkonderzoek voor studenten laboratoriumonderwijs Hogeschool Leiden en mboRijnland

Het lectoraat werkt intensief samen met mboRijnland en Hogeschool Leiden. Studenten van het laboratoriumonderwijs van beide onderwijsinstellingen kunnen participeren in lopende onderzoeken. Uitgangspunt is dat ze leren om zelfstandig hun eigen onderzoek te doen, onder supervisie van de lector en onder begeleiding van onderzoekers en de laboratoriummanager. Ook wetenschappelijk opgeleide studenten weten het LCAB voor een stage te vinden.